آخرین بروزرسانی: 1397/6/12
کلیات

با توجه به جايگاه رفيع علم و دانش در فرهنگ اسلامی و ضرورت حفظ شأن و قداست والای محيطهای آموزش عالی کشور و نظر به نقش محوری و سازنده اعضای هيأت علمی و لزوم بهره‌وری از استادان فرهيخته، کارآمد و مؤمن به آرمانهای انقلاب اسلامی و برای ايجاد وحدت رويه در بررسی صلاحيت‌های داوطلبان عضويت در هيأت علمی، هيأت عالی جذب اعضای هيأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور ، هيأت مرکزی جذب اعضای هيأت علمی وزارتين علوم، تحقيقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنين هيأت‌های اجرايی جذب اعضای هيأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی،‌ هيأت عالی جذب اعضای هيأت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور تشکيل می گردد.


وظايف هيأت اجرایی جذب اعضای هيأت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی:

اتخاذ سازوکار واحد در هيأت‌های اجرايی جذب برای ايجاد انسجام، وحدت رويه و توانمندی و پويايی دانشگاه‌ها
نظارت مستمر بر اجرای صحيح ضوابط و مقررات جذب هيأت علمی در تمامی سطوح
بررسی و بازنگری کليه سياست‌ها و ضوابط مربوط به جذب هيأت علمی به منظور پيشنهاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی و تدوين دستورالعمل اجرايی مربوط به جذب عضو هيأت علمی برای تصويب به شورای اسلامی شدن مراکز آموزشی
تعريف ساختار سازمانی و شرح وظايف هيأت مرکزی جذب وزارتين و هيأت‌های اجرايی جذب و ايجاد تعامل تعريف شده بين آنها
تدوين دوره‌های آموزش بدو و حين خدمت با هدف توانمندسازی اعضای هيأت علمی و نظارت بر حسن انجام آن
برگزاری سمينارها و کارگاههای توجيهی برای عناصر هيأت‌های اجرايی جذب
رسيدگی به شکايات و ساير امور محوله از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی
بررسی گزارش عملکرد سالانه هيأت مرکزی جذب وزارتين و هيأت‌های اجرايی جذب و ارائه آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی
 

دكتر مرتضی ایزدی فرد

پست سازمانی: رئيس دانشگاه و رئيس هيأت اجرايي جذب
تلفن:
  داخلی:    مستقیم:
پست الکترونیک: mizadifard@shahroodut.ac.ir

حجت‌الاسلام ابوالفضل فندرسكی

پست سازمانی: مسؤول دفتر نهاد نمايندگی رهبری - عضو هيأت اجرايي جذب
تلفن:
  داخلی:    مستقیم:
پست الکترونیک: fendereski2000@gmail.com

محمدعلی مولائی- عضو هیأت اجرایی جذب

پست سازمانی: عضو هیأت علمی دانشگاه
تلفن:
  داخلی:    مستقیم:
پست الکترونیک: malimolaei@yahoo.com

محمد ابراهیم قاضی- عضو هیأت اجرایی جذب

پست سازمانی: عضو هیأت علمی دانشگاه
تلفن:
  داخلی:    مستقیم:
پست الکترونیک: ebrahim_ghazi@yahoo.com

حمیدرضا اصغری- عضو هیأت اجرایی جذب

پست سازمانی: عضو هیأت علمی دانشگاه
تلفن:
  داخلی:    مستقیم:
پست الکترونیک: hamidasghari@gmail.com

علی یونسیان - دبیر هیأت اجرایی جذب

پست سازمانی: عضو هیأت علمی دانشگاه
تلفن:
  داخلی:    مستقیم:
پست الکترونیک: ayounesian@shahroodut.ac.ir

حسین مروی-عضو هیأت اجرایی جذب

پست سازمانی: عضو هیأت علمی دانشگاه
تلفن:
  داخلی:    مستقیم:
پست الکترونیک: h.marvi@shahroodut.ac.ir

محمد عطائی- عضو هیأت اجرایی جذب

پست سازمانی: معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
تلفن:
  داخلی:    مستقیم:
پست الکترونیک: ataei@ shahroodut.ac.ir

