واحد پست سازمانی نام و نام خانوادگی شماره داخلی شماره مستقیم پست الکترونیک
مدیریت توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازیکارشناس مسئول وبسید مسلم حسینی3032sm.hosseini@shahroodut.ac.ir
مدیریت توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازیرئیس اداره شبکه و زیرساخترضا رمضانیان2762r_ramezanian{AT}shahroodut.ac.ir
مدیریت توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازیکارشناس کامپیوتراحسان رفیعی نژاد3031
مديريت فني و طرحهاي عمراني دانشگاهکارشناس برقمحمد عرب احمدی340102332300260mohammadarab41@yahoo.com
همکاریهای علمی و بین المللیرییس گروه همکاری های علمی و بین المللیدکتر محمود نوروزی02332394931mnorouzi@shahroodut.ac.ir
مدیریت امور آموزشی (مقطع کارشناسی)رئیس اداره خدمات آموزشیهادی نوروزی258202332391457
مدیریت توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازیکارشناس کامپیوترمیثم عضدی2489mazodi{AT}shahroodut.ac.ir
مدیریت تحصیلات تکمیلیمدير تحصیلات تکمیلیدكتر منصور عرب چم جنگلیداخلی2344marab@shahroodut.ac.ir
مدیریت تحصیلات تکمیلیکارشناس امور دانش آموختگانمهرداد صادقیداخلی 2665
مدیریت تحصیلات تکمیلیرئیس اداره پذیرش و خدمات آموزشیجواد حسين پورداخلي 2741Jhossainpoor@shahroodut.ac.ir
مدیریت تحصیلات تکمیلیرئیس اداره فارغ التحصیلانعليرضا خانعلي زادهداخلي 2662alireza_geo25@yahoo.com
آزمایشگاه مرکزیکارشناس آزمایشگاه مرکزیمهندس محمد مهدی زاده3519 و 253832300328 و 32394514mehdizadeh62@Gmail.com
مدیریت تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزشی سمانه عربداخلي 2663arab.amoozesh@gmail.com
مديريت امور پژوهش مدیر امور پژوهشی دکتر مصطفی حیدری343132300332haydari2005@gmail.com
گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاهریاست گروه نظارت و ارزیابیدکتر قدمعلی باقریان دهقی233232391455-023daftarenezarat@gmail.com
مدیریت تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزشی غلامرضا یاقوتی داخلي 2694
مديريت امور پژوهش کارشناس نشریات علمیعلی مسگریان342832300331meskaryan@shahroodut.ac.ir
مديريت امور پژوهش کارشناس نشریات علمیمحمد مهدی عرب احمدی342732300331m.arabahmadi@gmail.com
معاونت پژوهشی و فناوریکارپرداز حوزه معاونت پژوهشیوحید موتابیان 34390233230032motabian@shahroodut.ac.ir
معاونت پژوهشی و فناوریحسابدار مسئول حوزه معاونت پژوهشیرضا قاضی پور343802332300329Reza.ghazipoor@gmail.com
روابط عمومیرئیس اداره روابط عمومی سعید موتابیان230502332390660prshut@shahroodut.ac.ir
هسته گزینش دانشگاهمدیر هسته گزینشمهندس محمدعلی میثمی فر233632395580mameysamifar@chmail.ir
روابط عمومیکارشناس مسئول روابط عمومیمریم امینی گرمنی257402332390730prshut@shahroodut.ac.ir
روابط عمومیکارشناس سمعی وبصریمحسن شهنما268102332396280prshut@shahroodut.ac.ir
مدیریت امور آموزشی (مقطع کارشناسی)کارشناس اداره دانش آموختگانمهدی آساگلسرخی 2371
مدیریت توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازیمدیریت توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازیخلیل کلائی دارابی3030 kkolaee{AT}shahroodut.ac.ir
مدیریت امور آموزشی (مقطع کارشناسی)کارشناس نقل و انتقالات،مهمانی و تغییر رشتهعلیرضا برزگری258702332391457
