یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰

ممنوعیت ورود دانشجویان به دانشگاه با توجه به شیوع مجدد ویروس کرونای جدید

ممنوعیت ورود دانشجویان به دانشگاه با توجه به شیوع مجدد ویروس کرونای جدید و شرایط ویژه در شهرستان شاهرود
سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹

دانشگاه صنعتی شاهرود: سرمایه ملی در تراز جهانی

روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود به دنبال اهمیت کسب افتخارات اخیر در این دانشگاه، طی مصاحبه ای با دکتر ناصر گودرزی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی و دبیر هیات ممیزه دانشگاه به تفصیل به جزییات برخی از این رتبه ها اشاره نمود.