شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹

چاپ دو مقاله عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود با ضریب تاثیر 29

دو مقاله دكتر ماشاءالله رضاكاظمی عضو هيأت علمی دانشكده مهندسي شيمی و مواد دانشگاه صنعتی شاهرود، با ضریب تاثیر 29 چاپ و نمایه شد.

اطلاعیه ها