مدیریت امور آموزشی (مقطع کارشناسی)کارشناس اداره خدمات آموزشیمحمد منتظری258702332391457
روابط عمومیکارشناس روابط عمومیعاطفه عبداللهیان257402332390730 prshut@shahroodut.ac.ir
مدیریت برنامه و بودجهمدیر برنامه و بودجهسهراب میرزایی2301023-32329011SO_mirzaei@yahoo.com
مدیریت برنامه و بودجهکارشناس مسئول برنامه و بودجهمحمدرضا عرب یارمحمدی2492023-32394516m.rezaarab@yahoo.com
مدیریت برنامه و بودجهکارشناس مسئول آمار و برنامه ریزیمحمد علی دوستی2493023-32394516doosti@shahroodut.ac.ir
مدیریت برنامه و بودجهکارشناس محمدرضا قنبری 2491023-32394516ghanbary.reza3@yahoo.com
مدیریت برنامه و بودجهمتصدی دفترمحمد علی خادمی 2301023-32329011khademi@shahroodut.ac.ir
مدیریت توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازیکارشناس کامپیوترمحمدعلی پیله‌ور3410
مديريت حراست دانشگاهمشاور رئیس و مدیر حراست احمد خدابخشیان2311 و 231202332392201
مدیریت تحصیلات تکمیلیبایگانی تحصیلات تکمیلی مهدی اشراقی2667
دفتر ریاست دانشگاهمشاور و رئيس دفتر رياستدكتر سعید حسامی230632396000
دفتر ریاست دانشگاهكارشناس دفتر رياستمحمد عباسي230232396000
دفتر ریاست دانشگاهمسئول دفتر رئيس دانشگاهمجيد حاجي محمديان230332396000
روابط عمومیکارشناس سمعی وبصریسعید مزینانی268202332396282 prshut@shahroodut.ac.ir
مديريت حراست دانشگاهمعاون مدیر حراست مهندس علی اصغر رحیمی 2311 و 231202332392201
مدیریت تحصیلات تکمیلیدبیرخانه تحصیلات تکمیلیالهه السادات سید موسوی234402332397600
گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاهکارشناس گروه نظارت و ارزیابیمهندس امیرکیوان گوهری 233232391455-023keyvan.gohari2009@gmail.com
مديريت حراست دانشگاهرئیس اداره حفاظت پرسنلی ، اسناد و مدارک مهندس علیرضا کلانتری231102332392201
مديريت حراست دانشگاهکارشناس فناوری اطلاعات مهندس احمد علی محمدی270002332392201
مديريت حراست دانشگاهرئیس اداره حفاظت فیزیکی و فناوری اطلاعات مهندس مجتبی پیشدادیان270002332392201
کتابخانه مرکزیکارشناس سفارشاتحسین رحیمی344632300335
مديريت امور پژوهش کارشناس امور پژوهشی (گرنت)الهام شعبانی343232300332shabani@shahroodut.ac.ir
مدیریت تحصیلات تکمیلیکارشناس آموزشی حمیدرضا لطفیداخلی2709hamidreza.lotfi97@gmail.com
مدیریت توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازیکارشناسمیثم گلوی نژاد3033
مدیریت تربیت بدنیمدیر تربیت بدنی وامورفوق برنامه ورزشیدکترمجتبی رجبی259532395520-023mrajabi35@gmail.com
همکاریهای علمی و بین المللیکارشناس روابط بین المللآرش دهقانیان+982332394931Arash.dehghanian@gmail.com
مدیریت تربیت بدنیکارشناس مسئول امور تربیت بدنیاحمد خراطها259532395520-023Akharatha@gmail.com
مدیریت تربیت بدنیمسئول دفترمدیریت تربیت بدنی وامورفوق برنامهعلیرضا نصیری259532395520-023
هسته گزینش دانشگاهکارشناس هسته گزینشمحمدمهدی مهدوی257032395580mahdavi@shahroodut.ac.ir
مدیریت امور آموزشی (مقطع کارشناسی)کارشناس اداره دانش آموختگانمعصومه اشرفی 2583
مديريت فني و طرحهاي عمراني دانشگاهمدیر فنی و طرحهای عمرانیغلامحسین صادقی023-32300252mp.sadeghi@yahoo.com
معاونت پژوهشی و فناوری مسئول دفتر و کارشناس معاونت پژوهش و فناوریسید حسین شمسایی343402332300334shamsaei@sharoodut.ac.ir
مدیریت امور مالیمدیر امور مالیوحید میرزایی231632396220v_mirzaee_n@yahoo.com
