دانشکده علوم ریاضی

رئیس دانشکده: مهدی قوتمند

رشته ریاضی در گرایش های دبیری ریاضی، ریاضی محض و ریاضی کاربردی از سال 1373 فعاليت آموزشي خود را در دانشكده علوم تا سال 1384 بصورت گروه ریاضی ادامه داد. در سال 1384 با تصويب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشكده‌ علوم‌ رياضي دانشگاه‌ صنعتی شاهرود (با تفكيك از دانشكده علوم پايه) متشكل از دو گروه آموزشي رياضي محض و ریاضی کاربردی،آمار تشكيل شد. اين دانشكده با گذشت بیست و پنج سال و دایر نمودن رشته های مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و جذب هیات علمی مورد نیاز از پتانسیل علمی و تحقیقاتی مناسبی برخوردار می باشد. هم اكنون 28 عضو هيات علمي (2 استاد، 10 دانشيار، 15 استاديار و 1 مربی) به تربيت و آموزش بیش از 3000 دانشجوي كارشناسي، بیش از 1000 دانشجوي كارشناسي ارشد و 110 دانشجوي دكتري مشغول مي باشند. رشته هاي تحصيلي موجود در دانشكده علوم رياضي عبارتند از، 1- ریاضیات و کاربردها(کارشناسی) 2-ریاضی محض(کارشناسی ارشد-دکتری) 3-ریاضی کاربردی(کارشناسی-کارشناسی ارشد-دکتری) 4- آمار ریاضی(کارشناسی - کارشناسی ارشد-دکتری) 5- علوم کامپیوتر (کارشناسی). دانشکده ریاضی طی سال های گذشته در مسابقات ریاضی دانشجویی زیر نظر انجمن ریاضی ایران حضور شایسته و فعال داشته و همواره موفق به کسب مدال های نقره و برنز گردیده و از نظر تیمی نیز در بین بیش از 36 دانشگاه کشور موفق به کسب رتبه هشتم تا دهم گردیده است. میزبانی موفق سی و چهارمین کنفرانس ریاضی ایران در شهریورماه 1382 از افتخارات این دانشکده است. در حال حاضر مجله دانشکده ریاضی با عنوان Journal of Algebraic Systems با درجه "علمی-پژوهشی" در دانشگاه شاهرود منتشر می گردد.
تلفن تماس: 32300235-023
تلفن داخلی: 3330
ایمیل: math[AT]shahroodut[DOT]ac[DOT]ir

آمار

محمد آرشی
آمار
رتبه علمی: دانشیار

نگار اقبال
آمار
رتبه علمی: استادیار

حسین باغیشنی
آمار
رتبه علمی: استادیار

محمدرضا ربیعی
آمار
رتبه علمی: استادیار

داود شاهسونی
آمار كاربردي
رتبه علمی: دانشيار

احمد نزاکتی رضازاده
آمار - احتمال
رتبه علمی: دانشیار

ریاضی محض

مهدی ایرانمنش
آناليز تابعی
رتبه علمی: دانشیار

سید حیدر جعفری
ریاضی محض(جبر)
رتبه علمی: استادیار
[ مدیر گروه]

سید رضا حجازی
هندسه دیفرانسیل
رتبه علمی: دانشیار

خسرو حسین زاده بابره
ریاضی محض (هندسه)
رتبه علمی: مربی

علیرضا خدّامی
آنالیز
رتبه علمی: استادیار

مهدی رضا خورسندی
گرایش جبر
رتبه علمی: استادیار

الهام دسترنج
گرايش نظریه احتمال
رتبه علمی: استادیار

کامران شریفی
آنالیز تابعی - نظریه عملگرها
رتبه علمی: دانشیار

احمد معتمدنژاد
آنالیز مختلط, سیستمهای دینامیکی
رتبه علمی: دانشیار

سیدرضا موسوی
ریاضی محض - نظریه گرافهای جبری
رتبه علمی: استادیار

ابراهیم هاشمی
جبر ناجابجایی
رتبه علمی: استاد

ریاضی کاربردی و علوم کامپیوتر

عبدالله آل‌هوز
ترکیبیات جبری ناجابه‌جایی
رتبه علمی: دانشیار

حجت احسنی طهرانی
آنالیز عددی - کنترل
رتبه علمی: دانشیار

ابوالفضل پورعیدی
علوم کامپیوتر
رتبه علمی: استادیار

میثم علیشاهی
نظریه گراف و ترکیبیات
رتبه علمی: دانشیار

مهرداد غزنوی
تحقیق در عملیات
رتبه علمی: دانشیار
[ مدیر گروه]