حسین نیکو فرد- عضو هیأت اجرایی جذب

پست سازمانی: عضو هیأت علمی دانشگاه
تلفن:
  داخلی:    مستقیم:
پست الکترونیک: nikomahdieh@yahoo.com

نمونه متن درخواست تبدیل وضعیت که در اتوماسیون اداری می بایست درج شو (1401/12/7)

نمونه متن درخواست تبدیل وضعیت که در اتوماسیون اداری می بایست درج شود

گام هاي تبديل وضعيت عضو هيات علمي (پرونده نوع جدولی) (1401/6/7)

گام هاي تبديل وضعيت عضو هيات علمي (پرونده نوع جدولی)

فلوچارت فرایند جذب بر اساس شیوه نامه اجراا22387 (1401/2/21)

فلوچارت فرایند جذب بر اساس شیوه نامه اجرا 22387

جدول شماره 5 (1400/11/19)

جدول امتیازات لازم برای تبدیل و ضعیت به رسمی قطعی تا آبان 1401

جدول شماره 5 (1400/11/19)

جدول امتیازات لازم برای تبدیل و ضعیت به رسمی آزمایشی تا آبان 1401

فرم تمدید سنوات ماندگاری رسمی آزمایشی (1400/11/16)

فرم تمدید سنوات رسمی آزمایشی صرفا جهت بهره برداری همکاران می باشد ولیکن اقدام از طریق حوزه معاونت محترم آموزشی مقدور می باشد

تمدید سنوات ماندگاری پیمانی (1400/11/16)

فرم تمدید سنوات پیمانی صرفا جهت بهره برداری همکاران می باشد ولیکن اقدام از طریق حوزه معاونت محترم آموزشی مقدور می باشد

گزارش‌نامه علمی اعضای هیأت علمی (1400/3/12)

جهت تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی

فرم کارگروه توانایی علمی (1397/3/23)

جهت استخدام پیمانی

گزارش‌نامه علمی اعضای هیأت علمی (1396/9/18)

جهت تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

شیوه‌نامه امتیازدهی کارگروه توانایی علمی (1395/1/18)

مصوبه هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی

آیین‌نامه مأموریت تحصیلی 93 (1396/9/28)

آیین‌نامه ارتقای سطح علمی مربیان مصوب 31-2-93 شورای مرکزی بورس

آیین‌نامه استخدامی 91 (1396/9/28)

آیین‌نامه استخدامی هیأت علمی مصوب 1391 هیأت امنای دانشگاه

Blacklist Journals_ May 2020 (1399/2/31)

فهرست سیاه نشریات نامعتبر خارجی (مرجع تأیید: وزارتین علوم و بهداشت)

Scopus -October 2019 (1399/2/31)

ژورنال‌های نمایه شده در Scopus - (مرجع تأیید: Elsevier)

JRK 2018-2019 (1398/7/16)

شاخص رتبه‌بندی، چارک و صدک مجلات خارجی (مرجع تأیید: Web of Science/Journal Citation Reports)

IF & Quartile 2018-2019 (1398/4/16)

ضریب تأثیر و رتبه علمی مجلات معتبر (مرجع تأیید: Web of Science)

MIF & AIF 2018-2019 (1398/4/16)

ضریب تأثیر میانگین و ضریب تأثیر تجمعی مجلات خارجی (مرجع تأیید: Web of Science)

JCR 2018-2019 (1398/4/16)

ضریب تأثیر (Impact Factor) مجلات خارجی (مرجع تأیید: Web of Science)

Scopus - April 2019 (1398/4/16)

ژورنال‌های نمایه شده در Scopus - (مرجع تأیید: Elsevier)

نشریات معتبر - اردیبهشت 98 (1398/3/29)

نشریات علمی معتبر (وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری)

Blacklist Journals_2019 (1398/1/24)

فهرست سیاه نشریات نامعتبر خارجی (مرجع تأیید: وزارتین علوم و بهداشت)

Fake & Hijacked Journals_April 2019 (1398/1/24)

فهرست نشریات و وب‌سایت‌های جعلی خارجی (مرجع تأیید: وزارتین علوم و بهداشت)

نشریات معتبر - اسفند 97 (1398/1/24)

نشریات علمی معتبر (وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری)

