آخرین بروزرسانی: 1397/6/12
کلیات

با توجه به جايگاه رفيع علم و دانش در فرهنگ اسلامی و ضرورت حفظ شأن و قداست والای محيطهای آموزش عالی کشور و نظر به نقش محوری و سازنده اعضای هيأت علمی و لزوم بهره‌وری از استادان فرهيخته، کارآمد و مؤمن به آرمانهای انقلاب اسلامی و برای ايجاد وحدت رويه در بررسی صلاحيت‌های داوطلبان عضويت در هيأت علمی، هيأت عالی جذب اعضای هيأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور ، هيأت مرکزی جذب اعضای هيأت علمی وزارتين علوم، تحقيقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنين هيأت‌های اجرايی جذب اعضای هيأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی،‌ هيأت عالی جذب اعضای هيأت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور تشکيل می گردد.


وظايف هيأت اجرایی جذب اعضای هيأت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی:

اتخاذ سازوکار واحد در هيأت‌های اجرايی جذب برای ايجاد انسجام، وحدت رويه و توانمندی و پويايی دانشگاه‌ها
نظارت مستمر بر اجرای صحيح ضوابط و مقررات جذب هيأت علمی در تمامی سطوح
بررسی و بازنگری کليه سياست‌ها و ضوابط مربوط به جذب هيأت علمی به منظور پيشنهاد به شورای عالی انقلاب فرهنگی و تدوين دستورالعمل اجرايی مربوط به جذب عضو هيأت علمی برای تصويب به شورای اسلامی شدن مراکز آموزشی
تعريف ساختار سازمانی و شرح وظايف هيأت مرکزی جذب وزارتين و هيأت‌های اجرايی جذب و ايجاد تعامل تعريف شده بين آنها
تدوين دوره‌های آموزش بدو و حين خدمت با هدف توانمندسازی اعضای هيأت علمی و نظارت بر حسن انجام آن
برگزاری سمينارها و کارگاههای توجيهی برای عناصر هيأت‌های اجرايی جذب
رسيدگی به شکايات و ساير امور محوله از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی
بررسی گزارش عملکرد سالانه هيأت مرکزی جذب وزارتين و هيأت‌های اجرايی جذب و ارائه آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی
 

دكتر محمدمهدی فاتح

پست سازمانی: رئيس دانشگاه و رئيس هيأت اجرايي جذب
تلفن:
پست الکترونیک:

حجت‌الاسلام ابوالفضل فندرسكی

پست سازمانی: مسؤول دفتر نهاد نمايندگی رهبری - عضو هيأت اجرايي جذب
تلفن:
پست الکترونیک:

دکتر محمدعلی مولایی

پست سازمانی: عضو هیات اجرایی جذب
تلفن:
پست الکترونیک:

دکتر نادر جعفری‌راد

پست سازمانی: عضو هیأت اجرایی جذب
تلفن:
پست الکترونیک:

دکتر مهدی قنّاد

پست سازمانی: عضو هیأت اجرایی جذب
تلفن:
پست الکترونیک:

دکتر مهدی ایرانمنش

پست سازمانی: سرپرست دفتر نظارت و ارزیابی - عضو هیأت اجرایی جذب
تلفن:
پست الکترونیک:

دکتر رمضان رمضانی اومالی

پست سازمانی: عضو هیأت اجرایی جذب
تلفن:
پست الکترونیک:

دکتر هادی قربانی

پست سازمانی: معاون فرهنگی و اجتماعی - دبیر هیأت اجرایی جذب
تلفن:
پست الکترونیک:

دکتر عزیز‌الله طاهری

پست سازمانی: رئیس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب
تلفن:
پست الکترونیک:

فرم کارگروه توانایی علمی (1397/3/23)

جهت تبدیل وضعیت از طرح سربازی به پیمانی

گزارش‌نامه علمی اعضای هیأت علمی (1396/9/18)

جهت تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

گزارش‌نامه علمی اعضای هیأت علمی (1396/9/18)

جهت تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی

کاربرگ 2-1 و 2-2 (1396/6/29)

کاربرگهای 2-1 و 2-2 از ماده 2 (آموزشی)

شیوه‌نامه امتیازدهی کارگروه توانایی علمی (1395/1/18)

مصوبه هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی

فرم شماره 2-1 - کارگروه توانایی علمی (1395/1/18)

فرم امتیازدهی جهت استخدام طرح سربازی و پیمانی، تبدیل وضعیت از راتبه به پیمانی

فرم شماره (3) - تبدیل وضعیت (1394/3/18)

فرم تبدیل وضعیت (پیمانی به رسمی آزمایشی - رسمی آزمایشی به رسمی قطعی)

فرم شماره (1) - اطلاعات فردی (1394/3/16)

تمام افرادی که متقاضی راتبه، استخدام و تبدیل وضعیت میباشند، لطفاً فرم پیوست را تکمیل نمایند.

