سعید پندار پور

پست سازمانی: مدیر امور اداری
تلفن: 32393504
پست الکترونیک:

حسن اعظمی

پست سازمانی: رئیس اداره کارگزینی و رفاه
تلفن:
پست الکترونیک: azami1347@gmail.com

حسن اعظمی

پست سازمانی: کارشناس ارشد امور اداری
تلفن:
پست الکترونیک: azami1347@gmail.com

محمد باقر تویه درواری

پست سازمانی: مسئول امور رفاهی و ایثارگران
تلفن:
پست الکترونیک:

مرتضی عزیزی

پست سازمانی: کارگزینی نیروهای قراردادی
تلفن:
پست الکترونیک:

غلامعلی کاظمی

پست سازمانی: کارشناس کارگزینی
تلفن:
پست الکترونیک:

محمدابراهیم صفری

پست سازمانی: مسئول خدمات اداری
تلفن: 32392204
پست الکترونیک:

بتول جلالی

پست سازمانی: کارگزینی نیروهای رسمی و پیمانی
تلفن:
پست الکترونیک:

محمد مهدی لطفی

پست سازمانی: متصدی امور دفتری
تلفن: 32393504
پست الکترونیک:

محمدمهدی وفائی نژاد

پست سازمانی: رئیس اداره تدارکات
تلفن: 32393090
پست الکترونیک:

رضا زحمتی

پست سازمانی: کارپرداز
تلفن: 32393090
پست الکترونیک:

محمد بداقی

پست سازمانی: سرپرست نقلیه
تلفن: 32391440
پست الکترونیک:

علی ربیعی

پست سازمانی: کارپرداز
تلفن: 32393090
پست الکترونیک:

حسن ترابی

پست سازمانی: عامل مالی
تلفن: 32393090
پست الکترونیک:

امیر مسعود سپهرنیا

پست سازمانی: متصدی امور اداری
تلفن:
پست الکترونیک:

محمدعلی حسن پور

پست سازمانی: سرپرست اداره امور عمومی
تلفن: 32392204
پست الکترونیک: m.a.hassanpour1972@gmail.com

غلامرضا حسین پور

پست سازمانی: راننده
تلفن: 32391440
پست الکترونیک:

وحید موتابیان

پست سازمانی: کارپرداز
تلفن: 32393090
پست الکترونیک:

ابوالفضل غوغائی

پست سازمانی: کارپرداز
تلفن: 32393090
پست الکترونیک:

حامد نقوی

پست سازمانی: کارپرداز
تلفن: 32393090
پست الکترونیک:

نوروزعلی بیاری

پست سازمانی: مسئول انبار
تلفن: 32392205
پست الکترونیک:

مهدی اشراقی

پست سازمانی: انباردار
تلفن: 32392205
پست الکترونیک:

امید بداقی

پست سازمانی: کارشناس امور اداری
تلفن:
پست الکترونیک:

علی اعظمی

پست سازمانی: متصدی اطلاعات
تلفن: 32392205
پست الکترونیک:

علی خطیبی

پست سازمانی: تلفنچی
تلفن: 32392205
پست الکترونیک:
آخرین بروزرسانی: 1393/6/16

نمونه ای از وظایف اداره کارگزینی و رفاه

 اجرای قوانین ، مقررات و آئین نامه های اعضاء ،مصوب هیات امناء
 انجام امور استخدامی اعضاء
 انجام امور بازنشستگی اعضاء
 تهیه آمار و اطلاعات نیروی انسانی مورد نیاز
صدور احکام پرسنلی از جمله : استخدام ،افزایش حقوق،ترفیع پایه ،ارتقاء مرتبه ، انتقال،انتصاب،مرخصی و بازنشستگی اعضاء 
شرکت در جلسات و کارگروه ها حسب ضرورت و نیاز 
ارایه خدمات رفاهی به اعضاء از طریق امور مربوط به تسهیلات بانکی ،خدمات بیمه ای،...
نگهداری و بروز رسانی پرونده های اعضاء 
ارزیابی سالیانه اعضای غیر هیات علمی و اعمال قانون ومقررات 
مشارکت در امر سیاستگذاری در باره نیروی انسانی 
همکاری در پیش بینی بودجه مربوط به امور منابع انسانی و سایر امور مربوط 
بروزرسانی مستمر اطلاعات سیستم های کارگزینی از قبیل حضور و غیاب و تردد ،صدور احکام و ...
همکاری با هیات اجرایی  

اجرای آئین نامه در خصوص ارتقاء مرتب اعضا -

 

 

 

 

آخرین بروزرسانی: 1393/6/16

باعنايت به گستردگي دانشگاه شاهرود وهمچنين درحال توسعه بودن ان مجموعه اداره تداركات تقريبا خريد تمامي قسمتها ودانشكده هاي مختلف دانشگاه را برعهده داشته وباتعاملي پيوسته با رياست محترم دانشگاه ومعاونت اداري ومالي شامل اموراداري وامورمالي  و دانشكده ها وساير قسمتها مشغول انجام وظيفه ميباشد.

آخرین بروزرسانی: 1396/7/24

فعالیتهای روزانه اداره نقلیه دانشگاه در دو بخش حمل و نقل کارکنان و دانشجویی تقسیم می شود. در بخش کارکنان به سرویسهای روزانه ایاب و ذهاب همکاران و ماموریتهای برون شهری و درون شهری اختصاص دارد ولی در بخش دانشجویی خدمات حوزه نقلیه در چند شاخه انجام می شود:

1- جابجایی دانشجویان در چند مسیر خوابگاهی به پردیسهای مرکزی، مهندسی و فناوریهای نوین و کشاورزی در خصوص بحث های آموزشی داخل دانشگاه.

2- سرویسهای مرتبط با فعالیتهای فوق برنامه دانشجویان است که از سوی اداره کل امور فرهنگی، دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری، بسیج دانشجویی و اداره تربیت بدنی ارائه می شود.

3- سرویسهای مربوط به بازدیدهای علمی و اردوهای آموزشی دانشجویان که با هماهنگی دانشکده های مختلف انجام می شود.

براساس آمار وسایل نقلیه دانشگاه و مواردی که از طریق انعقاد قراردادهای اجاره ای با بخشهای خصوصی داریم، هم اکنون 16 دستگاه اتوبوس آماده سرویس دهی هستند که از این تعداد 6 دستگاه اتوبوس از امکانات دانشگاه است. 6 نفر از رانندگان همکاران دانشگاهی و بقیه از بخش خصوصی در این حوزه در حال خدمت رسانی می باشند. در بخش ماشین های سبک تعداد 4 نفر از رانندگان دانشگاه به صورت مستقیم با واحد نقلیه در ارتباط هستند و تعداد 5 نفر به صورت غیر مستقیم و در اختیار حوزه های دیگر در دانشگاه فعالیت می کنند.

براساس اطلاعات مندرج در سامانه دانشجویی، روزانه 400 سرویس دانشجویی به صورت رفت و برگشت جهت انتقال دانشجویان به کلاس درس انجام می شود. همچنین در طی یک نیمسال بیش از 200 سرویس به گردشهای علمی و بالغ بر 150 سرویس در موارد فوق برنامه دانشجویان اختصاص می یابد.