Scopus - September 2018 (1398/1/24)

ژورنال‌های نمایه شده در Scopus - (مرجع تأیید: Elsevier)

نشریات نامعتبر دانشگاه آزاد - دی 97 (1398/1/24)

سایت‌ها و نشریه‌های علمی نامعتبر (دانشگاه آزاد اسلامی)

Blacklist Journals_2018 (1397/12/8)

فهرست سیاه نشریات نامعتبر خارجی (مرجع تأیید: وزارتین علوم و بهداشت)

MSRT Journals_1397 (1397/12/8)

مشخصات و آدرس نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری

MOH Journals_1397 (1397/12/8)

مشخصات و آدرس نشریات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

نشریات نامعتبر - اسفند 96 (1397/12/1)

نشریات علمی نامعتبر (وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری)

JRK 2017-2018 (1397/8/2)

شاخص رتبه‌بندی، چارک و صدک مجلات خارجی (مرجع تأیید: Web of Science)

نشریات معتبر - شهریور 97 (1397/8/2)

نشریات علمی معتبر (وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری)

Scopus - April 2018 (1397/6/25)

ژورنال‌های نمایه شده در Scopus - (مرجع تأیید: Elsevier)

کنفرانس‌های معتبر - ISC 1397 (1397/6/20)

کنفرانس‌های نمایه شده در ISC (مرجع تأیید: پایگاه استنادی علوم جهان اسلام)

MIF & AIF 2017-2018 (1397/6/12)

ضریب تأثیر میانگین و ضریب تأثیر تجمعی مجلات خارجی (مرجع تأیید: Web of Science)

JCR 2017-2018 (1397/6/12)

ضریب تأثیر (Impact Factor) مجلات خارجی (مرجع تأیید: Web of Science)

نشریات معتبر - اردیبهشت 97 (1397/6/12)

نشریات علمی معتبر (وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری)

کنفرانس‌های معتبر - ISC 1396 (1397/6/12)

کنفرانس‌های نمایه شده در ISC (مرجع تأیید: پایگاه استنادی علوم جهان اسلام)

نشریات نامعتبر - اسفند 95 (1397/6/12)

نشریات علمی نامعتبر (وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری)

Fake & Hijacked Journals_Nov 2017 (1397/6/12)

فهرست نشریات و وب‌سایت‌های جعلی خارجی (مرجع تأیید: وزارتین علوم و دانشگاه آزاد)

Scopus_Oct 2017 (1397/6/12)

ژورنال‌های نمایه شده در Scopus - (مرجع تأیید: Elsevier)

نشریات علمی نامعتبر - آبان 96 (1397/6/12)

فهرست نشریات نامعتبر خارجی (مرجع تأیید: وزارتین علوم و بهداشت)

نشریات معتبر - آذر 96 (1397/6/12)

نشریات علمی معتبر (وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری)

نشریات معتبر - مرداد 96 (1397/6/12)

نشریات علمی معتبر (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

Blacklist Journals_2017 (1397/6/12)

فهرست سیاه نشریات نامعتبر خارجی (مرجع تأیید: وزارتین علوم و بهداشت)

JRK 2016-2017 (1397/6/12)

شاخص رتبه‌بندی، چارک و صدک مجلات خارجی (مرجع تأیید: Web of Science)

MIF & AIF 2016-2017 (1397/6/12)

ضریب تأثیر میانگین و ضریب تأثیر تجمعی مجلات خارجی (مرجع تأیید: Web of Science)

JCR 2016-2017 (1397/6/12)

ضریب تأثیر (Impact Factor) مجلات خارجی (مرجع تأیید: Web of Science)

Invalid Journals_ISC 2017 (1397/6/12)

نشریات فاقد نمایه معتبر در ISC (مرجع تأیید: پایگاه استنادی جهان اسلام)

MOH Journals_1396 (1397/6/12)

مشخصات و آدرس نشریات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

MSRT Journals_1396 (1397/6/12)

مشخصات و آدرس نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری

IF & Quartile_ISC 2016 (1397/6/12)

ضریب تأثیر و رتبه علمی مجلات معتبر (مرجع تأیید: پایگاه استنادی جهان اسلام)

نشریات نامعتبر - آذر 95 (1397/6/12)

