شنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۱

رشد دانشگاه صنعتی شاهرود در جدیدترین رتبه بندی وبومتریکس

دانشگاه صنعتی شاهرود بر اساس جدیدترین نتایج منتشر شده رتبه بندی نظام وبومتریکس، موفق به کسب رتبه جهانی 2035 در بیش از 31000 مؤسسه جهانی و همچنین رتبه ملی 34 در میان 461 مؤسسه ایرانی شده است.

رویدادها