آخرین بروزرسانی: 1398/7/30

با سلام و آرزوي موفقيت براي داوطلبان گرامي

توجه شما را به نكات ذيل جلب مي نمايد:

1- صرف تكميل فرم مشخصات فردي و تشكيل پرونده در گزينش به منزله پذیرش نهايي نبوده و گزينش پس از بررسي سوابق افراد با اعمال ضابطه انتخاب اصلح نسبت به اعلام اسامي نهايي داوطلبان جهت انعقاد/تمديد قرارداد اقدام خواهد كرد .

2-به استناد تبصره 2 ماده2 قانون گزينش كشور به لحاظ كثرت تقاضا و محدوديت ظرفيت مجوزهاي موجود ، ملاك پذيرش افراد ضابطه انتخاب اصلح خواهد بود .

3-شركت كنندگان پس از اطلاع از قبولي در آزمون علمي نسبت به دريافت فرم مشخصات فردي اقدام و پس از تكميل بدون خط خوردگی همراه با مدارك زير شخصاً به دفتر هسته گزینش دانشگاه واقع در طبقه سوم ساختمان مرکزی مراجعه نمايند.

تذكر: عدم مراجعه در تاريخ مقرر به منزله انصراف از ادامه سير مراحل گزينش و اشتغال مي باشد.

 

مدارك مورد نياز جهت تشكيل پرونده:

1- فرم تكميل شده مشخصات فردي (پشت و رو پرینت گرفته شود)

2-كپي كليه صفحات شناسنامه                        

3-كپي كارت ملي( دوطرف كارت)

4- سه قطعه عكس پشت نويسي شده كه يك قطعه آن به فرم مشخصات فردي الصاق شود .

5-گواهي مدارك ايثارگري (خانواده معظم شهدا ، جانبازان ، ازادگان ، رزمندگان و اعضاي نيروي مقاومت بسيج و...)

6- كپي مدرك تحصيلي ( با ذكر معدل)

7 – کپی کارت پایان خدمت

8- تصویرحکم کارگزینی دارای مهر و امضاء( شاغلین)

 

مدارك مورد نياز جهت احتساب ملاكهاي تقدم

1-مستندات مربوطه به مقالات علمي و پژوهشي ، تأليف كتاب و...

2-مستندات مربوط به كسب رتبه هاي برتر علمي ، فرهنگي ، مذهبي و...

3-تأئيديه سوابق كاري مرتبط

4-گواهي آشنايي با فناوري اطلاعات ( مهارتهاي هفت گانه (ICDL)

 

یاد آوری مهم : ارائه اصل مدارک در هنگام مراجعه به گزینش الزامی است

 

کتابچه آموزشی و فرم مشخصات فردی را از بخش پیوست ها دریافت نمایید.

 

شماره تماس با هسته گزینش 32395580-023 می باشد.

 

آخرین بروزرسانی: 1398/7/30

• اجراي دستورالعملها و بخشنامه هاي مربوط به گزينش اساتید و کارکنان.
• تنظيم برنامه تحقيقات و تعيين افراد تحقيق گر جهت انجام وظايف محوله اعم از کارکنان و هیات علمی.
• اظهار نظر پيرامون صلاحيت متقاضيان استخدام کارمندی با رعايت موازين شرعي و ضوابط مصوب قانونی و بخشنامه‌ها و دستور العملهای ذیربط.
• تهيه سئوالهاي عقيدتي ، سياسي ، اخلاقي ، عملي ، تخصصي به منظور برگزاري امتحان كتبي با هماهنگي وزارتخانه متبوع و هيأت عالي گزينش.
• برقراری ارتباط با منابع و مراجع موثق جهت استعلام و جمع آوری اطلاعات عمومی داوطلبین استخدام در دانشگاه.
• تصحيح اوراق امتحانات ، تهيه فرم هاي مورد نياز و انجام مصاحبه با افراد گزينش شده مربوط به امور کارکنان.
• رسيدگي و اظهار نظر نهائي در مورد پذيرش يا عدم پذيرش داوطلبان ورود به خدمت در دانشگاه با رعايت ضوابط و مصوبات و بر اساس نتايج امتحانات كتبي ، مصاحبه و تحقيق امور کارکنان.
• نظارت بر عملكرد كاركنان موقت ، پيماني و رسمي در دوران آزمايشي .
• بررسي و اعلام نظر هنگام صدور حكم قطعي كاركنان آزمايشي و تمديد احكام كاركنان موقت يا پيماني .
• بررسي و اظهار نظر بدوي در مورد اعتراضات و شكايات واصله از نحوه گزينش و ساير مسائل مربوط به آن .
• همكاري لازم با هيأت عالي گزينش و دبيرخانه هيأت مركزي مستقر در وزارتخانه متبوع .
• همكاري لازم با هيأت عالي گزينش استاد و دبيرخانه هيأت مركزي مستقر در وزارتخانه متبوع .
• حفاظت و نگهداري اطلاعات جمع آوري شده در رابطه با گزينش افراد به صورت محرمانه.
• انجام ساير امور محوله از طرف دانشگاه ، هيأت عالي گزينش و وزارت متبوع در زمينه گزينش اساتید و کارکنان.
• انجام کلیه فعالیتهای مرتبط با بهبود شامل: تعیین اهداف براساس سیاستها و استراتژی های کلان دانشگاه،شناسایی فعالیتها، مستند سازی ، تهیه فرآیندها، روشها و دستور العمل های اجرایی امور و نظارت بر اجرای آنها حسب مورد، تجزیه و تحلیل داده ها و ارزیابی عملکرد و بازخور فعالیت ها و همکاری با واحد آمار مدیریت طرح و برنامه دانشگاه.

1

آموزش احکام ساده (1402/4/28)

سیر مطالعاتی احکام

کتابچه آموزشی ویژه داوطلبان (1396/10/13)

لطفا قبل از مصاحبه مطالعه گردد.

مهندس محمدعلی میثمی فر

پست سازمانی: مدیر هسته گزینش
تلفن:
  داخلی: 2336    مستقیم: 32395580
پست الکترونیک: mameysamifar@chmail.ir

محمدمهدی مهدوی

پست سازمانی: کارشناس هسته گزینش
تلفن:
  داخلی: 2570    مستقیم: 32395580
پست الکترونیک: mahdavi@shahroodut.ac.ir