آخرین بروزرسانی: 1393/6/10
  • رسيدگي و اظهار نظر در خصوص ارتقاء مرتبه اعضاي هيات علمي
  • ارزيابي كيفيت انجام فعاليتهاي فرهنگي – تربيتي – اجتماعي ، آموزشي ، پژوهشي – فناوري و علمي – اجراييي اعضاي هيات علمي
  • تاييد امتيازات لازم جهت استفاده از فرصت مطالعاتي
  • بررسي ركود علمي اعضاي هيات علمي
  • بررسي احتساب سنوات دوران پيماني اعضاي هيات علمي
  • بررسي سابقه فعاليتهاي پژوهشي دوره كارشناسي براي كارشناساني كه به هيات علمي تبديل وضع مي شوند.
آخرین بروزرسانی: 1400/3/18
اعضاء هيات ممیزه (دوره ششم)
نام و نام خانوادگي سمت درجه علمی رشته
 محمد مهدی فاتح  رئیس هیات ممیزه  استاد کنترل(رباتیک)
مرتضی ایزدی فرد عضو حقوقی(دبیر هیات) دانشیار فیزیک مواد
 علی دستفان  عضو حقوقی دانشیار قدرت
محمد عطایی عضو حقیقی استاد مهندسی معدن - استخراج
حبیب ا... قاسمی عضو حقیقی استاد زمین شناسی
احمد دارابی عضو حقیقی استاد مهندسی برق - قدرت
محمدمحسن شاه مردان عضو حقیقی استاد مهندسی مکانیک
محمد باخرد عضو حقیقی استاد شیمی آلی
علیرضا الفی عضو حقیقی استاد مهندسی برق
علیرضا ناظمی عضو حقیقی استاد ریاضی کاربردی
احمد احمدی عضو حقیقی دانشیار  مهندسی عمران
محمد جعفری عضو حقیقی دانشیار مهندسی مکانیک
علی یونسیان عضو حقیقی دانشیار تربیت بدنی و علوم ورزشی
هادی قربانی عضو حقیقی دانشیار کشاورزی - خاک شناسی
محمدعلی مولایی عضو حقیقی دانشیار اقتصاد
       
به استناد بند «4» ماده «5»
کارن ابری نیا  عضو حقیقی استاد مهندسی مکانیک
علی اکبر جلالی عضو حقیقی استاد مهندسی برق (کنترل)
مرتضی محسنی عضو حقیقی استاد فیزیک

 

شايان ذكر است مطابق ماده «5» آئين نامه نحوه تشكيل هيات مميزه رئيس دانشگاه ، معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي، معاون پژوهشي و فناوري از اعضاي حقوقي هيات مميزه مي باشند و رييس دانشگاه به عنوان رييس هيات مميزه مي باشند.

JCR -2020 (1400/4/23)

آخرين ضرايب تأثير (JIF) مجلات خارجي براساس اعلام JCR 2020 به همراه شاخه های مختلف ژورنالها (Category) و شاخص رتبه بندی (JRK) و رتبه نسبی (P) و میانگین ضریب تاثیر شاخه های مختلف (MIF & AIF) - تیرماه 1400

گزارش‌نامه علمی عضو هيات علمي آموزشي متقاضی ارتقا مرتبه (1400/4/21)

گزارش‌نامه علمی (شناسنامه) عضو هيات علمي آموزشي متقاضی ارتقاء مرتبه بر اساس آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی مصوب جلسه 776 مورخ 18/12/94 شورای عالی انقلاب فرهنگی و شيوه نامه اجرايي آن

اطلاعیه لیست سیاه (1400/4/2)

احتراما پيرو نامه اتوماسيون به شماره 20664 مورخ 99/11/20 مجددا يادآوري مي گردد براي اطلاع از آخرين ليست نشريات كم اعتبار و نامعتبر داخلي به هنگام بررسي پرونده هاي ترفيع و ارتقاء خواهشمند است به آدرس مندرج در اين نامه (https://jcr.isc.ac/blacklist.aspx) مراجعه فرماييد.

فهرست نشريات نمايه شده در Scopus (1399/4/7)

نشريات نمايه شده در Scopus (داراي ضريب تأثير و فاقد ضريب تأثير) اعلام شده در June 2020 (مرجع تایید: Elsevier)

فهرست نشریات علوم پزشکی دارای رتبه علمی (1399/3/19)

فهرست نشریات علوم پزشکی دارای رتبه علمی - کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور - خرداد 99

نشريات علمي - ترویجی معتبر حوزه های علمیه - اردیبهشت 1398 (1398/12/13)

فهرست نشریات علمی-ترویجی حوزه های علمیه - اردیبهشت 98 - مورد تایید کمیسیون نشریات علمی حوزوی شورای عالی حوزه های علمیه - براساس ماده واحده جلسه 625 مورخ 87/03/21 شورای عالی انقلاب فرهنگی

نشريات علمي پژوهشی معتبر حوزه های علمیه - اردیبهشت 1398 (1398/12/13)

فهرست نشریات علمی-پژوهشی حوزه های علمیه - اردیبهشت 98 - مورد تایید کمیسیون نشریات علمی حوزوی شورای عالی حوزه های علمیه - براساس ماده واحده جلسه 625 مورخ 87/03/21 شورای عالی انقلاب فرهنگی

نشريات علمي دارای اعتبار - اردیبهشت 1398 (1398/6/16)

فهرست آخرين وضعيت نشريات معتبر (علمي - پژوهشي و علمي - ترويجي) و نشريات لغو اعتبار شده وزارت علوم در اردیبهشت ماه 1398

آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی (1395/10/20)

آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی مصوب جلسه 776 مورخ 1394/12/18 شورای عالی انقلاب فرهنگی

فرم اخذ مجوز از معاونت آموزشی (1395/9/3)

فرم درخواست همکاری به عنوان استاد راهنما یا مشاور پایان نامه های کارشناسی ارشد یا رساله دکتری در سایر دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی

فرم احتساب سنوات (1394/9/29)

فرم مخصوص احتساب سنوات دوران پیمانی

آخرين وضعيت نشريات علوم پزشكي (1394/8/14)

آخرين وضعيت نشريات علوم پزشكي زيرمجموعه وزارت بهداشت و درمان (علمي - پژوهشي و علمي - ترويجي و ساير) مصوب 1394 به همراه نحوه امتيازدهي آنها

آخرین بروزرسانی: 1397/12/14

آدرس پستی: شاهرود، دانشگاه صنعتی شاهرود، سازمان مرکزی، طبقه اول، دبيرخانه هيات مميزه دانشگاه

 تلفن: 32393480 - 023

تلفن داخلي: 2664

 آدرس الكترونيكي: hm@shahroodut.ac.ir