آخرین بروزرسانی: 1397/3/20
حسب قانون،حراست تنها واحد رسمی امنیتی است که براساس قوانین و دستورالعمل های مربوط در موسسات دولتی «دستگاه های اجرایی» اقدام به فعالیت می نماید و برهمین اساس یکی از حساس ترین واحد های سازمانی هر دستگاه محسوب می گردد. از سوی دیگر حراست به عنوان چشم بیدار در سازمان، با توجه به اشراف اطلاعاتی که به مجموعه دارد می تواند مشاور خوبی برای مدیران محسوب شود. حراست دانشگاه در راستای نقش و جایگاه خویش و با عنایت به مخاطبین خود که از نخبگان جامعه می باشند قطعاً راهی جز پرداختن جدی به حرکت علمی ، پویا و به دور از ساختارهای خشک ندارد و حمایت از فعالیت های قانونمند علمی، فرهنگی و سیاسی براساس آئین نامه ها و دستورالعمل ها، تجزیه و تحلیل اخبار و اطلاعات واصله از داخل و خارج دانشگاه جهت ارائه مشاوره و اتخاذ تدابیر لازم به بالاترین مرجع تصمیم گیری و سایر مدیران، دریافت انتقادات و پیشنهادات دانشجویان، استادان و کارمندان دانشگاه در راستای تقویت و سالم سازی محیط های علمی و دانشگاهی ، همکاری و ارتباط مستمر با تشکل ها و گروه های صنفی دانشجویی در جهت حل مسائل و مشکلات و کمک به فعالیت های قانونی و جلوگیری از هرگونه انحراف و تخلف اعم از (نقض قوانین و مقررات دانشگاه ، ایجاد نارضایتی، خودداری یا کوتاهی در انجام وظایف قانونی و ...) و کمک به انتصاب افراد شایسته از طریق مراجع ذیربط، پیش بینی و پیشگیری از تحرکات غیرقانونی در محیط و... از کارویژه های اصلی مدیریت حراست دانشگاه می باشد.

پست سازمانی: مشاور رئیس و مدیر حراست دانشگاه
تلفن:
  داخلی: 32392201    مستقیم:
پست الکترونیک:

پست سازمانی: کارشناس حفاظت فیزیکی
تلفن:
  داخلی: 32392201    مستقیم:
پست الکترونیک:

پست سازمانی: رئیس اداره حفاظت فیزیکی و فناوری اطلاعات
تلفن:
  داخلی: 32392201    مستقیم:
پست الکترونیک:

پست سازمانی: كارشناس مسئول حفاظت فیزیکی و فناوری اطلاعات
تلفن:
  داخلی: 32392201    مستقیم:
پست الکترونیک:

پست سازمانی: كارشناس مسئول حفاظت پرسنلی ، اسناد و مدارک
تلفن:
  داخلی: 32392201    مستقیم:
پست الکترونیک:

پست سازمانی: کارشناس فناوری اطلاعات
تلفن:
  داخلی: 32392201    مستقیم:
پست الکترونیک:
آخرین بروزرسانی: 1396/7/17

• حفاظت از اطلاعات اسناد کارکنان و اماکن و محیطهای تحت پوشش به منظور جلوگیری از هرگونه تهدید و خطرات احتمالی .
• تدوین دستور العملهای حفاظتی جهت حفظ و نگهداری اسناد طبقه بندی شده و نظارت بر حسن اجرای آن.
• ابلاغ دستورات حراستي به مؤسسات تابعه و واحدهاي اداري.
• ارائه مشاوره امنیتی و خدمات اطلاعاتی به بالاترین مقام اجرائی دانشگاه و در صورت لزوم کلیه مسئولین دانشگاه .
• تهیه شناسنامه محیطی و به روز نمودن و جمع بندی اخبار و تهیه بولتن.
• پیش بینی و پیشگیری از تحرکات غیر قانونی در محیط تحت پوشش.
• ارائه پاسخ به سازمانهای ذیصلاح در خصوص استعلام های افراد.
• طبقه بندی حفاظتی اماکن و تاسیسات تحت پوشش دانشگاه با هماهنگی مراجع ذی ربط.
• تهیه طرحهای حفاظتی و صدور دستورالعملهای لازم و نظارت بر اجرای آنها از جمله در زمینه های حفاظتی تاسیسات.
• صدور کارت شناسائی و مجوز تردد و رعایت تدابیر لازم به منظور پیشگیری از هر نوع سوء استفاده و جعل.
• ایجاد دبیرخانه و بایگانی محرمانه به منظور دریافت ، ثبت و صدور کلیه نامه های طبقه بندی شده واحد ذی ربط .
• نظارت برجلسات و نشریات دانشجویان و کارکنان و هیات علمی.
• جمع آوری اخبار و تهیه گزارشات حراستی و محرمانه مورد نیاز مسئولین ذیربط.
• حفاظت از اموال و ساختمانها و تاسیسات دانشگاه.
• تامین و برقراری انتظامات ورودی و داخلی دانشگاه و گزارش حوادث به مقامات مسئول در زمان مقتضی.
• انجام سایر امور در حدود وظایف محول شده.
• انجام کلیه فعالیتهای مرتبط با بهبود شامل: تعیین اهداف براساس سیاستها و استراتژی های کلان دانشگاه،شناسایی فعالیتها، مستند سازی ، تهیه فرآیندها، روشها و دستور العمل های اجرایی امور و نظارت بر اجرای آنها حسب مورد، تجزیه و تحلیل داده ها و ارزیابی عملکرد و بازخور فعالیت ها و همکاری با واحد آمار مدیریت طرح و برنامه دانشگاه

و...