مهدی برادران فیروز آبادی

دانشيار دانشکده مهندسی کشاورزی

دكتري فيزيولوژي گياهان زراعي

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه تبريز
زمینه ها و علایق پژوهشی: فيزيولوژي تنش هاي محيطي، فيزيولوژي بذر، نانوکودها
عضویت در مجامع علمی: عضو انجمن فیزیولوژی گیاهی ایران ، عضو انجمن زراعت و اصلاح نباتات ايران
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
در شهرستان سبزوار متولد شدم و تمام دوران تحصیل قبل از دانشگاه را در این شهرستان گذرانده ام. دبستان را در مدرسه 22 بهمن، راهنمایی را در مدرسه 13 آبان، متوسطه را در دبیرستان اسرار و پیش دانشگاهی را در دبیرستان ابن یمین گذراندم. دیپلم را در سال 1375 در رشته علوم تجربی اخذ نمودم و همان سال در مقطع کارشناسی رشته زراعت و اصلاح نباتات در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان پذیرفته شدم. در سال 1379 از این مقطع فارغ التحصیل شدم و همان سال در مقطع کارشناسی ارشد رشته زراعت در دانشگاه تبریز پذیرفته شدم. پایان نامه خود را در موسسه تحقیقات بذر چغندرقند کرج تحت راهنمایی آقایان دکتر رحیم زاده خوئی و دکتر عبداللهیان و مشاوره دکتر مقدم انجام داده و در سال 1381 با دفاع از پایان نامه و کسب معدل 5/17 فارغ التحصیل شدم. بلافاصله در مقطع دکتری زراعت گرایش فیزیولوژی گیاهان زراعی در همین دانشگاه پذیرفته شدم. رساله دکتری در خصوص انتقال مجدد کربن و نیتروژن در گیاه جو با راهنمایی آقای دکتر شکیبا و مشاوره آقایان دکتر طباطبایی و تورچی به انجام رسید و در نهایت از رساله خود در سالروز تولدم در 26/4/1386 دفاع کرده و دانش آموخته شدم. بلافاصله به عنوان عضو هیات علمی از مهرماه 1386 در این دانشگاه مشغول خدمت شدم. از شهریورماه 1387 تا اردیبهشت ماه 1390 سرپرست گروه زراعت و باغبانی بودم. پس از آن از بهمن ماه 1390 تا شهریورماه 1392 به عنوان مدیر انجمن های علمی دانشگاه و از بهمن ماه 1391 تاکنون به عنوان مدیر امور فرهنگی دانشگاه انجام وظیفه نموده ام.

