چهارشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۱

تاریخ برگزاری چهاردهمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها

چهاردهمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها در تاریخ 9 الی 11 شهریور 1401 به صورت حضوری-مجازی برگزار خواهد شد.

رویدادها