آخرین بروزرسانی: 1397/12/18

دكتر هادي قرباني

معاون فرهنگي و اجتماعي
دكتر هادي قرباني
دانشیار دانشكده مهندسي كشاورزي
تلفن: 32394518-023

http://shahroodut.ac.ir/fa/as/?id=S013

زمان ملاقات عمومی و مراجعات حضوری (با هماهنگی قبلی): روزهای دوشنبه ساعت 9 الی 10

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتي شاهرود از سال 1389 آغاز به كار نمود. اين معاونت فعاليت‌هاي حوزه مديريتي خود را در راستاي تحقق دانشگاه اسلامي و دستیابی به سند تحول فرهنگي آموزش عالي و همچنین پيشبرد اهداف فرهنگي و تربيتي نظام جمهوري اسلامي، برنامه‌ريزي و تبيين می نماید.
معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در كنار نظارت بر فعاليت هاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي دانشگاه؛ همچنين تدوين و اجراي برنامه هاي راهبردي فرهنگي در سطح اساتيد، كاركنان و دانشجويان، تلاش مي كند بستري مناسب برای رشد علمی- فرهنگي و پرورش استعدادهای بالقوه دانشجویان، در قالب کانون هاي فرهنگي و هنري، انجمن های علمی دانشجویی، تشکل هاي دانشجويي، نشريات و شورای فرهنگی دانشکده ها ايجاد نمايد؛ این مهم با دارا بودن سه مديريت به انجام می رسد.

1. مدیریت برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی

2. مديريت انجمن های علمی دانشجویی

3. اداره امور دانشجويان شاهد و ايثارگر

راهبردهاي فرهنگي دانشگاه صنعتي شاهرود در افق1404
1- توسعه و تقويت زير ساخت هاي ايجاد فضاي فرهنگي دانشگاه بر اساس منويات مقام معظم رهبري و رويكردهاي سند دانشگاه اسلامي
2- تلاش در جهت تحقق بخشيدن به منشور توسعه فرهنگ قرآني و نهادينه كردن سيره اهل بيت (عليهم السلام) و سبك زندگي اسلامي-ايراني به عنوان يك ضرورت و نياز در فضاي دانشگاه
3- آگاهي بخشي و تقويت روحيه ايستادگي، خودباوري و اعتماد به نفس در اقشار دانشگاهي به ويژه جوانان به¬عنوان يك راهبرد موثر در مقابله با جنگ نرم
4- گسترش تعامل و ارتباط با كليه شخصيت ها، نهادها و مراكز موثر فرهنگي در داخل و خارج از دانشگاه در جهت فراهم آوري و تعميق فضاي تربيت ديني، فرهنگ ايراني و رعايت اخلاق حرفه اي در دانشگاه

برنامه های راهبردی اجرايي
1. توسعه و حمايت از فعاليت های مرتبط با قرآن
2. حمايت از برنامه های فرهنگی در جهت پاسداشت ارزش¬های دفاع مقدس و فرهنگ ايثار و شهادت
3. توسعه و ترويج فرهنگ مطالعه
4. تقويت بينش سياسی دانشجويان
5. حمايت و اجرای برنامه های مرتبط با ارتقاء معرفت دينی و ترويج روحيه دين گرايی و دين پژوهی
6. حمايت، طراحي و اجراي برنامه هاي بنيادي در زمينه توسعه و ترويج فرهنگ عفاف و حجاب با تاكيد بر حجاب برتر
7. تلاش در راستاي تقويت و تعميق پيوند حوزه و دانشگاه
8. گراميداشت مناسبت هاي مذهبی، انقلابی و ملي و تجليل از شخصيت هاي ملي و مذهبي
9. حمايت از طرح هاي كانون هاي فرهنگي و هنري به منظور ارتقای مهارت¬های فنی و هنری دانشجويان در جهت هنجارهای دينی و ملی با بهره گيری از توانمندي های آنان
10. حمايت از اجرای برنامه¬هاي ويژه با هدف افزايش بهره وری در کليه فعاليت¬های دانشجويی و فرهنگی
11. ايجاد برنامه مدون و سازماندهي ساختار فرهنگي در جهت بهبود رشد اجتماعي با رويكرد دستيابي به فرهنگ متعالي اسلامي ايراني
اهداف كوتاه و ميان مدت
• گسترش و تعمیق شناخت دانشجویان از الگوهای دینی
• گسترش و تقویت خودباوری، خلاقيت، ابتكار و مديريت در دانشجويان
• رشد خود آگاهی و روحیه تفکر و بصیرت
• ارتقاء فرهنگ مسئولیت پذیری و كار گروهي
• ارتقاء روحیه قناعت و ساده زیستی
• افزایش روحیه مطالبه¬گری نسبت به ارزش های ديني و انقلابي
• ايجاد و افزايش روحيه شور و نشاط در دانشجويان
• آگاهي بخشي و افزايش بصيرت دانشجويان نسبت به آسيب هاي اجتماعي
سیاست ها:
• اجتناب از مناسبت زدگی و بهره برداری از مناسبت ها به عنوان فرصتی برای تحقق اهداف
• توجه ویژه به هنر به عنوان موثرترین ابزار انتقال پیام
• کاهش تصدی گری و تمرکز بر 3 کار ویژه، هدایت، حمایت و نظارت
• طراحی زنجیره وار برنامه ها در طول سال به گونه ای که اجرای مجموعه برنامه های مصوب ذیل یک هدف، زمینه ساز تحقق آن هدف در گستره مورد انتظار باشد


وظايف عمومي و اختصاصي معاون فرهنگي و اجتماعي بر اساس آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوب جلسه 684 مورخ 10/12/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی:
1. ابلاغ کليه مصوبات، مقـررات و آيين‌نامه‌هاي ابلاغي از سوي رئيس موسسه به واحدهاي ذيربط و پيگيري و نظارت بر حسن اجراي آن
2. تدوين آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و دستورجلسات مرتبط با وظايف معاونت جهت پيشنهاد به مراجع ذيصلاح براي تصويب
3. ارائه گزارش‌هاي توجيهي لازم به رييس مؤسسه در خصوص وظايف مربوطه به واحدهاي تحت نظر
4. پيشنهاد افراد واجد شرايط براي تصدي سمتهاي مديريتي در حوزه معاونت به رياست موسسه
5. نظارت بر واحدهاي وابسته به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي وظايف آنها
6. برنامه‌ريزي، تنظيم فعاليتها و پيشنهاد بودجه ساليانه معاونت ذيربط مطابق با اولويتهاي موسسه
7. همکاري با ساير معاونتها جهت حسن اجراي برنامه‌هاي موسسه
8. انجام ساير امور محوله از سوي رئيس موسسه