شیوه‌نامه اجرایی ارتقای مرتبه 95 (1396/9/28)

شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه ارتقای مرتبه مصوب 19-12-95 هیأت ممیزه دانشگاه

آیین‌نامه ارتقای مرتبه 95 (1396/9/28)

آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مصوب 18-12-94 شورای عالی انقلاب فرهنگی

آیین‌نامه مأموریت تحصیلی 93 (1396/9/28)

آیین‌نامه ارتقای سطح علمی مربیان مصوب 31-2-93 شورای مرکزی بورس

آیین‌نامه استخدامی 91 (1396/9/28)

آیین‌نامه استخدامی هیأت علمی مصوب 1391 هیأت امنای دانشگاه

Blacklist Journals_ May 2020 (1399/2/31)

فهرست سیاه نشریات نامعتبر خارجی (مرجع تأیید: وزارتین علوم و بهداشت)

Scopus -October 2019 (1399/2/31)

ژورنال‌های نمایه شده در Scopus - (مرجع تأیید: Elsevier)

JRK 2018-2019 (1398/7/16)

شاخص رتبه‌بندی، چارک و صدک مجلات خارجی (مرجع تأیید: Web of Science/Journal Citation Reports)

IF & Quartile 2018-2019 (1398/4/16)

ضریب تأثیر و رتبه علمی مجلات معتبر (مرجع تأیید: Web of Science)

MIF & AIF 2018-2019 (1398/4/16)

ضریب تأثیر میانگین و ضریب تأثیر تجمعی مجلات خارجی (مرجع تأیید: Web of Science)

JCR 2018-2019 (1398/4/16)

ضریب تأثیر (Impact Factor) مجلات خارجی (مرجع تأیید: Web of Science)

Scopus - April 2019 (1398/4/16)

ژورنال‌های نمایه شده در Scopus - (مرجع تأیید: Elsevier)

نشریات معتبر - اردیبهشت 98 (1398/3/29)

نشریات علمی معتبر (وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری)

Blacklist Journals_2019 (1398/1/24)

فهرست سیاه نشریات نامعتبر خارجی (مرجع تأیید: وزارتین علوم و بهداشت)

Fake & Hijacked Journals_April 2019 (1398/1/24)

فهرست نشریات و وب‌سایت‌های جعلی خارجی (مرجع تأیید: وزارتین علوم و بهداشت)

نشریات معتبر - اسفند 97 (1398/1/24)

نشریات علمی معتبر (وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری)

Scopus - September 2018 (1398/1/24)

ژورنال‌های نمایه شده در Scopus - (مرجع تأیید: Elsevier)

نشریات نامعتبر دانشگاه آزاد - دی 97 (1398/1/24)

سایت‌ها و نشریه‌های علمی نامعتبر (دانشگاه آزاد اسلامی)

Blacklist Journals_2018 (1397/12/8)

فهرست سیاه نشریات نامعتبر خارجی (مرجع تأیید: وزارتین علوم و بهداشت)

MSRT Journals_1397 (1397/12/8)

مشخصات و آدرس نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری

MOH Journals_1397 (1397/12/8)

مشخصات و آدرس نشریات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

نشریات نامعتبر - اسفند 96 (1397/12/1)

نشریات علمی نامعتبر (وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری)

JRK 2017-2018 (1397/8/2)

شاخص رتبه‌بندی، چارک و صدک مجلات خارجی (مرجع تأیید: Web of Science)

نشریات معتبر - شهریور 97 (1397/8/2)

نشریات علمی معتبر (وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری)

Scopus - April 2018 (1397/6/25)

ژورنال‌های نمایه شده در Scopus - (مرجع تأیید: Elsevier)

کنفرانس‌های معتبر - ISC 1397 (1397/6/20)

کنفرانس‌های نمایه شده در ISC (مرجع تأیید: پایگاه استنادی علوم جهان اسلام)

MIF & AIF 2017-2018 (1397/6/12)

ضریب تأثیر میانگین و ضریب تأثیر تجمعی مجلات خارجی (مرجع تأیید: Web of Science)

