سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷

اسامی پژوهشگران برتر سال 97دانشگاه صنعتی شاهرود

طی مراسمی از پژوهشگران برتر دانشگاه در چهار بخش پژوهشگران برتر، ارتباط با صنعت، تولید علم، برگزیدگان جوان و فناوران برتر دانشگاه به شرح زیر تقدیر شد.
یکشنبه ۶ آبان ۱۳۹۷

فعالیت های اخیر مركز مشاوره دانشگاه صنعتی شاهرود

مركز مشاوره دانشگاه صنعتی شاهرود در راستای پیشبرد اهداف و تحقق رسالت این مركز، اقدام به انجام فعالیت های متعددی نموده است.