وظايف اختصاصي:
1. راهبري و نظارت بر حسن اجراي کليه امور فرهنگي موسسه در سطوح استادان، دانشجويان و کارکنان، مطابق با مصوبات، مقررات و آيين‌نامه‌هاي مربوط و با همکاري و هماهنگي ساير نهادهاي ذيربط
2. تطبيق و اجراي سياستهاي راهبردي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و ستادهاي تعميق و گسترش فرهنگ و مباني اسلام در دستگاهها در حوزه مسائل فرهنگي و اجتماعي
3. رصد وضعيت کلي فرهنگي، تربيتي، اجتماعي و سياسي موسسه و همچنين انجام مطالعات و پژوهشهاي لازم با همکاري معاونت پژوهشي موسسه به منظور برنامه‌ريزي و سياستگذاري فعاليتهاي فرهنگي جهت گسترش و تعميق ارزش هاي اسلامي ـ ايراني ـ انقلابي در همه سطوح موسسه و ارائه گزارش به شوراي فرهنگي و اجتماعي موسسه
4. ايجاد ارتباط و همکاري هرچه بيشتر با مراکز؛ موسسات و نهادهاي فکري، فرهنگي و انقلابي
5. برنامه‌ريزي به منظور توسعه آموزشهاي فرهنگي، سياسي و اخلاقي از طريق برگزاري کلاسهاي آموزشي و سمينارها و مجامع فرهنگي، فکري و سياسي دانشگاهي با استفاده بهينه از توان موجود نهادهاي اسلامي و انقلابي و نظارت بر آنها
6. فراهم آوردن زمينه ترغيب عناصر موسسه به منظور حضور در صحنه‌هاي مختلف علمي، سياسي و فرهنگي جامعه
7. اهتمام به ترويج فرهنگ گفتگو، نقد روشمند، آزاد انديشي و گسترش زمينه ارتباط دانشگاهيان با صاحب نظران علمي، فرهنگي و سياسي
8. مديريت محتوايي شوراي فرهنگي و اجتماعي از طريق تسهيل در فرآيند تصويب طرحها، پيشنهاد برنامه‌هاي لازم و پيگيري وظايف محوله
9. پيگيري ابلاغ مصوبات، مقررات و آيين‌نامه‌ها و اطلاع‌رساني به واحدهاي مرتبط در داخل يا خارج موسسه، با هدف ايجاد هماهنگي و نظارت بر حسن اجراي آنها و ارائه گزارش ارزيابي به شوراي فرهنگي و اجتماعي موسسه

شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی

شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
شوراهای تخصصی اولین سطح سیاستگذاری بخشی موسسه می‌باشد که در حوزه‌های معاونت‌های: آموزشی و تحصیلات تکمیلی، دانشجویی، پژوهشی و فناوری، به ریاست معاونان ذیربط و در معاونت فرهنگی و اجتماعی به ریاست رئیس موسسه تشکیل می‌شود و نسبت به سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در بخش های مختلف موسسه به منظور ایجاد هماهنگی در امور اجرایی و برنامه‌ریزی در بخش مربوطه و ارائه به شورای موسسه و هیأت‌رئیسه اقدام می‌نماید.
شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی:
ترکیب اعضای شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی:
1. رییس موسسه به عنوان رئیس شورا؛
2. مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در موسسه؛
3. معاون فرهنگی و اجتماعی به عنوان دبیر شورا؛
4. معاون دانشجویی؛
5. معاون آموزشی؛
6. مسئول بسیج اساتید؛
7. دبیر مرکز هم اندیشی اساتید؛
8. یک عضو هیات علمی از میان سه عضو حائز رتبه برتر فرهنگی به انتخاب رئیس موسسه؛
9. نماینده بزرگترین تشکل اسلامی دانشجویی (تشخیص بزرگترین تشکل با هیات نظارت بر تشکل‌ها است)؛
10. مسئول بسیج دانشجویی (براساس قانون بسیج دانشجویی)؛
11. نماینده هر تشکل رسمی ذینفع مرتبط با موضوع جلسه (با حق رای در جلسه مربوطه).
تبصره 1ـ در مراکزی که معاون دانشجویی و معاون فرهنگی و اجتماعی یک نفر می‌باشد، مدیرکل فرهنگی یا رئیس دفتر فرهنگ اسلامی به اعضای شورای فرهنگی و اجتماعی اضافه می‌شود.
تبصره 2ـ حضور سایر صاحبنظران فرهنگی در جلسات شورای فرهنگی و اجتماعی، بدون حق رای و با صلاحدید رئیس جلسه حسب مورد بلامانع است.
تبصره 3ـ در موسساتی که جهاد دانشگاهی فعال وجود دارد حسب تشخیص رئیس موسسه، رئیس جهاد دانشگاهی به عنوان عضو جلسه خواهد بود.
وظایف و اختیارات شورای تخصصی فرهنگی و اجتماعی:
1. پیگیری به منظور تحقق و اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای اسلامی شدن دانشگاهها و اجرا و پیگیری دستورالعمل‌های ستاد گسترش و تعمیق مبانی و ارزشهای اسلامی در مراکز آموزشی؛
2. برنامه‌ریزی در جهت هماهنگی و انسجام بخشی به اولویت ها و فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در موسسه؛ برنامه‌ریزی جامع به منظور انجام فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در موسسه با توجه به اولویتهای مصوب سالانه در دستگاه مربوطه با همکاری معاونتهای دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی و پژوهشی؛
3. برنامه‌ریزی برای ایجاد پیوند فعال و گسترش مناسبات موسسه با حوزه‌های علمیه و نهادهای فرهنگی، انقلابی و مردمی؛
4. تصویب و اعطای مجوز به برنامه‌های فرهنگی، ترویجی و تبلیغی سالانه، نیمسال و یا فصلی؛
5. تسهیل حضور داوطلبانه دانشجویان، استادان و کارمندان در فعالیت های فرهنگی از طریق ساماندهی فرآیندهای کارشناسی،
6. تسهیل و ساماندهی فرآیندهای کارشناسی، تصویب و ارزیابی جهت تقویت حضور داوطلبانه دانشجویان؛
7. آسیب‌شناسی و بررسی وضعیت فرهنگی موسسه و دانشجویان، تدوین گزارشهای دوره‌ای تحلیلی از فعالیت ها و روندهای موجود، پیشنهاد راهکارهایی جهت بهبود وضعیت براساس شناخت تهدیدها و فرصتها به رئیس موسسه و وزارت؛
8. نظارت و ارزیابی فعال و مستمر در چگونگی اجرای مصوبات شورا، مطابق با اهداف مورد انتظار؛
9. ارائه گزارش کامل برنـامه‌ها، طرحهای مصوب و نتایج ارزیابی آنها در هر سال به دستگاه مربوطه؛
10. همکاری سازنده با نهادهای دانشجویی و فرهنگی به منظور تشکیل بانک اطلاعاتی مناسب از نیروهای متعهد و مستعد موسسه جهت ساماندهی و بهره‌مندی از توان موجود.
تبصره 1ـ شورای فرهنگی و اجتماعی حداقل هر ماه یک بار تشکیل جلسه داده و جلسات آن با حضور اکثریت اعضا، رسمی است و مصوبات آن با رای اکثریت حاضر، معتبر است.
تبصره 2ـ مصوبات شورای فرهنگی و اجتماعی نباید منافاتی با مواد اساسنامه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها داشته باشد.
تبصره 3ـ شورای فرهنگی و اجتماعی می‌تواند در موارد نیاز با تشکیل کمیته‌هایی، از نظرات کارشناسی و مشورتی صاحب نظران استفاده نماید.
تبصره 4ـ ستادهای گسترش و تعمیق مبانی و ارزش های اسلامی در وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی هر ساله قبل از شروع سال تحصیلی می‌بایست سیاستها و اولویتهای موضوعی را به منظور جهت‌دهی فرهنگی موسسه‌ها، ذیل سیاستهای کلان فرهنگی کشور تدوین و نیز شیوه‌نامه‌ای به منظور تهیه دقیق‌تر گزارش عملکرد و اجرای مصوبات در موسسه تنظیم نموده و آنها را در اختیار معاونت فرهنگی و اجتماعی موسسه‌ها گذارند.
تبصره 5 ـ حوزه اختیارات شورای فرهنگی و اجتماعی اتخاذ تصمیم و تدابیر لازم در حوزه طرحها و فعالیت های فرهنگی است و تصمیم و تصویب برنامه تشکلها در حیطه وظایف هیات نظارت بر تشکل ها می‌باشد.

