جمعه ۴ بهمن ۱۳۹۸

اولین کامیون کمک رسانی به سیل زدگان استان سیستان و بلوچستان به شهرستان نیکشهر رسید.

دانشگاه صنعتی شاهرود در طی راه‌اندازی پویش جمع‌آوری کمک برای هموطنان «سیل‌زده» جنوب استان سیستان و بلوچستان اولین کامیون را راهی این استان نمود.
جمعه ۴ بهمن ۱۳۹۸

اولین کامیون کمک رسانی به سیل زدگان استان سیستان و بلوچستان به شهرستان نیکشهر رسید.

دانشگاه صنعتی شاهرود در طی راه‌اندازی پویش جمع‌آوری کمک برای هموطنان «سیل‌زده» جنوب استان سیستان و بلوچستان اولین کامیون را راهی این استان نمود.