جعفر فتحعلی
گرایش تحقیق در عملیات
رتبه علمی: دانشیار

مریم قرآنی
علوم نظری کامپیوتر
رتبه علمی: استادیار

مهدی قوتمند
آناليز عددي
رتبه علمی: استاديار
[رئیس دانشکده]

علی مس فروش
معادلات دیفراسیل با مشتقات جزئی
رتبه علمی: استادیار

سمیه مغاری
نظـریه زبان‌ها و اتومـاتای فــازی (عـلــوم نـظــری کـامپیوتر)
رتبه علمی: استادیار

علیرضا ناظمی
گرایش كنترل و بهينه سازي
رتبه علمی: استاد

محمدهادی نوری اسکندری
كنترل و بهينه سازي
رتبه علمی: استاديار

اساتید پیشکسوت

صادق رحیمی شعرباف مقدس
ریاضی کاربردی- گرایش علوم کامپیوتر
رتبه علمی: استاد یار

سید فرخ فروهنده

رتبه علمی:

مدعو

محبوبه احمدی

رتبه علمی: مربی

نرگس پیک رایگان

رتبه علمی: مربی

مریم جلالی

رتبه علمی: مربی

زهرا حسن خانی

رتبه علمی: مربی

زهرا حسنی فر

رتبه علمی: مربی

طیبه حقیری
ریاضی کاربردی گرایش جبر خطی عددی
رتبه علمی: استادیار

مریم حمیدی زاده

رتبه علمی: مربی

مریم خوش سیمای برگرد

رتبه علمی: مربی

فهیمه داودی

رتبه علمی: مربی

فاطمه سلیمانی
دکترای ریاضی محض- آنالیز
رتبه علمی: استادیار

طاهره سیار

رتبه علمی: مربی

فاطمه کیان نژاد

رتبه علمی: مربی

مرتضی گلی

رتبه علمی: مربی

سیده مرضیه مولایی

رتبه علمی: مربی

سکینه بیگم میراسدی
آنالیز عددی و کنترل
رتبه علمی: استادیار

مرتضی نظری
ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات
رتبه علمی: استادیار

آمار

شامل گرایشهای، آمار استنباطی، احتمال

عنوان توضیحات مقطع
آمار ریاضی دکترای تخصصی
آمار کارشناسی
آمار ریاضی کارشناسی ارشد

ریاضی محض

شامل گرایشهای، آنالیز، جبر و هندسه

عنوان توضیحات مقطع
ریاضی محض دکترای تخصصی
ریاضی محض کارشناسی ارشد
ریاضیات و کاربردها کارشناسی

ریاضی کاربردی و علوم کامپیوتر

شامل گرایشهای، تحقیق در عملیات (بهینه سازی)، آنالیز عددی، ریاضی مالی، گراف و ترکیبیات، کد و رمز

عنوان توضیحات مقطع
ریاضی کاربردی دکترای تخصصی
ریاضی کاربردی کارشناسی ارشد
ریاضیات و کاربردها کارشناسی
علوم کامپیوتر کارشناسی

عنوان توضیحات مقطع

مدعو

عنوان توضیحات مقطع

ششمین کارگاه کشوری آمار و احتمال فازی

آمار - آمار ریاضی - کارشناسی ارشد (1399/3/10)

چارت و ترم بندی کارشناسی ارشد آمار ریاضی (ویرایش خردادماه 1399)

آمار - آمار ریاضی - کارشناسی ارشد (1395/10/28)

چارت و ترم بندی کارشناسی ارشد آمار ریاضی (ویرایش 1395/06/27)

ریاضی کاربردی و علوم کامپیوتر - ریاضیات و کاربردها - کارشناسی (1393/8/4)

