شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

پنجمین کنفرانس مهندسی مخابرات ایران به صورت مجازی برگزار شد.

پنجمین کنفرانس مهندسی مخابرات ایران با نگرش ویژه به به حوزه­ها، تکنولوژی­ها، زمینه­های نوین مخابراتی در به صورت مجازی در دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار شد.

اطلاعیه ها