شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸

دانشگاه صنعتی شاهرود، میزبان پروفسور هرست شولته از دانشگاه علوم كاربردی برلین

سخنرانی علمی توسط پروفسور هرست شولته از دانشگاه علوم كاربردی برلین در دو بخش ارائه موضوع سخنرانی و بحث آزاد در زمینه كنترل توربین های بادی برگزار شد.
شنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۸

دانشگاه صنعتی شاهرود، میزبان پروفسور هرست شولته از دانشگاه علوم كاربردی برلین

سخنرانی علمی توسط پروفسور هرست شولته از دانشگاه علوم كاربردی برلین در دو بخش ارائه موضوع سخنرانی و بحث آزاد در زمینه كنترل توربین های بادی برگزار شد.
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

بيانيه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود

بيانيه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود در محكوميت اقدام خصمانه دولت آمريكا و گراميداشت سالروز تاسيس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ايران-1398