مدیریت امور مالیمعاون مدیر مالیغلامرضا مجاور صوفی2319
مدیریت امور مالیحسابدارمحمدرضا باطنی231532396270
مدیریت امور مالیحسابدارسیدمحمد موسوی231032396270
مدیریت امور مالیرئیس اداره دریافت و پرداختاسماعیل وحدتی232232391453Svahdati84@gmail.com
مدیریت امور مالیحسابدار-حقوق و دستمزدمحسن کاظمی240532396270
مدیریت امور مالیکارشناس مسئولامین محمدیان231432391453amin.mohamadian@chmail.ir
مدیریت امور مالیحسابدار مسئول اموالمصطفی بداغی2309
مدیریت امور مالیتسویه حساب دانشجوییمصطفی عرب ترابی231832396220
مدیریت امور مالیمسئول دفتریاسر عباسی2317
معاونت پژوهشی و فناوریمعاون پژوهش و فناوریدکتر حمید حسن پور343402332300334h.hassanpour@shahroodut.ac.ir
مدیریت امور اداریرئیس اداره کارگزینی و رفاهحسن اعظمی234932395590
مدیریت امور فناوری و ارتباط با صنعتسرباز پژوهشیار امور فناوری و ارتباط با صنعتیونس شاهسونی342502332300330industrygate@shahroodut.ac.ir
اداره امور فناوری، تجاری سازی و کارآفرینیمدیر امور فناوری، تجاری سازی و کارآفرینیدکتر محمد حسین تبار مرزبالی342932300330
اداره امور فناوری، تجاری سازی و کارآفرینیکارشناس امور فناوری، تجاری سازی و کارآفرینیامیر مسعود صدر353932300352karafarini@shahroodut.ac.ir
اداره امور فناوری، تجاری سازی و کارآفرینیکارشناس امور فناوری، تجاری سازی و کارآفرینیمهندس مهدیه اسماعیلی342532300330karafarini@shahroodut.ac.ir
مدیریت امور فناوری و ارتباط با صنعتمدیر امور فناوری و ارتباط با صنعترحیم باقری351902332300330r.bagheri@shahroodut.ac.ir
مدیریت امور فناوری و ارتباط با صنعتکارشناس امور فناوری و ارتباط با صنعتمحمد یوسفی342602332300330industrygate@shahroodut.ac.ir
مدیریت امور فناوری و ارتباط با صنعتسرباز پژوهشیار امور فناوری و ارتباط با صنعتعلی بقایری342602332300330industrygate@shahroodut.ac.ir
معاونت دانشجوییمسئول دفتر معاونت دانشجوییعطا اله خلج 23426009 39 32 - 023
معاونت دانشجوییکمیسیون موارد خاص مریم رجبی 2717 80 16 39 32 - 023
معاونت دانشجوییمشاور معاون دانشجویی دکتر محمدرضا اشرف2334
معاونت دانشجوییمدیر امور دانشجوییدکتر علی سینا224432393505
معاونت دانشجوییرئیس اداره خوابگاههاعلی اصغر اعظمی224032392012
معاونت دانشجوییمسئول خوابگاه خواهرانمنیره جلالی224332392012
معاونت اداری و مالی معاون اداری و مالیدکتر محمدعلی مولائی232032394932
معاونت اداری و مالی مدیر امور اداری و پشتیبانیدکتر محمد رستمی232532393504
معاونت اداری و مالی مدیر امور مالیوحید میرزائی231632396192
معاونت اداری و مالی مدیر فنی و طرح های عمرانیمهندس احمدرضا رضایی340232300253
مرکز رشد فناوری های نوین مدیر مرکزعلی اکبر حسنی341502332300205atic@shahroodut.ac.ir
مرکز رشد فناوری های نوین کارشناس مرکزسید حسن اشرفی341502332300205atic@shahroodut.ac.ir
مديريت حراست دانشگاهکارشناس حراستهادی شریعتی 231102332392201
پژوهشکده دانشجوییمدیر پژوهشکدهعلی اکبر حسنی341502332300205atic@shahroodut.ac.ir
پژوهشکده دانشجوییکارشناس پژوهشکدهسید حسن اشرفی341502332300205atic@shahroodut.ac.ir
مديريت فني و طرحهاي عمراني دانشگاهمدیریت فنیاحمدرضا رضایی3402
مديريت فني و طرحهاي عمراني دانشگاهرئیس اداره تعمیر و نگهداریمحمدرضا رمضانی3392
کتابخانه مرکزیریئس کتابخانه مرکزیدکتر صمد امامقلی زاده343532300335headlib@shahroodut.ac.ir
