دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

رئیس دانشکده: رضا اندام

سوابق مربوط به فعاليتهاي آموزشي تربيت بدني در دانشگاه شاهرود، به زمان شروع به کار دانشگاه در سال 1346 برمي‌گردد که دانشجويان علاوه بر فعاليت‌هاي فوق برنامه ورزشي -که جنبه اختياري داشت- موظف بودند 2 واحد درسي تربيت بدني را به عنوان درس عمومي اخذ نمايند. تمامی فعاليت‌هاي آموزشي تربيت بدني در دانشگاه از سال 1350 تا سال 1374 تحت نظر اداره تربيت بدني دانشگاه ادامه داشت تا اینکه در این سال با توجه به ضرورت ايجاد رشته‌هاي تربيت بدني و علوم ورزشي و نياز مبرم جامعه به نيروهاي متخصص در اين زمينه مجوز تاسیس رشته دبیری تربیت بدنی در مقطع کارشناسی به دانشگاه داده شد و فعالیت گروه آموزش تربیت بدنی و علوم ورزشی با 40 دانشجوی ورودی به‌طور رسمی آغاز شد. در کنار این فعالیت‌های آموزشی، امور مربوط به فوق برنامه و واحد‌های عمومی نیز بصورت متمرکز و با مدیریتی واحد اداره می‌شد.در سال 1379 با گسترش روز افزون دانشگاه و پذیرش دانشجویان بیشتر، نیاز به گسترش فضا‌های فیزیکی و در حاشیه آن گسترش چارت سازمانی، اداره امور مربوط به تربیت بدنی به عنوان یک ضرورت مطرح گردید. در این سال امور مربوط به تربیت بدنی دانشگاه به دو بخش به شرح زير تقسيم شد: 1) گروه آموزشي تربيت بدني به عنوان يکي از گروههاي آموزشي دانشکده علوم انسانی که اولین رشته آن کارشناسی تربیت بدنی بود و 2) فعاليتهاي فوق برنامه که بخش گروه زیر نظر معاونت آموزشی و بخش امور فوق برنامه زير نظر معاونت دانشجويي دانشگاه فعاليت مي کرد. این روند ادامه داشت تا سال 1383 که دانشگاه جامع شاهرود به دانشگاه صنعتی تغییر نام داد و دانشکده علوم انسانی به دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت تغییر نام داد و رشته تربیت بدنی نیز به گرایش مدیریت تربیت بدنی مبدل شد. فضا های فیزیکی متعدد از جمله چند سالن و استخر سر پوشیده و فضای مخصوص برای کلاس های دانشکده تربیت بدنی و همچنین بورس های داخل و خارج به اعضاء هیات علمی گروه تربیت بدنی برای ارتقائ سطح علمی گروه به سمت دانشکده و گسترش رشته ها و گرایش ها باعث شد تا دانشگاه بتواند مجوز راه اندازی رشته کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی را برای سال90-89 و فیزیولوژی ورزشی را برای سال 91-90 بگیرد و در پی آن در تاریخ 6/6/91 شورای گسترش با عنایت به نامه‌ی، شماره: 120965/ 22/2 معاونت آموزش وزارت علوم، با ایجاد دانشکده تربیت بدنی موافقت اصولی خود را اعلام کرد. در تاریخ 12/8/1392 معاونت محترم آموزشی و نظارت و ارزیابی آموزش عالی در نامه شماره:126362/22/2 با ایجاد دانشکده تربیت بدنی موافقت قطعی به عمل آورد.
تلفن تماس: +982332395900
تلفن داخلی: 2598
ایمیل: Physical_edu{AT}shahroodut{DOT}ac{DOT}ir

گروه علوم زیستی ورزش

علی حسنی
فيزيولوژی ورزشی
رتبه علمی: دانشیار

عادل دنیائی
فیزیولوژی ورزشی
رتبه علمی: استادیار

محمدحسین رضوانی
تربیت بدنی گرایش حرکت درمانی
رتبه علمی: استادیار

شیوا ساسانی مقدم
بیومکانیک ورزش
رتبه علمی: دانشور

فرهاد غلامی
فیزیولوژی ورزشی
رتبه علمی: استادیار

عین اله نادری
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
رتبه علمی: استادیار

