احمد غلامی

دانشیار دانشکده مهندسی کشاورزی

دکتری زراعت

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: تربیت مدرس تهران
زمینه ها و علایق پژوهشی: کود های زیستی ( میکوریزا - باکتریهای محرک رشد)- تنش های محیطی - گیاهان دارویی
عضویت در مجامع علمی:
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
متولد شاهرود- دیپلم ریاضی و فیزیک: دبیرستان امام خمینی شاهرود - لیسانس زراعت و اصلاح نباتات: دانشگاه فردوسی مشهد - فوق لیسانس زراعت: دانشگاه فردوسی مشهد - دکتری اکولوژی کشاورزی : دانشگاه تربیت مدرس تهران - عضو شورای دانشگاه : از 26/1/81 تا 23/7/90 - رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه از 18/12/80 تا 6/4/86 - عضو هیات تحریریه مجله دانشگاه از 17/9/81 تا 17/9/86 - عضو هیات منصفه دانشگاه از 10/7/81 تا 89- عضو شورای پژوهشی دانشگاه: از 24/9/80 تا 10/9/83 - نماینده وزرات در نظام مهندسی کشاورزی استان: 2/7/80 تا 2/7/82 - عضو کمیسیون تخصصی کشاورزی هیات ممیزه دانشگاه - دبیر کمیسیون تخصصی کشاورزی در هیات ممیزه
تلفن تماس:
تلفن داخلی:

علم سنجی

Scopus
(Update: 2024-Jan-20)
444

Citations

10

h-index

34

Co-authors

Documents

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 123
مصطفی باقری (1401)، "اثر ملاس چغندرقند بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد لوبیا چشم بلبلی Vigna unguiculata در شرایط تنش خشکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور [استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی [استاد/ اساتید مشاور]
منصور رجب‌پور (1401)، "تعیین بهترین تراکم بوته برای ژنوتیپ‌های حساس و متحمل به ریزش دانه کنجد در منطقه گرگان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید رضا اصغری، کمال پیغام زاده [استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی [استاد/ اساتید مشاور]
مهدی زارع مقدم (1400)، "بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد در سه رقم کنجد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد غلامی [استاد/ اساتید راهنما]، مهدی برادران فیروزآبادی، حمید رضا اصغری [استاد/ اساتید مشاور]
طیبه رجبی (1399)، "بررسی اثر محلول‌پاشی اسید سالیسیلیک و اسید هیومیک بر رشد و عملکرد دانه ارقام مختلف ارزن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد غلامی [استاد/ اساتید راهنما]، حمید عباس دخت، محمدرضا عامریان [استاد/ اساتید مشاور]
رقیه بخشی خندقی (1399)، "بررسی تأثیر منابع مختلف گوگردی بر رشد، عملکرد و صفات فیزیولوژیکی گیاه کلزا"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی برادران فیروزآبادی، حسن مکاریان [استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی [استاد/ اساتید مشاور]
احمد فدایی (1397)، "ارزیابی مدیریت تلفیقی تغذیه بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد غلامی [استاد/ اساتید راهنما]، محمود رضا رمضانپور، حمید عباس دخت [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مریم حسین نیا (1396)، "بررسی تاثیر هورمون پرایمینگ بر عملکرد کمی و کیفی سویا تحت تنش خشکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید عباس دخت [استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی، حمید رضا اصغری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
فاطمه مشایخی (1396)، "بررسی تأثیر مایکوریزا و پرایمینگ بذر بر رشد و عملکرد لوبیا چشم بلبلی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد غلامی [استاد/ اساتید راهنما]، حمید عباس دخت [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
هاشم نعیمی نوشهر (1393)، "برهمکنش امواج آلتراسونیک و تنش خشکی بر روی لوبیا چشم بلبلی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور [استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی، حسن آریانی محمدیه [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
پروین حجازی راد (1392)، "تاثیر گوگرد، میکوریزا و تیوباسیلوس بر خصوصیات کمی و کیفی سیر"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد غلامی [استاد/ اساتید راهنما]، همت الله پیردشتی، ارسطو عباسیان [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
حسین احمدی شرف (1391)، "بررسی تاثیر کنترل تلفیقی علف های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن مکاریان، حمید عباس دخت [استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی، مهدی رحیمی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
زهرا شبانی (1391)، "ارزیابی روش‏های مختلف شبیه‏سازی سطح برگ گیاه موسیر"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور، محمد بنایان اول [استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی، حمید عباس دخت [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
عبدالله کرمزاده (1389)، "تأثیر متقابل کود زیستی ورمی کمپوست و خشکی بر نخود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور، محمدرضا عامریان [استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی، سید حسین صباغ پور [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
ابراهیم اسمی (1389)، "ازریابی کشت مخلوط ارقام گندم در الگوهای متفاوت کشت "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد غلامی [استاد/ اساتید راهنما]، قدرت الله فتحی، منوچهر قلی‌پور [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
زهرا شیرازی (1388)، "تأثیر مدیریت کود نیتروژن بر عملکرد و شاخص های رشد گندم زمستانه "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد غلامی [استاد/ اساتید راهنما]، مهدی برادران فیروزآبادی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

در حال حاضر پرسش و پاسخ از استاد غیرفعال می باشد.