سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸

برگزاری جلسه سخنرانی علمی با حضور استاد ممتاز دانشگاه پوسان

جلسه سخنرانی علمی آشكارسازی و اندازه گیری لاگرانژی چهار بعدی سرعت ذرات سیال به همراه روش مبتنی بر هوش مصنوعی تلفیق داده ها در دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار می شود.
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

بيانيه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود

بيانيه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود در محكوميت اقدام خصمانه دولت آمريكا و گراميداشت سالروز تاسيس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ايران-1398