كميسيون تخصصي فرهنگي هيات مميزه موضوع ماده «1» آيين نامه ارتقا اعضاي هيات علمي دانشگاه

عکس موجود نيست.

تركيب كميسيون تخصصي فرهنگي هيات مميزه موضوع ماده «1» آيين نامه ارتقا اعضاي هيات علمي دانشگاه
1- رئيس مؤسسه (رئيس كميسيون)؛
2- مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه؛
3- معاون فرهنگي و اجتماعي (دبير كميسيون)؛
4- معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي؛
5- يک نفر عضو هيأت علمی با حداقل مرتبه دانشياری به انتخاب هيأت اجرايی جذب مؤسسه و تأييد رئيس مؤسسه؛

كميته ناظر بر نشريات دانشگاهي

عکس موجود نيست.

تركيب كميته ناظر بر نشريات دانشگاهي
براساس بند 1 ماده 2 ضوابط ناظر بر فعاليت نشريات دانشگاهي، در هر دانشگاه كميته‌اي تحت عنوان «كميته ناظر بر نشريات دانشگاهي»‌ زير نظر «شوراي فرهنگي دانشگاه» تشكيل مي‌شود.
تركيب كميته ناظر به شرح زير است:
1ـ معاون دانشجويي فرهنگي دانشگاه (رئيس كميته)
2ـ نماينده تام‌الاختيار و دائم دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه
3ـ يك حقوق‌دان به انتخاب رئيس دانشگاه
4ـ سه نفر عضو هيأت علمي دانشگاه به انتخاب شوراي فرهنگي دانشگاه
5ـ مدير امور فرهنگي دانشگاه (دبير كميته)
6ـ سه نفر از مديران مسئول نشريات دانشگاهي به انتخاب مديران مسئول نشريات دانشگاه كه يك نفر از ايشان عضو علي‌البدل محسوب مي‌شود.
تبصره 1ـ دانشگاههايي كه اين كميته در آنها تشكيل نشده است يك ماه فرصت دارند تا انتخابات نمايندگان مديران مسئول را برگزار كنند و طي اين يك ماه كميته مي‌تواند بدون حضور نمايندگان مديران مسئول نشريات دانشگاهي تشكيل شود.
تبصره 2ـ شيوه‌نامه انتخاب نمايندگان مديران مسئول نشريات دانشگاهي توسط شوراي مركزي ناظر هر دستگاه (ماده 8)تصويب خواهد شد.
تبصره 3ـ معاونت دانشجويي و فرهنگي هر دانشگاه موظف است براساس شيوه‌نامه مصوب شوراي مركزي ناظر نسبت به برگزاري انتخابات جهت تعيين نمايندگان مديران مسئول اقدام كند.
تبصره 4ـ اعضاي انتخابي كميته ناظر براي مدت يك سال با ابلاغ رئيس دانشگاه انتخاب مي‌شوند.
تبصره 5ـ چنانچه نماينده اصلي مديران مسئول عضو كميته ناظر بر اساس شيوه‌نامه مصوب شوراي مركزي ناظر، شرايط عضويت در كميته ناظر را از دست بدهد عضو علي‌البدل جايگزين وي خواهد شد.
تبصره 6ـ دبيرخانه كميته ناظر در حوزه معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه مستقر و با مسئوليت دبير، متولي انجام امور اداري و اجرايي كميته ناظر است.

هيأت نظارت بر تشكل هاي اسلامي دانشگاهيان

با عنايت به فصل سوم (نظارت) آیین نامه تشکل‏های اسلامی دانشگاهیان مصوب چهارصد و چهل و هشتمین جلسه مورخ 9/6/ 1378 شورای عالی انقلاب فرهنگی:

ماده 4. به منظور حمایت از حقوق سیاسی و اجتماعی دانشگاهیان و انجام وظایف مقرر در این آیین نامه، هیأت نظارت در هر دانشگاه با ترکیب و شرح وظایف زیر تشکیل می‏ شود:
1-4.ترکیب هیأت نظارت دانشگاه:
الف. رییس دانشگاه (رییس هیأت).
ب. مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه.
ج. نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا دانشگاه آزاد اسلامی حسب مورد.
2-4.وظایف هیأت نظارت دانشگاه:
الف. بررسی اساسنامه و صلاحیت اعضای مؤسس تشکل‏های اسلامی.
ب . اعلام موافقت اصولی و صدور پروانه فعالیت برای تشکل‏های اسلامی.
ج . صدور مجوز انجام فعالیت تشکلها (موضوع بند 1-2 این آیین نامه).
د . نظارت بر حسن اجرای انتخابات تشکل‏های اسلامی .
ه . رسیدگی به تخلفات تشکلها براساس آیین نامه مربوط.
و . رسیدگی به شکایات واصل شده از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی در ارتباط با فعالیت های تشکل‏های اسلامی.
ز . توقف و یا لغو پروانه فعالیت تشکل‏های اسلامی.
تبصره : هیأت نظارت دانشگاه می تواند پس از تایید هیأت مرکزی نظارت بخشی از وظایف خود را شامل بندهای (ج ، د ، ه ، و ) به شورایی متشکل از معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه ، معاونت دفتر نهاد نمایندگی در دانشگاه و نماینده وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی حسب مورد تفویض نماید.

كميته حمايت و نظارت بر فعاليت هاي انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه

عکس موجود نيست.

ماده 32: کمیته حمایت و نظارت دانشگاه با ترکیب ذیل تشکیل می شود:
1- رئیس دانشگاه (رئیس شورا)
2- معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه (نایب رئیس شورا)
3- معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
4- مدیر مرتبط با فعالیت انجمن ها دردانشگاه (دبیر شورا)
5- مدیر پژوهشی دانشگاه
6- یک نفر ازاستادان مشاور انجمن های دانشگاه به انتخاب رئیس دانشگاه
7- سه نماینده ازمجمع دانشگاه به انتخاب ایشان
تبصره: حکم اعضای انتخابی شورا توسط رئیس دانشگاه برای مدت یک سال صادر می شود.

