دانشکده صنایع و مدیریت

رئیس دانشکده: مجتبی غیاثی

دانشكده مهندسی صنایع و مدیریت بر اساس نامه شماره 2466/22مورخ 12/4/81 مقام محترم وزارت بعنوان دانشكده علوم انساني مصوب و به دانشگاه ابلاغ گرديد با توجه به تغییر ماهیت دانشگاه به صنعتی، دانشکده علوم انسانی به مهندسی صنایع و مدیریت تغییر نام یافت . رشته هاي موجود دانشكده شامل حسابداري ،مدیریت صنعتی و همچنین رشته مديريت اجراييMBA ،مدیریت صنعتی و برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی در دوره کارشناسی ارشد مي باشد .
تلفن تماس:
تلفن داخلی:
ایمیل:

مهندسی صنایع

علی اکبر حسنی
-صنایع
رتبه علمی: دانشیار

سید محمد حسن حسینی
صنایع
رتبه علمی: استادیار

محمد رستمی
بهینه سازی
رتبه علمی: استادیار

مجید عامری
حسابداری
رتبه علمی: مربي
[ مدیر گروه]

محمد فتاحی
مهندسی صنایع
رتبه علمی: استادیار

مدیریت

سعید آیباغی اصفهانی
مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی
رتبه علمی: استادیار

بزرگمهر اشرفی
مدیریت
رتبه علمی: دانشیار

سعید حکمی نسب احمد آبادی
مدیریت پروژه
رتبه علمی: استادیار

محمد رستمی
بهینه سازی
رتبه علمی: استادیار

رضا شیخ
مديريت توليد و عمليات Production and Operation Management(POM)
رتبه علمی: دانشیار

عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی
مالی
رتبه علمی: استادیار

سید محمد موسوی شاهرودی
اقتصاد مدیریت
رتبه علمی: دانشیار

سید مجتبی میرلوحی
مالي
رتبه علمی: استاديار
[ مدیر گروه]

دروس عمومی و زبان انگلیسی

سید علی استوار نامقی
آموزش زبان انگلیسی
رتبه علمی: دانشيار

ابوطالب ایرانمهر
آموزش زبان انگلیسی
رتبه علمی: استادیار
[ مدیر گروه]

حمید پولادی
زبان و ادبیات فارسی
رتبه علمی: استادیار

حسن عرب
آموزش زبان انگلیسی
رتبه علمی: مربی

نوید فیروزی
ادبیات عرفانی
رتبه علمی: استادیار

مصطفی مرادی مقدم
آموزش زبان انگلیسی
رتبه علمی: استادیار

فاطمه مظفری
زبان و ادبیات انگلیسی
رتبه علمی: استادیار

فرهاد معزی پور
زبان شناسی
رتبه علمی: استادیار

سید حمزه موسوی
زبانشناسی
رتبه علمی: استادیار

اقتصاد و حسابداری

محمدرضا آرمان مهر
اقتصاد بخش عمومی - اقتصاد توسعه - اقتصاد اسلامی
رتبه علمی: استادیار

علی دهقانی
اقتصاد
رتبه علمی: استادیار

عبدالحسین رجبی
حسابداري
رتبه علمی: مربي

محمود رحیمی
اقتصاد کشاورزی
رتبه علمی: استادیار

مجید عامری
حسابداری
رتبه علمی: مربي
[ مدیر گروه]

مجتبی غیاثی
تحقیق در عملیات- اقتصاد تولید
رتبه علمی: استادیار
[رئیس دانشکده]

محسن لطفی
حسابداری
رتبه علمی: استادیار

عاطفه مزینانی

رتبه علمی: استادیار

محمدعلی مولائی
اقتصاد
رتبه علمی: دانشیار

محمد میرباقری جم
علوم اقتصادی
رتبه علمی: استادیار

محمدمهدی یاوری
حسابداری
رتبه علمی: مربی

گروه معارف اسلامی

علی اصغر آخوندی
علوم قرآن و حدیث
رتبه علمی: استادیار

ناصر انطیقه چی
تاریخ و تمدن اسلامی
رتبه علمی: استادیار
[ مدیر گروه]

محمود شریعتمدار طهرانی
فقه و مبانی حقوق اسلامی
رتبه علمی: استادیار

دکتر مهدی ملایی - عضو هیات علمی دانشکده مدیریت
حقوق خصوصی- معارف اسلامی
رتبه علمی: استادیار

