شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰

صعود پنجاه پله ای دانشگاه صنعتی شاهرود در رتبه بندی تايمز 2021

طبق اعلام ليست دانشگاه هاي برتر آسيا توسط سيستم رتبه بندي تايمز به عنوان معتبرترين سيستم رتبه بندي، خوشبختانه دانشگاه صنعتي شاهرود با پنجاه پله صعود نسبت به سال قبل در رتبه 300-251 دانشگاه هاي آسيا قرار گرفت.  
شنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۰

صعود پنجاه پله ای دانشگاه صنعتی شاهرود در رتبه بندی تايمز 2021

طبق اعلام ليست دانشگاه هاي برتر آسيا توسط سيستم رتبه بندي تايمز به عنوان معتبرترين سيستم رتبه بندي، خوشبختانه دانشگاه صنعتي شاهرود با پنجاه پله صعود نسبت به سال قبل در رتبه 300-251 دانشگاه هاي آسيا قرار گرفت.  

اطلاعیه ها