مديريت حراست دانشگاهکارشناس حراست و مسئول حفاظت فیزیکی محمد شاه علی235602332396309
کتابخانه مرکزیکارشناس مسئول فهرست نویسیفاطمه قاسمی341332300337
کتابخانه مرکزیکارشناس کتابخانه دیجیتالمرجان باقری341432300337
کتابخانه مرکزیکارشناس اطلاع رسانیمعصومه خوشدست3403
کتابخانه مرکزیکارشناس مخزن کتابخانهسیدحسین شمسایی342332300336
کتابخانه مرکزیمتصدی بخش امانتحامد صدیقی342332300336
کتابخانه مرکزیکارشناس مسئول کتابخانهمحمدعلی قاسمی2239
کتابخانه مرکزیکارشناس مخزن کتابخانهامین قاسمی224832391459
آزمایشگاه مرکزیرئیس آزمایشگاه مرکزیدکتر محمدباقر رحمانی2473 و 3430mbrahmani@shahroodut.ac.ir
گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاهپیشنهادات، انتقادات و شکایات 32396310
معاون آموزشی و تحصيلات تکميلی معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دکتر محمد عطائی234132395503
معاون آموزشی و تحصيلات تکميلی مسئول دفترنسرین جلالی234132395503
معاون آموزشی و تحصيلات تکميلی کارشناسمصطفی خواجه میرزایی2424مستقیم دانشگاه
معاون آموزشی و تحصيلات تکميلی کارشناس مسئول برنامه ریزیصدرالدین میرحسینی242532393115
مدیریت امور اداریکارشناس مسئول امور اداریمرتضی عزیزی232832395590
مدیریت امور اداریکارشناس مسئول امور اداریغلامعلی کاظمی232332395590
مدیریت امور اداریکارشناسمحبوبه وحیدنیا232632395590
مدیریت امور اداریبایگانمحسن ناصری246032395590
مدیریت امور اداریمدیر امور اداریمحمد رستمی232532393504
مدیریت امور اداریمسئول دفتر مدیریت امور اداریمحمد مهدی لطفی232532393504
مدیریت امور اداریسرپرست اداره امور عمومیامید بداقی223832395590
مدیریت امور اداریرئیس اداره تدارکات و کارپردازیمحمد مهدی وفایی نژاد274332393090
مدیریت امور اداریعامل مالیحسن ترابی233532393090
مدیریت امور اداریحسابدار مسئولرضا زحمتی254632393090
مدیریت امور اداریکارپردازعلی ربیعی258832393090
مدیریت امور اداریکارپردازحامد نقوی267232393090
مدیریت امور اداریکارپردازابوالفضل غوغایی274432393090
مدیریت امور اداریمسئول واحد نقلیهمحمد بداقی249932396281
مدیریت امور اداریمسئول انبارنوروزعلی بیاری2531
مدیریت امور اداریاطلاعات درب پردیس مرکزیمحمود سلمانی2503
مدیریت امور اداریانباردارعلی اعظمی2531
دبیرخانه مرکزیمسئول دبیرخانه مرکزی جواد (سعید) زحمتی2358
دبیرخانه مرکزیمهدی محمدخانی2358
دبیرخانه مرکزییونس یونسیان2358
دبیرخانه مرکزیفاطمه محمدنژاد2359
دبیرخانه مرکزیمحمد نوئی2359
مديريت امور پژوهش متصدی دفتری امور پژوهشیآتنا زاهدی343132300332atena_zahedi@yahoo.com
مدیریت انجمن‌های علمی دانشجوییکارشناس انجمن‌های علمی دانشجوییحسین یونسی246432394200h.younesi.2@gmail.com
مدیریت انجمن‌های علمی دانشجوییرئیس گروه انجمن‌های علمی دانشجوییکاظم بی‌تقصیرفدافن246432394200kbitaghsir@gmail.com
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعاون فرهنگی و اجتماعیدكتر هادی قربانی238532394518Ghorbani1969@yahoo.com
معاونت فرهنگی و اجتماعیمدير برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعیدكتر مهديی برادران فيروز آبادی243432390253m.baradaran.f@gmail.com
معاونت فرهنگی و اجتماعیمدير انجمن هاي علمي دانشجوييدکتر کاظم بی تقصیر فدافن246432394200kbitaghsir@gmail.com
