اخبار

یکشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۲

افتتاح خوابگاه دخترانه افتخاری دانشگاه صنعتی شاهرود در سال تحصیلی 1402

به همت خیرین نیک اندیش دانشگاه صنعتی شاهرود، خوابگاه دخترانه ای به نام خوابگاه دخترانه افتخاری خریداری و پس از انجام تعمیرات و بهینه سازی به جهت رفاه بیشتر دانشجویان به صورت رسمی افتتاح شد.

اطلاعیه ها

رویدادها