نشریات علمی نامعتبر (وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری)

Scopus_May 2016 (1397/6/12)

ژورنال‌های نمایه شده در Scopus - (مرجع تأیید: Elsevier)

JRK 2015-2016 (1397/6/12)

شاخص رتبه‌بندی، چارک و صدک مجلات خارجی (مرجع تأیید: Web of Science)

MIF & AIF 2015-2016 (1397/6/12)

ضریب تأثیر میانگین و ضریب تأثیر تجمعی مجلات خارجی (مرجع تأیید: Web of Science)

JCR 2015-2016 (1397/6/12)

ضریب تأثیر (Impact Factor) مجلات خارجی (مرجع تأیید: Web of Science)

شهریور1402 (1403/2/5)

فراخوان 28 نیمه متمرکز جذب عضو هیأت علمی پیمانی

فراخوان آبان 1401 (1403/2/5)

فراخوان 27 نیمه متمرکز جذب عضو هیأت علمی پیمانی

فراخوان اردیبهشت 1401 (1402/2/10)

فراخوان 26 نیمه متمرکز جذب عضو هیأت علمی پیمانی

فراخوان آبان1400 (1400/11/12)

فراخوان 25 نیمه متمرکز جذب عضو هیأت علمی پیمانی

فراخوان شهریور99 (1400/2/20)

فراخوان 24 نیمه متمرکز جذب عضو هیأت علمی پیمانی

فراخوان بهمن 98 (1399/4/30)

فراخوان 23 نیمه متمرکز جذب عضو هیأت علمی پیمانی

فراخوان شهریور 98 (1399/4/9)

فراخوان 22 نیمه متمرکز جذب عضو هیأت علمی پیمانی

فراخوان بهمن 97 (1398/4/16)

فراخوان 21 نیمه متمرکز جذب عضو هیأت علمی پیمانی

فراخوان شهریور 97 (1398/4/16)

فراخوان 20 نیمه متمرکز جذب عضو هیأت علمی پیمانی

فراخوان بهمن 96 (1398/4/16)

فراخوان 19 نیمه متمرکز جذب عضو هیأت علمی پیمانی

فراخوان شهریور 96 (1398/4/16)

فراخوان 18 نیمه متمرکز جذب عضو هیأت علمی پیمانی

فراخوان اردیبهشت 96 (1398/4/16)

فراخوان راتبه (بورسیه) خارج از کشور

فراخوان بهمن 95 (1398/4/16)

فراخوان 17 نیمه متمرکز جذب عضو هیأت علمی پیمانی و طرح سربازی

فراخوان شهریور 95 (1398/4/16)

فراخوان 16 نیمه متمرکز جذب عضو هیأت علمی پیمانی و طرح سربازی

فراخوان اردیبهشت 95 (1398/4/16)

فراخوان راتبه (بورسیه) خارج از کشور

فراخوان بهمن 94 (1398/4/16)

فراخوان 15 نیمه متمرکز جذب عضو هیأت علمی پیمانی و طرح سربازی

فراخوان شهریور 94 (1398/4/16)

فراخوان 14 نیمه متمرکز جذب عضو هیأت علمی پیمانی و طرح سربازی

فراخوان بهمن 93 (1398/4/16)

فراخوان 13 نیمه متمرکز جذب عضو هیأت علمی پیمانی و طرح سربازی

فراخوان شهریور 93 (1398/4/16)

فراخوان 12 نیمه متمرکز جذب عضو هیأت علمی پیمانی و طرح سربازی

آخرین بروزرسانی: 1401/2/19
شماره تلفن تماس  مستقیم 32393089-023
 
رییس دبیرخانه و دبیر هیآت اجرایی جذب:دکتر علی یونسیان  تلفن داخلی 2668

کارشناس صلاحیت عمومی و امور اجرایی و فراخوان ها دبیرخانه هیأت اجرایی جذب : آقای مجید خالقیان  تلفن داخلی 2307
 
کارشناس صلاحیت علمی دبیرخانه هیأت اجرایی جذب: آقای امیر یونسیان  تلفن داخلی  2711
 
آدرس الکترونیکی: djazb.shahrood@gmail.com


آخرین بروزرسانی: 1400/4/20