الهام وسدی
فیزیولوژی ورزشی
رتبه علمی: استادیار

علی یونسیان
فیزیولوژی ورزش
رتبه علمی: دانشیار

گروه علوم انسانی ورزش

رضا اندام
مديريت و برنامه ريزي تربيت بدني
رتبه علمی: دانشیار
[رئیس دانشکده]

هادی باقری
مدیریت ورزشی
رتبه علمی: استادیار

حسن بحرالعلوم
مدیریت و برنامه ریزی
رتبه علمی: دانشيار

سید رضا حسینی نیا
مدیریت ورزشی
رتبه علمی: استادیار

حوریه دهقان پوری
مدیریت و برنامه ریزی ورزشی
رتبه علمی: استادیار

مجتبی رجبی
مدیریت ورزشی
رتبه علمی: استادیار

منصوره مکبریان
رفتار حرکتی
رتبه علمی: استادیار

گروه دروس عمومی تربیت بدنی

رضا اندام
مديريت و برنامه ريزي تربيت بدني
رتبه علمی: دانشیار
[رئیس دانشکده]

هادی باقری
مدیریت ورزشی
رتبه علمی: استادیار

حسن بحرالعلوم
مدیریت و برنامه ریزی
رتبه علمی: دانشيار

علی حسنی
فيزيولوژی ورزشی
رتبه علمی: دانشیار

سید رضا حسینی نیا
مدیریت ورزشی
رتبه علمی: استادیار

مینا حقیقی
حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی
رتبه علمی: استادیار

فاطمه خدایی

رتبه علمی: مربی

عادل دنیائی
فیزیولوژی ورزشی
رتبه علمی: استادیار

حوریه دهقان پوری
مدیریت و برنامه ریزی ورزشی
رتبه علمی: استادیار

محمدحسین رضوانی
تربیت بدنی گرایش حرکت درمانی
رتبه علمی: استادیار

شیوا ساسانی مقدم
بیومکانیک ورزش
رتبه علمی: دانشور

فرهاد غلامی
فیزیولوژی ورزشی
رتبه علمی: استادیار

منصوره مکبریان
رفتار حرکتی
رتبه علمی: استادیار

عین اله نادری
آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
رتبه علمی: استادیار

الهام وسدی
فیزیولوژی ورزشی
رتبه علمی: استادیار

علی یونسیان
فیزیولوژی ورزش
رتبه علمی: دانشیار

اساتید پیشکسوت

مرتضی محمدیون

رتبه علمی: مربی

رحیمه مهدی زاده
فيزيولوژي ورزشي-متابوليسم
رتبه علمی: دانشیار

مدعو

مقداد تیموری

رتبه علمی: مربی

احمد خراطها

رتبه علمی: مربی

حسین رحیمیان

رتبه علمی: مربی

کاظم کبیریان

رتبه علمی: مربی

هما منصوری

رتبه علمی: مربی

مریم موسوی

رتبه علمی: مربی

گروه علوم زیستی ورزش

این گروه شامل رشته های دایر در دانشکده تربیت بدنی می باشد که به مباحث حوزه‌های زیستی ورزش شامل: فیزیولوژی ورزشی، آسیب شناسی ورزشی، بیومکانیک ورزشی و ... می پردازد.

عنوان توضیحات مقطع
علوم زیستی ورزش کارشناسی
فعالیت‌بدنی‌و‌تندرستی کارشناسی ارشد
تغذیه ورزشی کارشناسی ارشد

گروه علوم انسانی ورزش

این گروه شامل رشته های دایر در دانشکده تربیت بدنی می باشد که به مباحث حوزه‌های علوم انسانی ورزش شامل: مدیریت ورزشی، رفتار حرکتی، روانشناسی ورزشی و ...می پردازد.

عنوان توضیحات مقطع
مديريت رويدادهاي ورزشي کارشناسی ارشد
مدیریت‌ اوقات‌ فراغت‌ کارشناسی ارشد
مدیریت ورزشی دکترای تخصصی

گروه دروس عمومی تربیت بدنی

این گروه شامل رشته علوم ورزشی در مقطع کارشناسی دایر در دانشکده تربیت بدنی می باشد که به مباحث حوزه‌های مختلف ورزش می پردازد، همچنین سرویس دهی تمامی دروس تربیت بدنی عمومی به سایر دانشکده ها بر عهده این گروه می باشد.