علی اصغر نصیری
تبلیغ و معارف / اندیشۀ سیاسی
رتبه علمی: استادیار

اساتید پیشکسوت

رضا افتخاری
حسابداری و علوم مالی
رتبه علمی: مربی

محمد مهدی افتخاری
زبان و ادبیات فارسی
رتبه علمی: استادیار

عبدالحسین رجبی
حسابداري
رتبه علمی: مربي

محمود شریعتمدار طهرانی
فقه و مبانی حقوق اسلامی
رتبه علمی: استادیار

حسن عرب
آموزش زبان انگلیسی
رتبه علمی: مربی

سید محمد موسوی شاهرودی
اقتصاد مدیریت
رتبه علمی: دانشیار

مدعو

احمد اشرفی
تاریخ
رتبه علمی: استادیار

حسین بخشی

رتبه علمی: مربی

کورش بشیری

رتبه علمی: مربی

ابوالقاسم پیاده کوهسار
ادیان و عرفان
رتبه علمی: استادیار

علی ترحمی
زبان وادبیات فارسی
رتبه علمی: استادیار

حبیب حسین پور

رتبه علمی: مربی

محمد حسینی

رتبه علمی: مربی

سیده فاطمه حسینی جبلی

رتبه علمی: مربی

وجیهه حیدری

رتبه علمی: مربی

فاطمه داروغه

رتبه علمی: مربی

محمود دباغی پور

رتبه علمی: مربی

بهاره دیاری

رتبه علمی: مربی

خلیل راحتی

رتبه علمی: مربی

حسن رستمی

رتبه علمی: مربی

حسین رضایی

رتبه علمی: مربی

الهه رضایی
روانشناسی بالینی
رتبه علمی: مربی

علی رضوانی
معارف اسلامی- اخلاق اسلامی
رتبه علمی: استادیار پایه14

ابوالفضل روحانی
مهندسی صنایع-صنایع
رتبه علمی: مربی

مهدی شادی

رتبه علمی: مربی

هانیه شامبیاتی

رتبه علمی: مربی

آرزو ضاربی

رتبه علمی: مربی

قاسم عادلی

رتبه علمی: مربی

حسین عامری
حسابداری
رتبه علمی: مربی

محمدرضا عامریان

رتبه علمی: مربی

حمید عبداللهیان

رتبه علمی: مربی

ابوالفضل فندرسکی

رتبه علمی: استادیار

فهیمه لشکری

رتبه علمی: مربی

حمیده محبی

رتبه علمی: مربی

روح الله محمدی
علوم قرآن و حدیث
رتبه علمی: استادیار

محدثه میرزائی

رتبه علمی: مربی

اکرم نظری

رتبه علمی: مربی

نورالدین نوری

رتبه علمی: استادیار

محسن وهابی

رتبه علمی: مربی

مهندسی صنایع

ندارد

عنوان توضیحات مقطع
مهندسی صنایع کارشناسی

مدیریت

گروه حسابداری و مدیریت با توجه به وجود پتانسیل های لازم برای راه اندازی رشته های مدیریت در سال تحصیلی 84 نیز در رشته مدیریت صنعتی (کارشناسی) و مدیریت اجرایی MBA( کارشناسی ارشد)برای پاسخگویی به یکی از جدی ترین نیازهای جامعه اسلامی درخصوص تربیت مدیران لایق و کارآمد اقدام به پذیرش دانشجو نمود ه است.

عنوان توضیحات مقطع
مدیریت (ام بی ای) کارشناسی ارشد
مدیریت کارشناسی

دروس عمومی و زبان انگلیسی

دروس عمومی از بدو تأسیس دانشگاه بصورت مستقل و زیر نظر معاونت آموزشی به ارائه دروس عمومی مبادرت دارد .ضمنا رشته کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی در سال 95 راه اندازی و کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی از سال 1392 اقدام به پذیرش دانشجو نموده است.

عنوان توضیحات مقطع
زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی
آموزش زبان انگلیسی کارشناسی ارشد

اقتصاد و حسابداری

اين گروه بر اساس ضرورتها و كمبود نيروي متخصص بر اساس رأي 18/1/75 شوراي گسترش اقدام به پذيرش دانشجو در رشته حسابداري نمود و در تاريخ 11/3/78 قطعي گرديد.

عنوان توضیحات مقطع
حسابداری کارشناسی

گروه معارف اسلامی

گروه معارف اسلامی

عنوان توضیحات مقطع

مدعو

عنوان توضیحات مقطع

ارزشیابی پایان نامه ورودیهای 94 و بعد (1396/7/19)

ارزشیابی پایان نامه ورودیهای 94 و بعد

ایین نامه تحصیلات تکمیلی مقاطع ارشد (1396/7/19)

ایین نامه تحصیلات تکمیلی مقاطع ارشد ورودیهای 1394 به بعد

فرم و راهنمای خروج از کشور (1396/6/19)

فرم و راهنمای خروج از کشور

فرمهای پیشنهاد پایان نامه (1395/8/4)

فرمهای پیشنهاد پایان نامه

فرم ارزشیابی پایان نامه و دفاع (1395/7/28)

فرم ارزشیابی پایان نامه و دفاع برای ورودیهای 93 و ماقبل

فرم گزارش پیشرفت ارشد (1395/5/31)

فرم گزارش پیشرفت ارشد برای ورودیهای 93 و ماقبل

چارت مهندسی صنایع (1394/11/10)

چارت مهندسی صنایع

فلوچارت دفاع از پایان نامه (1394/3/31)

فلوچارت دفاع از پایان نامه دانشجویان ارشد

عناوین پایان نامه های کارشناسی ارشد دفاع شده (1394/2/14)

