سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۹

نشریه دانشکده علوم ریاضی دانشگاه در پایگاه بین المللی scopus نمایه گردید.

طبق نتايج ارزيابي سال 98 دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نشریه دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شاهرود از رده «ب» به رده «الف» ارتقاء یافت.
سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۹

نشریه دانشکده علوم ریاضی دانشگاه در پایگاه بین المللی scopus نمایه گردید.

طبق نتايج ارزيابي سال 98 دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، نشریه دانشکده علوم ریاضی دانشگاه صنعتی شاهرود از رده «ب» به رده «الف» ارتقاء یافت.
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

بيانيه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود

بيانيه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود در محكوميت اقدام خصمانه دولت آمريكا و گراميداشت سالروز تاسيس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ايران-1398