JCR 2017-2018 (1397/6/12)

ضریب تأثیر (Impact Factor) مجلات خارجی (مرجع تأیید: Web of Science)

نشریات معتبر - اردیبهشت 97 (1397/6/12)

نشریات علمی معتبر (وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری)

کنفرانس‌های معتبر - ISC 1396 (1397/6/12)

کنفرانس‌های نمایه شده در ISC (مرجع تأیید: پایگاه استنادی علوم جهان اسلام)

نشریات نامعتبر - اسفند 95 (1397/6/12)

نشریات علمی نامعتبر (وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری)

Fake & Hijacked Journals_Nov 2017 (1397/6/12)

فهرست نشریات و وب‌سایت‌های جعلی خارجی (مرجع تأیید: وزارتین علوم و دانشگاه آزاد)

Scopus_Oct 2017 (1397/6/12)

ژورنال‌های نمایه شده در Scopus - (مرجع تأیید: Elsevier)

نشریات علمی نامعتبر - آبان 96 (1397/6/12)

فهرست نشریات نامعتبر خارجی (مرجع تأیید: وزارتین علوم و بهداشت)

نشریات معتبر - آذر 96 (1397/6/12)

نشریات علمی معتبر (وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری)

نشریات معتبر - مرداد 96 (1397/6/12)

نشریات علمی معتبر (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

Blacklist Journals_2017 (1397/6/12)

فهرست سیاه نشریات نامعتبر خارجی (مرجع تأیید: وزارتین علوم و بهداشت)

JRK 2016-2017 (1397/6/12)

شاخص رتبه‌بندی، چارک و صدک مجلات خارجی (مرجع تأیید: Web of Science)

MIF & AIF 2016-2017 (1397/6/12)

ضریب تأثیر میانگین و ضریب تأثیر تجمعی مجلات خارجی (مرجع تأیید: Web of Science)

JCR 2016-2017 (1397/6/12)

ضریب تأثیر (Impact Factor) مجلات خارجی (مرجع تأیید: Web of Science)

Invalid Journals_ISC 2017 (1397/6/12)

نشریات فاقد نمایه معتبر در ISC (مرجع تأیید: پایگاه استنادی جهان اسلام)

MOH Journals_1396 (1397/6/12)

مشخصات و آدرس نشریات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

MSRT Journals_1396 (1397/6/12)

مشخصات و آدرس نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری

IF & Quartile_ISC 2016 (1397/6/12)

ضریب تأثیر و رتبه علمی مجلات معتبر (مرجع تأیید: پایگاه استنادی جهان اسلام)

نشریات نامعتبر - آذر 95 (1397/6/12)

نشریات علمی نامعتبر (وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری)

Scopus_May 2016 (1397/6/12)

ژورنال‌های نمایه شده در Scopus - (مرجع تأیید: Elsevier)

JRK 2015-2016 (1397/6/12)

شاخص رتبه‌بندی، چارک و صدک مجلات خارجی (مرجع تأیید: Web of Science)

MIF & AIF 2015-2016 (1397/6/12)

ضریب تأثیر میانگین و ضریب تأثیر تجمعی مجلات خارجی (مرجع تأیید: Web of Science)

JCR 2015-2016 (1397/6/12)

ضریب تأثیر (Impact Factor) مجلات خارجی (مرجع تأیید: Web of Science)

فراخوان بهمن 98 (1399/4/30)

فراخوان 23 نیمه متمرکز جذب عضو هیأت علمی پیمانی

فراخوان شهریور 98 (1399/4/9)

فراخوان 22 نیمه متمرکز جذب عضو هیأت علمی پیمانی

فراخوان بهمن 97 (1398/4/16)

فراخوان 21 نیمه متمرکز جذب عضو هیأت علمی پیمانی

فراخوان شهریور 97 (1398/4/16)

فراخوان 20 نیمه متمرکز جذب عضو هیأت علمی پیمانی

فراخوان بهمن 96 (1398/4/16)

فراخوان 19 نیمه متمرکز جذب عضو هیأت علمی پیمانی

فراخوان شهریور 96 (1398/4/16)

فراخوان 18 نیمه متمرکز جذب عضو هیأت علمی پیمانی

فراخوان اردیبهشت 96 (1398/4/16)

فراخوان راتبه (بورسیه) خارج از کشور

فراخوان بهمن 95 (1398/4/16)