عنوان توضیحات مقطع
علوم ورزشی کارشناسی

اساتید پیشکسوت

عنوان توضیحات مقطع

مدعو

عنوان توضیحات مقطع

آزمایشگاه فیزیولوژی ورزش (آزمایشگاه شماره 1)

اولین آزمایشگاه دانشکده تربیت بدنی که در حاشیه سالن ورزشی فجر واقع می باشد و با مساحت بالغ بر 200 متر مربع وسایل مختلف آزمایشگاهی به خصوص وسایل فیزیولوژی و بیومکانیک را در خود جای داده است، لیست مشروح وسایل این آزمایشگاه به همراه برخی فرم های مورد نیاز دانشجویان در اینخصوص در قسمت تابلو اعلانات قابل دریافت می باشد.

فرم تعیین استاد راهنما (1399/9/1)

دانشجویان محترم کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی و فیزیولوژی ورزشی، می بایستی تا 15 آذر ماه نسبت به انتخاب استاد راهنما اقدام نمایند، لذا بر اساس اولویت از بین اساتید ذیل اولویت اول تا پنجم خود را انتخاب و به ایمیل مدیر محترم گروه ارسال نمایند. ایمیل مدیر گروه: bahrololoum@shahroodut.ac.ir

برنامه نیمسال اول دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده (1399/6/21)

برنامه نیمسال اول 1400-1399 دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت و فیزیولوژی ورزشی و دکتری مدیریت ورزشی

برنامه نیمسال اول دانشجویان کارشناسی علوم ورزشی (1399/6/21)

برنامه نیمسال اول 1400-1399 دانشجویان کارشناسی علوم ورزشی

ویدئو آموزشی آزمون های تربیت بدنی و ورزش 1 (1399/6/10)

ویدئو آموزشی آزمون های تربیت بدنی و ورزش 1

آزمون های تربیت بدنی و ورزش دختران1 (1399/6/10)

مواد امتحانی تربیت بدنی و ورزش دختران1

آزمون های تربیت بدنی و ورزش پسران 1 (1399/6/10)

مواد امتحان عملی تربیت بدنی و ورزش پسران 1

جزوه تربیت بدنی و ورزش 1 (1399/6/10)

منبع امتحان تربیت بدنی و ورزش 1 تاریخ امتحان 23 شهریور ساعت 11 صبح از طریق سامانه امتحانات

اطلاعیه مهم برای دانشجویان کارشناسی ارشد ترم 2 به بالا در خصو اخذ درس سمینار 1 و 2 (1396/6/21)

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ترم 2 به بالا

فرم گزارش پيشرفت تحصيلي دانشجويان کارشناسی ارشد (1396/6/19)

کلیه دانشجویان ارشد که بالاتر از ترم 4 می باشند می بایست فرم مربوطه را تکمیل و به آموزش تحویل نمایند تا مجوز ثبت نام فعال گردد.

فرمهای ارشد ویرایش 950406 (9) (1396/5/23)

برای طی فرایند تصویب پروپوزال فرم 1 و 2 را از داخل فایل تکمیل و به دفتر اموزش دانشکده تحویل نمایید

امکانات آزمایشگاهی دانشکده تربیت بدنی (1394/1/22)

شرح مختصر امکانات موجود در آزمایشگاههای دانشکده

علیرضا توحیدنژاد

پست سازمانی: کارشناس
تلفن:
پست الکترونیک:

حسین رحیمیان

پست سازمانی: کارشناس آموزش
تلفن:
پست الکترونیک:

فاطمه خدایی

پست سازمانی: کارشناس
تلفن:
پست الکترونیک:
برای مدیریت خردمندانه و موثر در سازمان های ورزشی به روش های پژوهشی نو و بدیع نیاز است و هدف از این نشریه علمی، گسترش اندیشه ها و نتایج نوآوری های پژوهشی در زمینه های مدیریت در ورزش با رویکرد منابع انسانی است، این مجله در زمینه آسیب شناسی چالشهای کنونی ورزش، ترسیم دورنمای مطلوب برای حوزه مدیریت و منابع انسانی در ورزش، تصمیم سازی برای کمک به تصمیم گیری مدیران ورزشی و بالاخره ارتقا سطح علمی و آگاهی کارشناسان این حوزه می باشد. بنابراین کلیه محققان عرصه ورزش می توانند از طریق این مجله آخرین یافته های پژوهشی خود را با رویکردهای مربوط به مدیریت و منابع انسانی در ورزش در اختیار اندیشمندان و دست اندرکاران قرار دهند.