تصويب نامه مورخ 1401/5/15 درخصوص آيين نامه اجرايي ماده 70 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران (1401/5/29)

تصويب نامه شماره 81773ت 59468ه مورخ 1401/5/15 هيات وزيران درخصوص آيين نامه اجرايي ماده 70 قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران

تصويبنامه شماره 39005 مورخ 11-03-1401 در خصوص آيين نامه قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران (1401/5/19)

تصويبنامه شماره 39005 مورخ 11-03-1401 در خصوص آيين نامه قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران پيرامون ارائه تسهيلات آموزشي در مقاطع تحصيلي عالي

آيين نامه تاسيس و فعاليت انجمن ها و اتحادبه هاي انجمن هاي علمي دانشجويي (115021/و مورخ 01/06/1400) (1401/1/16)

آيين نامه تاسيس و فعاليت انجمن ها و اتحادبه هاي انجمن هاي علمي دانشجویی

شيوه نامه اجرایی اصلاح شده نحوه ارزيابي فعالیت های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی اعضای هیات علمی-1400 (1400/4/20)

اين شيوه نامه اجرايي در 10 بند و 5 تبصره در جلسه كميسيون تخصصي فرهنگي ماده يك دانشگاه صنعتي شاهرود مورخ 11/03/1400 و جلسه 59 هيات مميزه دانشگاه مورخ 20/03/1400 به تصويب رسيد و لازم الاجرا مي باشد.

شيوه نامه اجرایی نحوه ارزيابي فعالیت های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتي شاهر (1396/7/16)

اين شيوه نامه اجرايي در 10 بند و 5 تبصره در جلسه كميسيون تخصصي فرهنگي ماده يك دانشگاه صنعتي شاهرود مورخ 17/12/1395 و جلسه هيات مميزه دانشگاه مورخ 19/12/1395 به تصويب رسيد و از تاريخ 01/10/1395 لازم الاجرا مي باشد.

آئین نامه تشکیل کانون های علمی- فرهنگی ایثار (1394/9/28)

دانشجویان شاهد و ایثارگر

منشور حقوق دانشجویی (1394/6/25)

منشور حقوق دانشجویی

آيين نامه تسهيلات آموزشي دوره دكترا (1393/6/8)

(ويژه دانشجويان شاهد و ايثارگر)

آيين نامه تسهيلات آموزشي دوره كارشناسي ارشد (1393/6/8)

(ويژه دانشجويان شاهد و ايثارگر)

آيين نامه تسهيلات آموزشي دوره‌هاي كارداني و كارشناسي (1393/6/8)

(ويژه دانشجويان شاهد و ايثارگر)

اساسنامه ی تشكل دانشجويي عدالتخواه قسط دانشگاه صنعتي شاهرود (1397/6/7)

دفتر معاونت فرهنگي و اجتماعي-اساسنامه مصوب مورخ 21/03/1396

اساسنامه ی انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي شاهرود (دفتر تحكيم وحدت) (1397/6/7)

دفتر معاونت فرهنگي و اجتماعي-اساسنامه مصوب مورخ 26/10/1395

اساسنامه ی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود (1397/6/7)

دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی-اساسنامه مصوب مورخ 27/09/1395

فرم درخواست برگزاري اردوهاي آموزشي (1395/8/26)

دفتر معاونت فرهنگي و اجتماعي

فرم درخواست برگزاري اردو هاي ورزشي (1395/8/26)

دفتر معاونت فرهنگي و اجتماعي

فرم درخواست برگزاري اردوهاي علمي دانشجويي (1395/8/26)

دفتر معاونت فرهنگي و اجتماعي

فرم درخواست برگزاري اردوهاي فرهنگي (1395/8/26)

دفتر معاونت فرهنگي و اجتماعي

نحوه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی تشکل‏ اسلامي (1393/9/11)

دفتر معاونت فرهنگي و اجتماعي

نحوه طرح و رسیدگی به شکایات و تخلفات تشکل اسلامی (1393/9/11)

دفتر معاونت فرهنگي و اجتماعي

نحوه صدور مجوز تردد از اردوگاه (1393/6/9)

دفتر معاونت فرهنگي و اجتماعي

نحوه بررسي و صدور مجوز تأسيس تشکل تشکل‏ها (1393/6/9)

دفتر معاونت فرهنگي و اجتماعي

نحوه صدور مجوز فعاليت‌ها تشکل‏ اسلامي (1393/6/9)

دفتر معاونت فرهنگي و اجتماعي

نحوه برگزاري کرسي آزاد انديشي (1393/6/9)

دفتر معاونت فرهنگي و اجتماعي

نحوه برگزاری همایش ها و کنفرانس ها (1393/6/9)

مديريت انجمن هاي علمي دانشجويي

نحوه چاپ نشريه (1393/6/9)

مديريت انجمن هاي علمي دانشجويي

نحوه برگزاری کلاس ها و دوره های آموزشی (1393/6/9)

مديريت انجمن هاي علمي دانشجويي

نحوه برگزاری مسابقات علمي (1393/6/9)

مديريت انجمن هاي علمي دانشجويي

نحوه برگزاری نمايشگاه (1393/6/9)

مديريت انجمن هاي علمي دانشجويي

نحوه برگزاری بازدید / اردو (1393/6/9)

مديريت انجمن هاي علمي دانشجويي

فرم درخواست تاسيس تشكل هاي اسلامي دانشگاهيان (1393/6/9)

دفتر معاونت فرهنگي و اجتماعي

فرم درخواست مجوز فعاليت براي تشكل هاي اسلامي (1393/6/9)

دفتر معاونت فرهنگي و اجتماعي

نحوه برگزاری بازدید / اردو (1393/6/9)

اداره كل امور فرهنگي

آخرین بروزرسانی: 1399/3/7

مدير برنامه ریزی فرهنگي و اجتماعی

دكتر مهدي برادران فيروز آبادي

دانشيار دانشكده مهندسي كشاورزي

تلفن: 32390253-023

m.baradaran.f@gmail.com

http://shahroodut.ac.ir/fa/as/?id=S208

 

تدوين و اجراي برنامه هاي فرهنگي، اداره کانون هاي فرهنگي و هنري، نظارت بر حسن اجرای برنامه های فرهنگی دانشکده ها از طریق شورای فرهنگی دانشکده، تشکيل کلاسهای آموزشی هنری و اجتماعی، بزرگداشت ایام مذهبی و ملی، فعالیت در حوزه حجاب و عفاف، برگزاري جشنواره ها، انجام امور فوق برنامه همچون سخنرانی و پخش فیلم، ثبت نام حج عمره دانشجويي، فعالیت در امر پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر، مسئوليت دبيرخانه کميته ناظر بر نشريات دانشجويي، دبیرخانه کمیته فرهنگی خوابگاه ها، انجام امور فرهنگی و اجتماعی در خوابگاه های دانشجویی، برگزاری اردوهای فرهنگی، سياحتی و زيارتی، برگزاری جشن های دانش آموختگی، برگزاري اردوي توجيهي دانشجويان جديد الورود، برگزاري مسابقات فرهنگي و هنري در دو بخش دانشجویان، کارکنان و اساتید، تأسيس و تجهيز كتابخانه های فرهنگی در دانشگاه و خوابگاههای دانشجویی و همچنین نظارت بر نشريات دانشجويي فعّال و در حال انتشار برعهده این اداره کل می باشد.


