اخبار و رویدادها: فراخوان همکاری با مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات (مرکز کامپیوتر) در قالب کاردانشجویی

فراخوان همکاری با مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات (مرکز کامپیوتر) در قالب کاردانشجویی
سه شنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۱- ۱۲:۳۳:۰۳قابل توجه دانشجویان عزیز،

متقاضیان کاردانشجویی می توانند حداکثر تا تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۱ به واحد مرکز کامپیوتر واقع در پردیس مرکزی جهت ارائه درخواست کاردانشجویی مراجعه نمایند.

 

12345