ترم بندي دوره كارشناسي رياضيات و كاربردها

ریاضی کاربردی و علوم کامپیوتر - ریاضیات و کاربردها - کارشناسی (1393/8/4)

فرم فراغت از تحصيل رياضيات و كاربردها

ریاضی کاربردی و علوم کامپیوتر - ریاضیات و کاربردها - کارشناسی (1393/9/26)

فهرست دروس (چارت) دوره رياضيات و كاربردها (كارشناسي)

ریاضی محض - ریاضی محض - کارشناسی ارشد (1393/8/4)

چارت و ترم بندي كارشناسي ارشد رياضي محض (آناليز، جبر، هندسه)

ریاضی کاربردی و علوم کامپیوتر - علوم کامپیوتر - کارشناسی (1399/3/10)

فهرست دروس (چارت) دوره کارشناسی علوم کامپیوتر

ریاضی کاربردی و علوم کامپیوتر - علوم کامپیوتر - کارشناسی (1399/3/10)

ترم بندی دوره کارشناسی علوم کامپیوتر

ریاضی کاربردی و علوم کامپیوتر - ریاضی کاربردی - کارشناسی ارشد (1397/2/26)

چارت کارشناسی ارشد کلیه رشته گرایشهای ریاضی کاربردی برای ورودی های 96 و بعد

آمار - آمار ریاضی - دکترای تخصصی (1399/3/10)

چارت و ترم بندی مقطع دکتری آمار ریاضی (گرایش های استنباط و احتمال) (ویرایش خرداد 99)

آمار - آمار - کارشناسی (1399/3/10)

ترم بندی و فهرست دروس (چارت) کارشناسی آمار ریاضی

آمار - آمار - کارشناسی (1399/3/10)

لیست دروس دوره کارشناسی آمار ریاضی

اطلاعیه راههای ارتباطی با کارشناسان آموزشی و مدیرگروه دانشکده ریاضی (1399/8/11)

لطفا فایل پیوست را مطالعه فرمایید. با تشکر

اطلاعیه استفاده از سامانه پشتیبانی (تیکتینگ) lms (1399/8/11)

لطفا فایل پیوست را مطالعه فرمایید. با تشکر

اطلاعیه دانشکده ریاضی برای دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی (1399/8/11)

لطفا فایل پیوست را مطالعه فرمایید. با تشکر

اطلاعیه دانشکده ریاضی برای دانشجویان جدیدالورود مقطع کارشناسی (1399/8/11)

لطفا فایل پیوست را مطالعه فرمایید. با تشکر

آدرس کانالهای اطلاع رسانی دانشکده ریاضی (1399/8/11)

با سلام خدمت دانشجویان محترم لطفا جهت اطلاع از آخرین اخبار و اطلاعات دانشکده ریاضی در کانالهای تلگرام زیر عضو شوید و به دوستان خود معرفی نمایید و در صورت داشتن سوال می توانید با آیدی تلگرامهای اعلام شده در ذیل با کارشناس مربوطه تماس حاصل فرمایید. آدرس کانال تلگرامی دانشکده ریاضی برای دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری): t.me/math2SUT@ برای ارتباط با کارشناس محترم تحصیلات تکمیلی دانشکده (سرکار خانم مهندس خداوردی) با آیدی تلگرام: Khodaverdi1399@ آدرس کانال تلگرامی برای دانشجویان مقطع کارشناسی: t.me/math1sut@ برای ارتباط با کارشناس محترم آموزش کارشناسی دانشکده (جناب آقای مهندس برزگری) با آیدی تلگرام: alireza983d@

قالب نهایی پایان نامه دانشجویان ارشد و دکتری (1397/11/3)

قالب جدید آپدیت شده به تاریخ ۲۵ مهر ۹۸. لطفا فونت‌های موجود در پوشه Fonts را نصب کنیدو حتما از texlive 2019 استفاده کنید. توجه کنید که هر نسخه‌ای به جز این نسخه فاقد اعتبار است. آموزش کار با استایل جدید در فایل سرور دانشگاه و در پوشه دانشکده ریاضی موجود است.