كانون هاي فرهنگی و هنری

كانون هاي فرهنگي و هنری یکی از بخشهای تحت نظارت اداره کل امور فرهنگی می باشد که به منظور پاسخگويي به نيازهاي متنوع و رشد خلاقيت هاي فرهنگي دانشجويان، با استفاده از عناصر فعال و نخبه دانشجویی در عرصه فرهنگی به سازماندهی خواسته ها و تلاش هاي خودانگيخته فرهنگي، هنري و اجتماعي دانشجويي مبادرت می ورزد. بی شک این امر در جهت نيل به ارزش هاي متعالي اسلامي و ارتقاء سطح همکاری جمعی دانشجویان صورت می پذیرد. کانونهای فرهنگی و هنری فعال در دانشگاه صنعتي شاهرود عبارتند از:


1. كانون قرآن و عترت
2. كانون ادبي
3. كانون تئاتر
4. کانون حج و زیارت
5. کانون دختران یاس
6. كانون فيلم و عكس
7. كانون گردشگري
8. كانون محیط زیست
9. كانون موسيقي
10. كانون مهر امام علی (ع)
11. كانون هلال احمر

12. كانون هنرهاي تجسمي و صنايع دستي

13. کانون مهدویت

 

شورای فرهنگي دانشكده ها

شورای فرهنگی دانشکده ها به منظور ايجاد فضاي فرهنگي مناسب در دانشكده ها و نيز انجام مديريت و برنامه ريزي فعاليت هاي فرهنگي در محیط آموزشی دانشگاه، تحت نظارت اداره کل امور فرهنگی تشكيل گرديده است. اين شورا ها با بهره گيري از پتانسيل عظيم دانشجويي و توان علمي و فرهنگي اعضاي هيئت علمي، براي به ثمر رسيدن برنامه هاي فرهنگي تلا‌ش مي نمايند. اعضای هیئت علمی به عنوان مشاوران فرهنگی در اجرای برنامه های این بخش نقش بسزایی ایفا می کنند.


تركيب اعضای شورای فرهنگی دانشکده


• رئیس دانشکده
• مشاور فرهنگی
• مدیران گروه های آموزشی
• یک نماینده از فعالان فرهنگی- مذهبی کارکنان دانشکده با انتخاب مشاور فرهنگی و تأیید رئیس دانشکده
• دو نفر نماینده دانشجویی که ترجیحاً از دانشجویان فعال در کانون های فرهنگی، تشکل های اسلامی، انجمن های علمی و یا ورزشی باشند.

 

آخرین بروزرسانی: 1402/7/8

مدير انجمن هاي علمي دانشجويي

 دکتر کاظم بی تقصیر فدافن

استاد دانشکده فیزیک و مهندسی هسته ای

 تلفن: 32394200-023

kbitaghsir@gmail.com

bitaghsir@shahroodut.ac.ir

https://shahroodut.ac.ir/fa/as/?id=S190#faq

 انجمن‌های علمی دانشجویی، گروه‌های دانشجویی هستند که در یک رشته تخصصی و یا به صورت میان رشته‌ای بر مبنای آیین‌نامه ابلاغ شده از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل می گردند. بیشتر فعالیت های انجمن‌ها بر مبنای اساسنامه داخلی خود در عرصه‌های علمی، پژوهشی، آموزشی، ترویجی و نشریه می باشد. برخی از اهداف انجمن ها عبارت است از:

 

1. ایجاد انگیزه و نشاط علمی دانشجویان
2. پر کردن خلأ و فاصله بین دانشگاه و جامعه
3. افزایش اعتماد به نفس و مهارت‌های اجتماعی آنان
4. تعمیق آموزش‌های دانشگاهی و بهبود فرایند یادگیری
5. تقویت روحیه همکاری و کار گروهی در بین دانشجویان
6. ارتقای مهارت‌های ارتباطی ، حرفه‌ای و مدیریتی دانشجویان
7. شکوفاسازی استعدادهای دانشجویان و ایجاد بستری مناسب برای خلاقیت و نوآوری
8. اطلاع رسانی و تبادل نظر دانشجویان، اساتید، فارغ‌التحصیلان، صنعتگران و متخصصان
9. ارتقای تفکر انتقادی و برخورد علمی با مسائل و مشکلات جامعه و کمک به رشد نیروی انسانی هوشمند و متعادل
10. شناسایی فرصت‌های شغلی، توجه به مسئله کارآفرینی و ادامه ارتباط دانشجویان عضو تشکل‌ها پس از فراغت از تحصیل
11. ارتباط علمی و فکری با مراکز، تشکل‌ها و موسسات پژوهشی و علمی دانشگاهی و غیر دانشگاهی داخل و خارج از کشور در رشته‌های مرتبط
12. برگزاری نشست‌ها، گردهمایی‌های تخصصی و کارگاه‌های آموزشی به منظور تبادل نظر، ارائه یافته‌های پژوهشی و تبادل تجربیات و افزایش دانش در خصوص راهبری بهتر انجمن‌ها.

 

سابقه تشکیل انجمن‌های علمی دانشجویی در دانشگاه‌ها به قبل از سال 1380 برمی گردد بطوریکه تا سال 1380 حدود 700 انجمن علمی دانشجویی در دانشگاه‌های کشور شناسایی شده بود. در حال حاضر (سال 1392) حدود 6000 انجمن علمی دانشجویی فعال در کشور وجود دارد. مدیریت انجمن‌های علمی دانشجویی این دانشگاه از شهریور 1385 به صورت زیر مجموعه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه صنعتي شاهرود تأسیس و به فعالیت مشغول شد؛ در سال 1389 پس از تفکیک معاونت فرهنگی و دانشجویی و تشکیل معاونت فرهنگی و اجتماعی زیر مجموعه این معاونت گردید و در حال حاضر با 19 انجمن فعال در دانشگاه صنعتي شاهرود در حال فعالیت می‌باشد.

