شنبه ۳ تیر ۱۴۰۲

برگزاری مسابقه دوستانه فوتبال

در تاریخ 29 خردادماه 1402 مسابقه دوستانه ای بین تیم فوتبال دانشجویان دانشکده تربیت بدنی و تیم فوتبال نگین شاهوار شاهرود برگزار گردید. این مسابقه ساعت 17:15 در محل زمین چمن دانشگاه آغاز شد. با توجه به اینکه این بازی دوستانه بود دو تیم در سه زمان نیم ساعته مقابل همدیگر قرار گرفتند که در پایان با برتری تیم نگین شاهوار همراه بود.