عناوین پایان نامه های کارشناسی ارشد دفاع شده در دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت

اطلاعیه تخصص اعضای هیات علمی دانشکده (1393/12/20)

اطلاعیه تخصص اعضای هیات علمی دانشکده

فرمهای مورد نیاز کاراموزی (1393/12/19)

فرمهای مورد نیاز کاراموزی

راهنمای درخواست کاراموزی (1393/12/19)

راهنمای درخواست کاراموزی

درخواست اخذ مجوز دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بصورت الکترونیکی (1393/12/19)

درخواست اخذ مجوز دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد بصورت الکترونیکی

فرم انتخاب استاد راهنما و مشاور(فرم 1و 2) (1393/12/19)

مختص دانشجویان ارشد پژوهش محور (فرم انتخاب استاد راهنما و مشاور)(فرم 1و 2)

فرآیند حذف ترم (1393/12/12)

فرآیند حذف ترم

فرم درخواست تغیر رشته داخلی (1393/12/12)

فرم درخواست تغیر رشته داخلی

نگارش کاراموزی (1393/12/12)

نگارش کاراموزی

فرم حذف تک درس (1393/12/12)

فرم حذف تک درس

فرم انتقال وتغییر رشته به سایردانشگاهها (1393/12/12)

فرم انتقال وتغییر رشته به سایردانشگاهها

فرآینددرخواست مرخصی تحصیلی (1393/12/12)

فرآینددرخواست مرخصی تحصیلی

فرآیند ثبت نام دانشجویان و صدور کارت دانشجویی (1393/12/12)

فرآیند ثبت نام دانشجویان و صدور کارت دانشجویی

فرآیند تغییر رشته و گرایش داخل دانشگاه (1393/12/12)

فرآیند تغییر رشته و گرایش داخل دانشگاه

فرآیند انتقال دائم توام با تغییر رشته (1393/12/12)

فرآیند انتقال دائم توام با تغییر رشته

فرآیند اجرای مهمانی و انتقال خارج از دانشگاه (1393/12/12)

فرآیند اجرای مهمانی و انتقال خارج از دانشگاه

شیوه نامه ثبت نمره درس پروژه (1393/12/12)

شیوه نامه ثبت نمره درس پروژه

راهنمای درخواست تغییر رشته داخلی (1393/12/12)

راهنمای درخواست تغییر رشته داخلی

راهنمای تقاضای انتقال به صورت مهمان در سیستم گلستان (1393/12/12)

راهنمای تقاضای انتقال به صورت مهمان در سیستم گلستان

تعيين سقف بهره مندي دانشجويان روزانه از آموزش رايگان در مقاطع مختلف تحصيلي (1393/12/12)

تعيين سقف بهره مندي دانشجويان روزانه از آموزش رايگان در مقاطع مختلف تحصيلي

آیین نامه استعداد درخشان (1393/12/12)

آیین نامه استعداد درخشان

آیین نامه مهمانی (1393/12/12)

آیین نامه مهمانی

مهدی جلالی

پست سازمانی: آموزش دانشکده
تلفن: 32392204-9
پست الکترونیک: mehdi.jalali@shahroodut.ac.ir تلفن داخلی 2383

میترا عباسی

پست سازمانی: کارشناس ومسئول دفتر دانشکده
تلفن: 32390254
پست الکترونیک: mitraabbasi1398@gmail.com
نشریه «مدیریت سازمان صنعتی» نتایج تحقیقات استادان و پژوهشگران در رشته‌های مدیریت، اقتصاد، مهندسی صنایع و مباحث میان رشته ای مرتبط با این شاخه های علمی را منتشر می‌کند. به منظور برخورداری از دانش پیشرفته در تولید علم و فناوری متکی بر سهم برتر سرمایه انسانی در تولید ملی، افزایش کارآفرینی های مبتنی بر فناوری و تجاری سازی آنها، ارتقای بینش فرهنگی و روحیه خودباوری و خلاقیت و مسئولیت پذیری با تاکید بر فرهنگ اسلامی و ایرانی و ارائه راهکارهای علمی و پژوهشی جهت کمک به حل معضلات و چالش های مدیران اقتصادی و صنایع کشور، نتایج پژوهش‌های بنیادی، توسعه‌ای، کاربردی و مروری ارزشمند، در این نشریه منعکس می شود. لذا از کلیه صاحب نظران دعوت می شود که حاصل تحقیقات جدید و پژوهش های خود را جهت انتشار به این نشریه ارسال نمایند. شایان توجه است فقط مقالاتی جهت انتشار در نشریه علمی مدیریت سازمان صنعتی مورد بررسی قرار می‌گیرند که قبلا در نشریات و کنفرانس‌های دیگر به چاپ نرسیده باشند. نویسندگان مقالات، مسئول نوشته‌های خود هستند و آرا و نظرات آنان لزوما نظر مدیر مسئول، سردبیر، مدیر داخلی و اعضای هیأت تحریریه نیست.