 

 • انجمن علمی دانشجویی برق (1378)
 • انجمن علمی دانشجویی تربیت بدنی (1378)
 • انجمن علمی دانشجویی حسابداری و اقتصاد (1380)
 • انجمن علمی دانشجویی رباتيک (1378)
 • انجمن علمی دانشجویی ریاضی (1378)
 • انجمن علمی دانشجویی زبان (1387)
 • انجمن علمی دانشجویی زمین شناسی (1378)
 • انجمن علمی دانشجویی شیمی (1378)
 • انجمن علمی دانشجویی عمران (1378)
 • انجمن علمی دانشجویی فيزيک و نجوم (1378)
 • انجمن علمی دانشجویی کارآفرینی (1388)
 • انجمن علمی دانشجویی کامپيوتر و فناوری اطلاعات (1384)
 • انجمن علمی دانشجویی کشاورزی (1382)
 • انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع و مدیریت (1386)
 • انجمن علمی دانشجویی معدن، نفت و ژئوفیزیک (1378)
 • انجمن علمی دانشجویی معماری (1378)
 • انجمن علمی دانشجویی مکانیک (1378)
 • انجمن علمی دانشجویی مهندسی شیمی و مواد (1394)
 • انجمن علمی دانشجویی مهندسی پزشکی (1396)
آخرین بروزرسانی: 1401/9/27
آخرین بروزرسانی: 1395/8/8

 
تشکيل گروهها و کانون هاي فرهنگي-هنري –ادبي دانشجويان؛ تهيه فرم علاقه مندي هاي فرهنگي براي دانشجويان جديد الورود و جمع بندي و برنامه ريزي بر اساس آن؛ تهيه تقويم فرهنگي زمان بندي شده در رابطه با مناسبت ها به طور سالانه؛ برنامه ريزي و اجراي امور فرهنگي و سرکشي به خوابگاه هاي دانشجويي، بررسي مسائل و مشکلات دانشجويان مستقر درخوابگاه؛ تهيه و ارائه طرح ها و تحقيقات کاربردي در خصوص مسائل فرهنگي و ارائه به شوراي فرهنگي؛ انجام امور مربوط به عمره دانشجويي برابر با دستورالعمل ها و آيين نامه هاي مربوطه؛ شرکت در جلسات کار گروه فرمانداري ها و استانداري ها با نظر معاونت فرهنگي و اجتماعي؛ جلب مشارکت و تعامل فکري و اجرايي دانشجويان و اساتيد و برقراري ارتباط و استفاده از نظرات آنان در برنامه ها و فعاليت هاي فرهنگي از طريق تشکيل کميته ها و جلسات فرهنگي و تشکيل هيئت هاي مذهبي و...؛ تهيه نشريه در خصوص مسائل فرهنگي دانشگاهي اعم از استاد، دانشجو با همکاري و مشارکت آنان؛ برگزاري اردوهاي زيارتي، سياحتي منتخبين و اردوي توجيهي؛ برگزاري ميزگردهاي دانشجويي با موضوعات اعتباري، سياسي، مذهبي، ازدواج و مسائل روز؛ برگزاري همايش هاي فرهنگي؛ برگزاري مناسبت هاي ملي، مذهبي شامل اعياد، و راهپيمايي ها؛ برگزاري مسابقات کتابخواني به مناسبت هاي مختلف؛ تهيه ويژه نامه به مناسبت هاي مختلف؛ همکاري در زمينه برگزاري کلاس هاي هنري شامل خوشنويسي، طراحي، معرق، نقاشي و ... ويژه دانشجويان؛ برگزاري نمايشگاه آثار هنري دانشجويان پيرامون حجاب و عفاف؛ پيگيري و بروز آوري وب سايت معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه و درگاه فرهنگي وزارت متبوع (dnva.ir)؛ تهيه و تدوين بسته هاي فرهنگي در قالب فليم و ....؛ انعکاس خبر فعاليت هاي فرهنگي در وب سايت معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه و سايت خبري دفتر امور فرهنگي وزارت متبوع (dof.ir) ؛ تهيه فيلم و آماده سازي آن براي دانشجويان و نظارت بر پخش آن؛ پيگيري جلسات و مکاتبات اداري؛ رابط خبري وزارت علوم؛ هماهنگي و انجام ساير امور محوله از سوي معاونت فرهنگي و ...

 

شرح وظايف مسئول دفتر‏

1.‏ برگزاري جلسات دفتر و هماهنگي با مديران .‏
‏2.‏ پيگيري نامه هاي وارده به دفتر و ارسال آن به دبيرخانه .‏
‏3.‏ انجام کليه امور مربوط به دفتر از جمله: دريافت و ارسال نامه و هماهنگي ‏با مديران (راهنمايي و پاسخگويي مراجعه کنندگان؛ جوابگويي ارتباطات تلفني، انجام امور فاکس؛ ارائه خدمات تايپ و تکثير (مکاتبات، گزارشات، صورتجلسات، طراحي فرم هاي مورد نياز و...؛ بايگاني و نگهداري اسناد و مدارک؛ تنظيم برنامه ملاقات هاي؛ انجام امور اداري و دفتري؛ ابلاغ دستورات و پيگيري تا وصول نتيجه؛ پيگيري برنامه جلسات، کميسيون ها و تهيه و تنظيم صورتجلسات و نيز پيگيري مصوبات؛ تهيه و ارائه گزارش از رويدادها و مسائل مهم).
‏4.‏ دريافت نامه ها، اوراق و ساير مکاتبات رسيده به حوزه محل خدمت و ثبت خلاصه مشخصات و ‏جريان آنها در رايانه يا دفاتر مربوطه .‏
‏5.‏ تفکيک و توزيع نامه ها، گزارشات و ساير مکاتبات بين افراد واحد مربوطه و پيگيري آنها.‏
‏6.‏ انجام اقدامات لازم در زمينه نگهداري و بايگاني کردن پرونده ها، اوراق، نامه ها گزارشات و ‏ساير اسناد و مدارک واحد مربوطه در محل هاي مخصوص.‏
‏7.‏ تنظيم ليست متقاضيان ملاقات با مدير مربوطه و تعيين وقت ملاقات براي آنها.‏
‏8.. ‏ تهيه و تنظيم گزارشات پيرامون وقايع مهم روزانه جهت ارائه به مدير.‏
‏9.‏ تهيه پيش نويس برخي نامه ها و گزارشات و جدول هاي مربوط به حوزه .‏
‏10. انجام هماهنگي لازم براي برنامه هاي مدير اعم از بازديد، ملاقات، جلسات.‏
‏11.‏ انجام ساير امور محوله از جانب مقام مافوق.