اطلاعیه دانشجویان ترم 6 ارشد (1396/10/18)

به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودي 94 به بعد می رساند، جهت ادامه تحصيل در نيمسال ششم، دانشجويان مي بايستي از طريق سيستم آموزشي گلستان- پيشخوان خدمت-درخواست برسي مشكلات آموزشي، نسبت به ثبت درخواست ادامه تحصيل و تمديد سنوات خود اقدام نمايند. لذا بررسي و تاييد افزايش سنوات اين قبيل دانشجويان با شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده ها بوده و نيازي به ارجاع درخواست ها به كميسيون موراد خاص دانشگاه نمي باشد. ضمناً به پيوست راهنماي مربوطه و فرايند نحوه درخواست دانشجو از طريق سيستم آموزشي گلستان نيزجهت بهره برداري دانشجويان ارسال مي گردد.

دریافت جدیدترین فرم های مربوط به دفاع از پایان نامه ارشد از سایت تحصیلات تکمیلی دانشگاه (1396/6/5)

دانشجویان محترم کارشناسی ارشد جهت دفاع از پایان نامه ارشد لازم است پس از طی مراحل مجوز دفاع از طریق سیستم گلستان و تایید نهایی تاریخ دفاع توسط تحصیلات تکمیلی فرمهای مربوط به دفاع از پایان نامه ارشد را از سایت دانشگاه صنعتی شاهرود > قسمت آموزشی > مدیریت تحصیلات تکمیلی > آیین نامه ها و مقررات داخلی فرمهای مربوطه را تکمیل و بهمراه دو نسخه اطلاعیه دفاع حداکثر یک هفته قبل از دفاع به آموزش دانشکده تحویل نمایند. لازم به ذکر است چون ممکن است فایل توسط تحصیلات تکمیلی دانشگاه بروز شود فقط از مسیر فوق دانلود نمایید.

فرم کاندیداتوری انتخابات انجمن های علمی (1396/1/27)

فرم انتخابات کاندیداتوری انجمن های علمی،دانشجویان متقاضی بعد از پرکردن فرم به دفتر انجمن علمی ریاضی یا به آقای دکتر غزنوی تحویل دهند.

خبرنامه عتف (1395/5/31)

دانشجویان عزیز لطفا خبرنامه را مطالعه فرمائید.

لیست کنفرانس ها و سمینارهای مورد تأیید دانشکده و دانشگاه (1395/5/26)

لیست کنفرانس و سمینارهای مورد تأیید دانشکده و دانشگاه که می توان استفاده کرد و قابل پرداخت می باشد در غیر از این لیست قابل پرداخت نیست.

ثبت نام برای استفاده از جایزهای تحصیلی بنیاد ملی نخبگان96-95 (1395/4/28)

تمدید فرصت نام نویسی دانشجویان برای استفاده از جایزهای تحصیلی بنیاد ملی نخبگان

دریافت به روزترین فرمهای دفاع از قسمت تحصیلات تکمیلی دانشگاه (1395/4/8)

دانشجویان محترم با توجه به تغییر فرمهای مربوط به دفاع دکتری، خواهشمند است جدیدترین فرمها را از مسیر: سایت دانشگاه صنعتی شاهرود > آموزشی > مدیریت تحصیلات تکمیلی > آیین نامه ها و مقررات داخلی دریافت نمایید.

راهنمای دانشجویان جهت کمیسیون موارد خاص (1395/3/29)

راهنمای دانشجویان جهت تقاضای طرح پرونده در کمیسیون موارد خاص دانشگاه

لیست دروس رشته ی آمار و کاربردها، جدول ترم بندی کارشناسی آمار-جدول دروس عمومی و معارف اسلامی (1395/2/20)

لیست دروس رشته ی آمار و کاربردها- جدول ترم بندی کارشناسی آمار و جدول دروس عمومی و معارف اسلامی

فرم تسویه هزینه دانشجویان ارشد و دکتری بابت دفاع از پروپوزال و شرکت در کنفرانس (جدید) (1395/2/20)

کلیه هزینه های دانشجویان ارشد جهت تسویه حساب (هزینه های پایان نامه و شرکت در کنفرانس )دانشجویان ارشد و دکتری

پرسشنامه طرح های پژوهشی دانشجویان دکتری (1394/10/20)

پرسشنامه طرح پژوهشی

فایل اکسل اطلاعات پایان نامه دانشجویان ارشد (1394/10/16)

دانشجویانی که از پایان نامه خود دفاع کرده اند می بایست این فرم را پرنموده و به ایمیل دانشکده ارسال نمایند.

قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (1394/8/20)

اطلاعیه مرکز کامپیوتر در مورد نرم افزارهای مورد نیاز

فرم پيشنياز، همنياز و تداخلي (1393/11/7)

فرم پيشنياز، همنياز، تداخلي و ... براي دانشجويان كارشناسي ترم آخر

فرم مهمان داخل دانشگاه (1393/11/7)

فرم مهمان داخل دانشگاه (كارشناسي)

فرم پروژه كارشناسي (1393/11/7)

فرم پروژه كارشناسي

فرم كارت دانشجويي المثني (كارشناسي) (1393/11/7)

فرم درخواست كارت دانشجويي المثني (كارشناسي)

فرم كارت دانشجويي المثني (ارشد و دكتري) (1393/11/7)

فرم درخواست كارت دانشجويي المثني (ارشد و دكتري)

فرم تغيير رشته داخل دانشگاه (1393/11/7)

فرم تغيير رشته داخل دانشگاه (كارشناسي)

فرم انتقال توام با تغيير رشته (1393/11/7)

فرم انتقال توام با تغيير رشته (كارشناسي)

فلوچارت درخواست دفاع الكترونيكي دانشجويان كارشناسي ارشد (1393/8/18)

فلوچارت درخواست دفاع الكترونيكي دانشجويان كارشناسي ارشد ضميمه مي باشد. لازم به ذكر است "راهنماي درخواست الكترونيكي دفاع" بر روي صفحه اصلي سيستم گلستان موجود مي باشد.

اطلاعيه جهت دانشجويان دكتري (1393/8/5)

امكان دسترسي دانشجويان دكتري به اينترنت از منزل (در شاهرود)

دستورالعمل تغییر شیوه آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد (1393/8/4)

دستورالعمل تغییر شیوه آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد

آیین نامه انتقالی و مهمانی کارشناسی (1393/8/4)

آیین نامه انتقالی و مهمانی کارشناسی

استفاده آزمايشي از سامانه وزارت علوم جهت تامين منابع الكترونيكي (1392/4/1)

متن نامه آقای دکتر شاهسونی ریاست محترم کتابخانه مرکزی دانشگاه شاهرود در مورد استفاده از سامانه وزارت علوم جهت تامین منابع الکترونیکی ضمیمه شده است.

راهنماي مراحل تحصيلي (1392/3/18)

راهنماي مراحل تحصيلي دانشجويان دوره دكتري و كارشناسي ارشد دانشكده علوم رياضي دانشگاه شاهرود

مهندس منيره خداوردی

پست سازمانی: کارشناس آموزشی (دانشجویان تحصیلات تکمیلی)، کارشناس فرهنگی و مسئول امور عمومی ساختمان
تلفن: 32300240-023
پست الکترونیک: داخلی 3517

مهندس علیرضا برزگری

پست سازمانی: کارشناس آموزش (دانشجویان کارشناسی)
تلفن: 32300240-023
پست الکترونیک: داخلی 3331

زهرا حسن ملکی

پست سازمانی: کارشناس پژوهشی و کمیته منتخب- مسئول دفتر
تلفن: 32300240-023
پست الکترونیک: داخلی 3330
The Journal of Algebraic Systems (JAS) is a publication of the Shahrood University of Technology in English. JAS is an international mathematical journal founded in 2013. It publishes high-quality original research articles in the following topics: Algebra, Linear Algebra and its applications in all branches of Mathematical Sciences and Statistics, Numerical Linear Algebra and Optimization, Algebraic Combinatorics, Algebraic Geometry, Algebraic Number Theory, Algebraic Topology, Fuzzy Algebra, Combinatorics, Coding Theory, Cryptography and Banach Algebras. JAS is an international open access journal. There is no publication charge. JAS publishes 2 issues in each year.