شنبه ۱۸ تیر ۱۴۰۱

برگزاری دومین همایش ملی سالانه کانسارهای ایران در دانشگاه صنعتی شاهرود

"دومین همایش ملی سالانه کانسارهای ایران" در تاریخ 15 و 16 تیرماه 1401 با موضوع کانسارهای سرب-روی و فلزات همراه در ایران" در دانشگاه صنعتی شاهرود با استقبال خوب شرکت کنندگان برگزار شد.