 

شرح وظايف دبيرخانه هيأت نظارت دانشگاه و وظايف آن:
به منظور تسهيل در انجام فعاليت هاي هيأت نظارت دانشگاه در زمينه تماس و مکاتبه با تشکل‌هاي اسلامي و ساير نهادهاي ذيربط ، حفظ و نگهداري اسناد و مدارک، دبيرخانه هيأت نظارت دانشگاه با شرح وظايف زير تشکيل مي‌گردد:
الف) اعلام دستور کار و دعوت از اعضاء براي شرکت در جلسات هيأت نظارت دانشگاه و يا واحد دانشگاهي
ب) تشکيل نظام بايگاني، ثبت و نگهداري اسناد و مکاتبات و طبقه‌بندي پرونده‌ها
ج) دريافت درخواست کتبي هيأت مؤسس متقاضي تأسيس تشکل اسلامي و طرح آنها در جلسات رسمي هيأت نظارت دانشگاه
د) دريافت درخواست کتبي صدور مجوز فعاليت و طرح آن در جلسات رسمي هيأت نظارت دانشگاه
ه) دريافت شکايات مطروحه از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي در ارتباط با فعاليت هاي تشکل‌هاي اسلامي و طرح آنها در جلسات رسمي هيأت نظارت دانشگاه
و) ابلاغ تصميم هيأت نظارت دانشگاه به صورت مکتوب و با امضاي رياست دانشگاه در مهلت قانوني تعيين شده به تشکل اسلامي
ز) تدوين صورت جلسات و انجام مکاتبات ضروري بنا به دستور رئيس هيأت نظارت دانشگاه
ح) تهيه و تنظيم گزارش جلسات هيأت نظارت دانشگاه و ارسال آن با امضاي رياست دانشگاه براي دبيرخانه هيأت نظارت مرکزي
ط) اطلاع‌رساني به موقع در مورد آيين نامه تشکل‌هاي اسلامي دانشگاهيان و دستورالعمل‌هاي اجرايي آن به دانشگاهيان و تشکل‌‌هاي اسلامي
ي) دعوت و تشکيل جلسات هيأت منصفه رسيدگي به تخلفات دانشجويان
ک) پيگيري اجراي مصوبات هيأت نظارت دانشگاه و اخذ گزارش فعاليت هاي تشکلهاي اسلامي دانشگاهيان
ل) انجام ساير امور محوله

 

شرح وظايف دبيرخانه كميسيون تخصصي فرهنگي هيات مميزه موضوع ماده 1 آيين نامه ارتقا اعضاي هيات علمي دانشگاه و وظايف آن:


به منظور تسهيل در انجام فعاليت هاي كميسيون در زمينه تماس و مکاتبه با دانشگاهيان و ساير نهادهاي ذيربط، حفظ و نگهداري اسناد و مدارک، دبيرخانه كميسيون با شرح وظايف زير تشکيل مي‌گردد:
الف. اعلام دستور کار و دعوت از اعضاء براي شرکت در جلسات كميسيون.
ب. تشکيل نظام بايگاني، ثبت و نگهداري اسناد و مکاتبات و طبقه‌بندي پرونده‌ها.
ج. دريافت درخواست کتبي دانشگاهيان و طرح آنها در جلسات رسمي كميسيون.
د. دريافت شکايات مطروحه از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي در ارتباط با ارتقا و تبديل وضعيت و طرح آنها در جلسات رسمي كميسيون.
ه. ابلاغ تصميم كميسيون به صورت مکتوب و با امضاي دبير كميسيون در مهلت قانوني تعيين شده به دانشگاهيان
و. تدوين صورت جلسات و انجام مکاتبات ضروري بنا به دستور دبير كميسيون
ز. تهيه و تنظيم گزارش و صورتجلسات و ارسال آن با امضاي دبير كميسيون به دبير هيأت مميزه دانشگاه
ح. اطلاع‌رساني به موقع در مورد آيين نامه اجرايي نحوه ارزيابي فعاليت هاي فرهنگي، تربيتي و اجتماعي اعضاي هيأت علمي دانشگاه صنعتي شاهرود موضوع مصوب يازدهمين جلسه هيات مميزه دانشگاه مورخ 18/8/91، ضمائم و اصلاحات بعدي آن به دانشگاهيان
ط. ارسال و پيگيري دريافت استعلام و فرم هاي ارزيابي بند 6 آيين نامه از مراجع ذي صلاح
ك. انجام ساير امور محوله بر اساس مصوبات و يا درخواست دبير كميسيون.

مهندس محمد علي ناصري ركاوندي

• کارشناس فرهنگی و مسئول دفتر معاونت فرهنگي و اجتماعي
• كارشناس امور تشكل‌هاي اسلامي و مسئول دبيرخانه هيأت نظارت بر تشكل هاي اسلامي دانشگاهيان
• مسئول دبيرخانه كميسيون تخصصي فرهنگي هيات مميزه موضوع ماده 1 آيين نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی

كارشناسي مهندسي كشاورزي
كارشناس ارشد مديريت دولتي-مديريت منابع انساني
تلفن: 32394518-023
nasseri@shahroodut.ac.ir

منيره براتي

• كارشناس مسئول و مسئول دفتر مدیریت برنامه ریزی فرهنگي و اجتماعی
• كارشناس نظارت و ارزيابي
• كارشناس امور مالی

كارشناسي الهيات-تاريخ و تمدن ملل اسلامي
تلفن: 32391450-023
تلفن: 9 - 02332392204 داخلي 2445
munirbarati@yahoo.com

محبوبه حلاجي

• كارشناس امور فعاليت هاي ديني و قرآني
• كارشناس امور كانون‌هاي فرهنگي هنري
• كارشناس امور فرهنگي و اجتماعي خوابگاهها
• كارشناس امور فوق برنامه

كارشناسي الهيات و معارف اسلامي
تلفن: 32391450-023
تلفن: 9 - 02332392204 داخلي 2547
mahboobe.hallaji@gmail.com

حسين يونسي

• كارشناس و مسئول دفتر مديريت انجمن هاي علمي دانشجويي

كارشناسي مديريت بازرگاني
كارشناس ارشد مديريت ورزشي
تلفن: 32394200-023
تلفن: 9 - 02332392204 داخلي 2464
h.younesi@yahoo.com

مهندس مهران رنجبر سلوکلایی

• كارشناس سمعی و بصری و روابط عمومی

كارشناسي اکتشاف معدن
تلفن: 32391450-023
تلفن: 9 - 02332392204 داخلي 2537
ranjbar.mehran@chmail.ir

مهدی حسنی

• کارشناس نشريات دانشجويي
• كارشناس کانون های فرهنگی و هنری
• كارشناس عمره دانشجويي و سفرهاي زيارتي
• كارشناس امور فوق برنامه

كارشناس ارشد حسابداری
تلفن: 32391450-023
تلفن: 9 - 02332392204 داخلي 2537
Mahdi.hasani.shahrood@gmail.com

دكتر هادی قربانی

پست سازمانی: معاون فرهنگی و اجتماعی
تلفن:
  داخلی: 2385    مستقیم: 32394518
پست الکترونیک: Ghorbani1969@yahoo.com

دكتر مهديی برادران فيروز آبادی

پست سازمانی: مدير برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی
تلفن:
  داخلی: 2434    مستقیم: 32390253
پست الکترونیک: m.baradaran.f@gmail.com

دکتر کاظم بی تقصیر فدافن

پست سازمانی: مدير انجمن هاي علمي دانشجويي
تلفن:
  داخلی: 2464    مستقیم: 32394200
پست الکترونیک: kbitaghsir@gmail.com

منيره براتی

پست سازمانی: كارشناس مسئول و مسئول دفتر مدیریت برنامه ریزی فرهنگي و اجتماعی
تلفن:
  داخلی: 2434    مستقیم: 32390253
پست الکترونیک: munirbarati@yahoo.com