فراخوان 17 نیمه متمرکز جذب عضو هیأت علمی پیمانی و طرح سربازی

فراخوان شهریور 95 (1398/4/16)

فراخوان 16 نیمه متمرکز جذب عضو هیأت علمی پیمانی و طرح سربازی

فراخوان اردیبهشت 95 (1398/4/16)

فراخوان راتبه (بورسیه) خارج از کشور

فراخوان بهمن 94 (1398/4/16)

فراخوان 15 نیمه متمرکز جذب عضو هیأت علمی پیمانی و طرح سربازی

فراخوان شهریور 94 (1398/4/16)

فراخوان 14 نیمه متمرکز جذب عضو هیأت علمی پیمانی و طرح سربازی

فراخوان بهمن 93 (1398/4/16)

فراخوان 13 نیمه متمرکز جذب عضو هیأت علمی پیمانی و طرح سربازی

فراخوان شهریور 93 (1398/4/16)

فراخوان 12 نیمه متمرکز جذب عضو هیأت علمی پیمانی و طرح سربازی

آخرین بروزرسانی: 1398/11/6
شماره تلفن تماس 32393089-023
 

داخلی 2307
داخلی 2711
 
 
آدرس الکترونیکی: djazb@shahroodut.ac.ir

آدرس الکترونیکی: djazb.shahrood@gmail.com

آخرین بروزرسانی: 1397/12/7
پاسخ: با سلام
یک فرد نمیتواند در زمان واحد، هم دانشجوی تمام وقت شاغل به تحصیل و هم عضو هیأت علمی تمام وقت شاغل بکار باشد. قانون و منطق اجازه نمیدهند.
پاسخ: با سلام
براساس مصوبه آبان 95 مرکز جذب، استخدام دانش آموختگان مراکز غیر حضوری و نیمه حضوری در وزارت علوم تأیید نمیشود و براساس مصوبه تیر 96 پذیرفته شدگان قبلی این مراکز از پیمانی به رسمی تبدیل وضع نمیشوند. هیچ قیدی درخصوص دانش آموختگان دانشگاه آزاد وجود ندارد ولیکن اگر ایشان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری از دانشگاههای تراز اول داخل یا خارج دانش آموخته شوند، باید در میدان رقابت داوطلبان فراخوانها سنجیده شوند.
پاسخ: با سلام
هیچ لیستی به دانشگاه ابلاغ نشده است. مگر میشود از همه داوطلبان تعهد محضری گرفت!؟ تعهد بابت چه چیزی؟ تعهد خدمت پس از تحصیل مختص پذیرفته شدگان علمی پس از گزینش عمومی است.
پاسخ: با سلام
نتیجه نهایی توسط شورای مرکزی بورس و اعزام وزارت علوم تعیین و اعلام میشود.
پاسخ: با سلام
کسانی که دعوت به مصاحبه نشدند و یا در مصالبه پذیرفته نشدند، همانند پذیرفته شدگان در سامانه مراحل را طی میکنند.
پاسخ: با سلام
از نظر دانشگاه بله، ولیکن سامانه نور رضوی دائم درحال تغییر است.
پاسخ: با سلام
- ظرفیت پذیرش دانشگاه در فراخوان بهمن 94 توسط وزارت علوم فقط 3 نفر تعیین شده است.
- بدیهی است که دعوت به مصاحبه به منزله قبولی نیست.
پاسخ: با سلام
مصاحبه عمومی فقط برای کسانی که در مصاحبه علمی پذیرفته شده اند، برگزار میشود.
پاسخ: با سلام
بورسیه به دانشگاههای توسعه یافته مانند دانشگاه شاهرود، بسیار اندک و مختص رشته و گرایشهای جدید است که پس از تصویب هیأت امنای دانشگاه و تصویب وزارت علوم، امکان پذیر میشود.
پاسخ: با سلام
بورس خارج از کشور با توجه به سهمیه محدود دانشگاهها، مختص رشته هایی است که دکترای آنها در داخل وجود ندارد یا بسیار نوپاست.
پاسخ: با سلام
جناب عالی از سال 1390 در فراخوان 17 دانشگاه (استانهای متفاوت) از جمله دانشگاه شاهرود شرکت کرده اید، آیا 16 دانشگاه دیگر نیز دلایل خود را صراحتاً بیان کرده اند؟ دلیل شرکت دانشگاه در فراخوان شهریور 94 برای بیوتکنولوژی، انتخاب نشدن فرد مناسب در فراخوان قبلی بوده است. موفق باشید.