شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۳

برگزاری هشتاد و پنجمین و هشتاد و ششمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه صنعتی شاهرود

در هشتاد و پنجمین و هشتاد و ششمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه صنعتی شاهرود، درخواست سابقه دوران پیمانی دو تن از اعضای هیات علمی، درخواست پایه های دوران بورس عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک، درخواست پنج تن از متقاضیان پایه های تشویقی و همچنین درخواست ارتقای مرتبه چند تن از اعضای هیات علمی مطرح و پس از بحث و بررسی به تصویب رسید.

رسانه تصویری

✅ انتخابات پیش رو یک پدیده ی پر دستاورد است

دستاوردها

دانشگاه صنعتی شاهرود در مسیر پیشرفت و افتخار

دانشگاه صنعتی شاهرود اولین دانشگاه استان سمنان در سال 1352 تحت عنوان «مدرسه عالی معدن» فعالیت خود را با ایجاد رشته تقاضامحور كاردانی استخراج زغالسنگ آغاز کرد. در سال 1366 با ایجاد رشته-های مهندسی معدن و دوره‌های كاردانی عمران و برق به «مجتمع آموزش عالی شاهرود» تبدیل شد. این دانشگاه پس از ایجاد و توسعه رشته‌های مختلف تحصیلی به ویژه گسترش تحصیلات تكمیلی در رشته های فنی و مهندسی از سال 1381 تحت عنوان «دانشگاه صنعتی شاهرود» به فعالیت خود ادامه می‌دهد. اینک پس از گذشت بیش از چهار دهه، دانشگاه با ارکان‌های تصمیم‌گیری مستقل هیات امناء، هیات ممیزه و هیات اجرایی جذب هیات علمی؛ فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی خود را در قالب چهار پردیس تحت عناوین پردیس مرکزی، پردیس مهندسی و فناوری‌های نوین، پردیس مهندسی کشاورزی و پردیس معدن آموزشی و 14 دانشکده، مرکز آموزش‌های الکترونیکی، مرکز آموزش‌های آزاد مهارت محور، چهار پژوهشکده، دو مرکز پژوهشی، یک گروه پژوهشی، مرکز رشد فناوری های نوین و یک قطب علمی ادامه داده و در مسیر دانشگاه کارآفرین گام بر می‌دارد.