مهندس محمد علی ناصری ركاوندی

پست سازمانی: کارشناس فرهنگی و مسئول دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی
تلفن:
  داخلی: 2385    مستقیم: 32394518
پست الکترونیک: nasseri@shahroodut.ac.ir, manasseri57@gmail.com

محبوبه حلاجی

پست سازمانی: كارشناس امور كانون‌هاي فرهنگی و هنری
تلفن:
  داخلی: 2547    مستقیم: 32391450
پست الکترونیک: mahboobe.hallaji@gmail.com

حسين يونسی

پست سازمانی: كارشناس و مسئول دفتر مديريت انجمن های علمی دانشجويی
تلفن:
  داخلی: 2464    مستقیم: 32394200
پست الکترونیک: h.younesi@yahoo.com

مهندس مهران رنجبر سلوکلایی

پست سازمانی: كارشناس سمعی و بصری و روابط عمومی
تلفن:
  داخلی: 2445    مستقیم: 32391450
پست الکترونیک: ranjbar.mehran@chmail.ir

مهدی حسنی

پست سازمانی: کارشناس فرهنگی
تلفن:
  داخلی: 2537    مستقیم: 32391450
پست الکترونیک: Mahdi.hasani.shahrood@gmail.com
آخرین بروزرسانی: 1395/8/8
پاسخ: دانشجوی گرامی آقای مهدوی عزیز
با سلام
درخواست شما منطقی و صحیح است. تا آنجا که اطلاع دارم آخرین موارد جزئی باقیمانده سایت در حال انجام بود لیکن موضوع را حتما پیگیری خواهم کرد. فعال شدن سایت گردش کار حوزه اداره کل امور فرهنگی را نیز تا حد زیادی کاهش می دهد و روند امور را شفاف می سازد لذا مورد علاقه اینجانب و نیز سایر مدیران این حوزه بوده و هست. انشاالله بزودی شاهد تخصیص اکانت به تمامی انجمن های علمی، تشکل های دانشجویی و کانونهای فرهنگی و هنری خواهیم بود.
پاسخ: با سلام از اینکه شما پدر عزیز شرایط اسکان و وضعیت فرزند خود را رصد می کنید و دغدغه این کار را دارید بسیار خرسندیم. اصولا والدین عزیزی که این دغدغه را دارند، ما را در حفظ فضای سالم و امن دانشگاه کمک می کنند. از آنجا که این موضوع در حوزه کاری معاونت محترم دانشجویی است، بنده موارد مطرحه جنابعالی را جهت استحضار و اقدامات لازم به ایشان منتقل خواهم کرد. لیکن بمنظور اطلاع جنابعالی باستحضار میرساند که خوابگاه مورد اشاره شما در پردیس مهندسی و فناوری های نوین دانشگاه واقع گردیده که هر چند ممکن است دانشجویان امکان ورود و خروج محدود را داشته باشند ولی از انجا که خوابگاه مذکور در محوطه محصور شده پردیس مهندسی قرار گرفته است اقدامات تامینی و حفاظتی لازم توسط واحد انتظامات دانشگاه صورت گرفته و مجموعه محیط تحت تدابیر حفاظتی لازم قرار دارد که جای هیچگونه نگرانی نخواهد بود. برای شما و فرزند عزیزتان آرزوی سلامتی و موفقیت داریم.
پاسخ: با سلام علت فعال نبودن بخش پرسش و پاسخ اینجانب به دلیل عدم وجود این سامانه برای مدیران در وب سایت دانشگاه بوده است لیکن بنا به دستور و توصیه ریاست محترم دانشگاه این بخش برای کلیه مدیران دانشگاه اخیرا فعال شده است لذا امکان پاسخگویی به سوالات شما دانشجویان عزیز بیش از پیش فراهم آمده است. ضمن اینکه سامانه پرسش و پاسخ اینجانب در صفحه شخصی دانشکده و بعنوان عضو هیات علمی همواره فعال بوده و امکان طرح سوال و دریافت پاسخ برای کلیه عزیزان دانشجو فراهم بوده و کماکان فعال خواهد بود. اینکه نام اینجانب در فضاهای مجازی بصورت پر مخاطب مطرح بوده است، به لطف برخی دوستان دانشجو است! (البته به مزاح!) لیکن مناسب است جنابعالی و سایر عزیزان دانشجو مطلع باشید که هرگز و هرگز ما در صدد باصطلاح شما اذیت کردن دانشجویان نبوده و نیستیم، و اصلا چرا باید در صدد چنین کاری باشیم؟! عزیزان دانشجو، هر حوزه قوانین و مقرراتی دارد که بعضا ملاحظات و مصلحت های اداری و دانشگاهی نیز به آنها اضافه می شود، لذا ممکن است دانشگاه به دلیل محدودیت هایی که ممکن است وجود داشته باشد، علی رغم میل خود، قادر به تامین همه نظرات و خواسته های شما نباشد. خصوصا اینکه دانشگاه صنعتی شاهرود با حدود 10000 دانشجو در زمره دانشگاه های بزرگ کشور بوده و تنوع سلیقه ها، فرهنگ ها و خواسته ها بسیار پرشمار است بطوریکه برخی خواسته های گروهی از دانشجویان بلافاصله توسط گروه دیگر از دوستان خود شما مورد نقد جدی و یا نفی قرار می گیرد و بالعکس. لذا ایجاد اعتدال و پرهیز از هرگونه تند روی همواره خواسته دانشگاه بوده و کلیه فعالیت هایی که در ایجاد و حفظ نشاط فرهنگی، اجتماعی ،سیاسی و یا علمی دانشگاه موثر باشد و بتواند به دور از هر گونه هیجانات کاذب، موجبات همگرایی و حفظ وحدت و انسجام درونی را با احترام به تضارب آراء و در محیطی امن و منطقی و با حضور همه سلیقه ها فراهم آورد،مورد حمایت دانشگاه بوده و خواهد بود. لذا توصیه می گردد عزیزان دانشجو با کسب اطلاعات صحیح و تحقیق در خصوص صحت و سقم موضوعات مطروحه در فضاهای مجازی نسبت به قضاوت شرایط موجود اقدام نمایند. انشاالله همه عزیزان دانشجو موفق و پیروز باشند.
پاسخ: با سلام ضمن تشکر از توجه شما باطلاع میرساند یادمان شهدای دانشگاه در محل درب ورودی سازمان مرکزی به تازگی مورد بازنگری و نوسازی قرار گرفته است و نام شهید حاج مجید یونسیان نیز به شهدای قبلی دانشگاه اضافه گردیده است. در خصوص بنر بزرگ نصب شده بر دیوار ساختمان سازمان مرکزی موضوع در حوزه مسولیت و اختیارات روابط عمومی است که ضمن انتقال موضوع به آن حوزه انشاالله در اولین فرصتی که امکان تغییر یا جابجایی بنر فراهم گردد محتوی آن نیز اصلاح خواهد شد.در پایان ضمن تشکر مجدد، دانشگاه خود را موظف به حفظ حرمت خون پاک شهدای عزیز میداند و در بزرگداشت مقام آنان از هیچ کوششی فرو گذار نخواهد کرد.