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 66
سعید معیری (1398)، "تأثیر پیش تیمار بذر با ویتامین های گروهB بر رشد و عملکرد کلزا در شرایط فرسودگی بذر"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی برادران فیروز آبادی[استاد/ اساتید راهنما]، منوچهر قلی‌پور، مصطفی حیدری[استاد/ اساتید مشاور]
عصمت نوروزی (1398)، "تأثیر زئولیت و کود دامی بر عملکرد نخود در شرایط کم آبیاری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید راهنما]، محمدرضا عامریان، مهدی برادران فیروز آبادی[استاد/ اساتید مشاور]
جواهر حلفی (1397)، "تأثیر پیش تیمار بذر با پیریدوکسین، اسید پانتوتنیک و روی بر رشد، عملکرد و کیفیت لوبیا سبز"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی برادران فیروز آبادی، حسن مکاریان[استاد/ اساتید راهنما]، مهدیه پارسائیان[استاد/ اساتید مشاور]
حسن بنائیان سفید (1397)، "بررسی مقاومت به خشکی چند واریته سورگوم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور، مصطفی حیدری[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی برادران فیروز آبادی[استاد/ اساتید مشاور]
محمدحسین نجاری (1397)، "تاثیر کاربرد اسید سالیسیلیک بر رشد و عملکرد ذرت و کنترل علف های هرز"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن مکاریان، مهدی برادران فیروز آبادی[استاد/ اساتید راهنما]،
حمیدرضا اکبری نوده (1396)، "اثر امواج التراسونیک و اسیدسالیسیلیک بر روی رشد و عملکرد برنج (Oriza sativa)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید راهنما]، حمید عباس دخت، مهدی برادران فیروز آبادی[استاد/ اساتید مشاور]
پریسا جمشیدی (1396)، "نقش محلول‌پاشی کلسیم و روی بر خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک گیاه گلرنگ تحت تنش سرب"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی برادران فیروز آبادی[استاد/ اساتید راهنما]، حکیمه علومی، هرمزد نقوی[استاد/ اساتید مشاور]
رقیه وزیری (1396)، "بررسی تاثیر پیش تیمار بذر با پلاسمای سرد بر رشد و عملکرد لوبیا چشم بلبلی در رقابت با علف‌های هرز"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن مکاریان، مهدی برادران فیروز آبادی[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی مومنی[استاد/ اساتید مشاور]
فرشته مختاری (1395)، "تأثیر خاک ورزی بر ترسیب کربن در شرایط استفاده از کودهای آلی و شیمیایی در زراعت ذرت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید رضا اصغری[استاد/ اساتید راهنما]، حمید عباس دخت، مهدی برادران فیروز آبادی[استاد/ اساتید مشاور]
زینب بنی نعمه (1395)، "بررسی پاسخ زراعی و فیزیولوژیکی لوبیا سبز به پیش تیمار بذری و محلول پاشی با نانو ذره روی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی برادران فیروز آبادی[استاد/ اساتید راهنما]، حسن مکاریان، مهدیه پارسائیان[استاد/ اساتید مشاور]
سحر خلیلی (1395)، "بررسی اثر آللوپاتی بقایای گندم و جو بر رشد و عملکرد کنجد (Sesamum indicum L.) و کنترل علف های هرز"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن مکاریان[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی برادران فیروز آبادی، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید مشاور]
سامان محروقیان (1395)، "تأثیر امواج اولتراسونیک بر رشد و عملکرد لوبیا چشم بلبلی در شرایط تنش خشکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید راهنما]، حمید عباس دخت، مهدی برادران فیروز آبادی[استاد/ اساتید مشاور]
گلاله رحیمی (1394)، "تأثیر پیری بذر و پیشتیمار با پیریدوکسین بر رشد و عملکرد سویا در رقابت با علفهای هرز"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی برادران فیروز آبادی، حسن مکاریان[استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید مشاور]
مریم گلیج (1394)، "تأثیر تنش خشکی و محلول پاشی نانو اکسید آهن بر عملکرد کمی و خصوصیات کیفی کنجد ( Sesamum indicum L.)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مصطفی حیدری[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی برادران فیروز آبادی، هادی قربانی[استاد/ اساتید مشاور]
مهسا جمشیدی (1394)، "برهمکنش امواج آلتراسونیک و سالیسیلیک اسید بر روی لوبیا چشم بلبلی در شرایط تنش خشکی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی برادران فیروز آبادی، حميدرضا صمدلويي[استاد/ اساتید مشاور]
امین الله پودینه (1394)، "مطالعه اثر پرایمینگ بذر و مدیریت تلفیقی علف های هرز بر رشد و عملکرد ذرت(. Zea mays L) "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن مکاریان، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی برادران فیروز آبادی[استاد/ اساتید مشاور]
زهرا کیایی نژاد (1393)، "بررسی پاسخ گیاه بزرک به محلول‌پاشی با کلسیم تحت شرایط کم آبیاری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی برادران فیروز آبادی[استاد/ اساتید راهنما]، ناصر فرخی، مهدیه پارسائیان[استاد/ اساتید مشاور]
مریم رشیدی فر (1393)، "بررسی تنش اکسیداتیو سوختگی باکتریایی معمولی در لوبیا"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ناصر فرخی، حسین عسگری[استاد/ اساتید راهنما]، lسید مهدی علوی، مهدی برادران فیروز آبادی[استاد/ اساتید مشاور]
آمنه یوسفی کیا (1393)، "پاسخ مولکولی گیاه سویا در تیمار با نانو ذره منیزیم "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ناصر فرخی، شاهرخ قرنجیک[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی برادران فیروز آبادی[استاد/ اساتید مشاور]
حميدرضا شجاعي (1391)، "ارزیابی تحمل خشکی برخی ژنوتیپ های نخود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور، سيدحسين صباغ پور[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی برادران فیروز آبادی، حسن مکاریان[استاد/ اساتید مشاور]
ناصر اسمعیلی (1391)، "شبیه سازی جذب تشعشع و تجمع ماده خشک در لوبیا چشم بلبلی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، منوچهر قلی‌پور[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی برادران فیروز آبادی، شاهین شاهسونی[استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه مهقانی (1391)، "اثر محلول‏پاشی ساکارز و تنش کم آبیاری بر برخی خصوصیات کمی و کیفی لوبیا چشم‏ بلبلی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی برادران فیروز آبادی[استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی، حسن قربانی قوژدی[استاد/ اساتید مشاور]
صدیقه صفایی (1391)، "مقایسه تأثیر کمپوست و کود شیمیایی نیتروژن بر برخی خواص کمی و کیفی دو رقم گلرنگ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید رضا اصغری، مهدی برادران فیروز آبادی[استاد/ اساتید راهنما]، احمد غلامی، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید مشاور]
احسان اصحابی (1391)، "بررسی تاثیر همزیستی میکوریزایی بر رشد و عملکرد سویا تحت شرایط تنش کادمیوم"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد غلامی، مهدی برادران فیروز آبادی[استاد/ اساتید راهنما]،
عباس شمس آبادی (1390)، "بررسی تاثیر هیدروپرایمینگ، نیتروکسین و بیوفسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه -ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حمید عباس دخت[استاد/ اساتید راهنما]، منوچهر قلی‌پور، مهدی برادران فیروز آبادی[استاد/ اساتید مشاور]
سمیه قاضوی (1389)، "تأثیر زوال بذر بر عملکرد و کیفیت الیاف پنبه در تراکم ها و تاریخ های کاشت مختلف"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی برادران فیروز آبادی[استاد/ اساتید راهنما]، حمید عباس دخت، علی اصغر میری[استاد/ اساتید مشاور]
فریده غلامی (1388)، "بررسی الگوهای مختلف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد غلامی[استاد/ اساتید راهنما]، منوچهر قلی‌پور، مهدی برادران فیروز آبادی[استاد/ اساتید مشاور]
زهرا شیرازی (1388)، "تأثیر مدیریت کود نیتروژن بر عملکرد و شاخص های رشد گندم زمستانه "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد غلامی[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی برادران فیروز آبادی[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

عنوان تاریخ شروع مدت قرارداد شریك صنعتی وضعیت
بررسي رابطه صفات مرفولوژيكي و فيزيولوژيكي ارقام چغندرقند با تنش خشكي 1380/2/10 16 ماه خاتمه يافته
تأثير نيتروژن و تنش خشكي بر انتقال مجدد ذخاير نيتروژنه و كربنه از اندام هاي رويشي به دانه در دو رقم جو 1383/1/20 39 ماه خاتمه يافته
‌‌

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