معاونت فرهنگی و اجتماعیكارشناس مسئول و مسئول دفتر مدیریت برنامه ریزی فرهنگي و اجتماعیمنيره براتی243432390253munirbarati@yahoo.com
معاونت فرهنگی و اجتماعیکارشناس فرهنگی و مسئول دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعیمهندس محمد علی ناصری ركاوندی238532394518nasseri@shahroodut.ac.ir, manasseri57@gmail.com
معاونت فرهنگی و اجتماعیكارشناس امور كانون‌هاي فرهنگی و هنریمحبوبه حلاجی254732391450mahboobe.hallaji@gmail.com
معاونت فرهنگی و اجتماعیكارشناس و مسئول دفتر مديريت انجمن های علمی دانشجويیحسين يونسی246432394200h.younesi@yahoo.com
معاونت فرهنگی و اجتماعیكارشناس سمعی و بصری و روابط عمومیمهندس مهران رنجبر سلوکلایی244532391450ranjbar.mehran@chmail.ir
معاونت فرهنگی و اجتماعیکارشناس فرهنگیمهدی حسنی253732391450Mahdi.hasani.shahrood@gmail.com
کتابخانه مرکزیکارشناس پایان نامه ها و ایرانداکفهیمه محمدی353532300336
مدیریت برنامه و بودجهکارشناس آمار و برنامه ریزیفاطمه خطیبی2495023-32394516
همکاریهای علمی و بین المللیدکتر آرش دهقانیان233302332394931
دفتر استعدادهاي درخشان رئیس گروه استعدادهاي درخشانمحمد جهانی چگنی243909127277347m.jahani1983@gmail.com
امور دانشجوییرئیس اداره خوابگاه های دانشجویی و مدیر سامانه بوستانعلی اصغر اعظمی224002332392012
امور دانشجوییمدیر امور دانشجوییسیدعلی سینا224402332393505
امور دانشجوییمسئول خوابگاه خواهرانمنیره جلالی222902332392012
امور دانشجوییمسئول دفتر مدیر دانشجوییزهرا اشرفی224402332393505
امور دانشجوییرئیس اداره رفاه دانشجوییفرامرز میرزایی224702332393506
امور دانشجوییکارشناس اداره رفاهمنیره قرایی234602332393506
امور دانشجوییکارشناس اداره رفاهالهام عرب احمدی224602332393506
امور دانشجوییرئیس اداره تغذیهعلی حسین نیا223702332393501
امور دانشجوییکارشناس اداره تغذیهمصطفی جعفری223202332393501
امور دانشجوییکارشناس اداره تغذیهفاطمه مقتدر259902332393501
مدیریت تربیت بدنیکارشناس ورزش خواهرانمعصومه ناظمی2572masume.nazemi60@gmail.com
معاونت دانشجوییکمیته انضباطی دکتر مهدی ملایی2334
معاونت دانشجوییرئیس اداره رفاه دانشجویانفرامرز میرزایی 2247
امور دانشجویان شاهد و ایثارگرمشاور رئیس و رئیس گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه مهندس عباس بادپا 253202332391454
امور دانشجویان شاهد و ایثارگرکارشناس ستاد شاهد و ایثارگر فریبا ملکی 257102332391454
مدیریت تربیت بدنیکارشناس ورزش های اجتماعیمنصور بسطامی2595
مدیریت تربیت بدنیاستخر نشاطعلی نادعلی270832394510
مدیریت امور آموزشی (مقطع کارشناسی)کارشناس اداره دانش آموختگانرضا اخیانی2368
دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناس آموزش (ارشد-دکتری) نرجس سرایی 3260023-32300240 narjessaraie@gmail.com
دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناس آزمایشگاه و کمیته منتخبمعصومه نظریه 3261023-32300240
دانشکده مهندسی کامپیوتر مسئول دفتر و کارشناس آزمایشگاهعلیرضا کریمی 3247023-32300251arkarimi@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیککارشناس آزمایشگاههای ژئوفیزیک و کمیته منتخب دانشکدهمهدی زارعی 2576
دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیککارشناس آزمایشگاههای سنگ شناسی و کانی شناسی و مینرالوگرافیحسن طالع زاری 2601-2613
دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیککارشناس آزمایشگاه های تجزیه مواد معدنی (جذب اتمی، XRD و XRF)، تحصیلات تکمیلی و شورای پژوهشی دانشکدهمحمد عباسیان 2204
دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیککارشناس مرکز کامپیوترمحمد کبیریان 2206
دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیککارشناس آزمایشگاه های مکانیک سنگ، تهویه معدن، طراحی معدن و معدن آموزشینادر زیاری 2205
دانشکده مهندسی برقکارشناس گروه قدرتمحمد ایرجی 2712mo.ir27@gmail.com- لینک کانال سروش: @irajisut
دانشکده مهندسی برقکارشناس آموزش سید رضا میرباقری 3226
دانشکده مهندسی برقکارشناس گروه رباتیکنفیسه مفیدی 3234mofidi@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی برقکارشناس آزمایشگاهنسرین نوروزی 3231
دانشکده مهندسی برقکارشناس آزمایشگاه سیستم دیجیتال و ریزپردازنده محمد علی میثمی فر 2212
دانشکده مهندسی برقکارشناس گروه الکترونیک و مخابراتمحمد صادق ملکی 3227maleki@shahroodut.ac.ir - sadegh.m49@gmail.com
دانشکده مهندسی برقکارشناس تحصیلات تکمیلیمصطفی احمدی 3223
دانشکده مهندسی برقمدیردفتر رئیس دانشکدهمنصور رضایی 3222mansoor1174@gmail.com
دانشکده مهندسی شیمی و موادکارشناس دانشکدهسودابه سعیدی 345602332300240
دانشکده مهندسی مکانیکمسؤل و مدرس كارگاه اتومکانیک، آزمایشگاه سیالات و انتقال حرارتمسعود حیدری 023-32392204
دانشکده مهندسی مکانیککارشناس آموزش دوره کارشناسی مهدی رنجبریان داخلی 3375Mahr9024143@gmail.com
دانشکده علوم زمینمسئول دفتر دانشکده و مدیر ساختمان مهدی بیاری 229932396007-023mehdi.biari165@gmail.com
دانشکده مهندسی مکانیککارشناس آموزش دوره تحصیلات تکمیلی حامد عامری داخلی 3408
دانشکده مهندسی عمرانمسئول دفتر دانشکده مهندسی عمرانحامی کلانتری 3300-3230024002332300259
دانشکده علوم ریاضیکارشناس آموزشی (مقطع تحصیلات تکمیلی)مهندس منيره خداوردی 32300240-023 داخلی 3517
دانشکده مهندسی عمرانکارشناس آزمایشگاه مکانیک خاک ، تست مصالح و تکنولوژی بتن دانشکده مهندسی عمرانابوالفضل محمدی 3501-32300240
دانشکده مهندسی عمرانکارشناس مسئول آموزش کارشناسی دانشکده مهندسی عمرانتورج خسروی 3276-32300240
دانشکده پردیس خوارزمی و آموزش های الکترونیکیپشتیبان سیستم هامیثم گلوی نژاد 303302332395000
دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیکمدیر امور عمومی دانشکده و مسئول دفترحسین شاه حسینی 2527
دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیککارشناس آموزشعلی اکبر رجبی 2516
دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناس امور آموزشیمهندس حمیده عامریان 2428-32392205hamideh_amerian@shahroodut.ac.ir
دانشکده علوم زمینمسئول آزمایشگاه میکروسکوپی، ماکروسکوپی، رسوب شناسی و فسیل شناسیسید رضا میرباقری 261632392204-023srmirbagheri@yahoo.com
دانشکده علوم زمین مسئول آموزش دانشکدهزهره فارسی 257732396007-023
دانشکده فيزیک و مهندسی هسته ایکارشناس آزمایشگاه های مشخصه یابی مهندس محمد مهدی شهیدی داخلی 2608mmahdishahidi@gmail.com
دانشکده فيزیک و مهندسی هسته ایکارشناس آموزش دانشکده - کارشناس فرهنگی - مدیر امور عمومی دانشکده فیزیکمهندس سیدمهدی آقایان داخلی 2654 m_mahdi4000@yahoo.com
دانشکده فيزیک و مهندسی هسته ایکارشناس آزمایشگاه های تحقیقاتی مهندس علی عسکری داخلی 2617mehregan.tmu@gmail.com
دانشکده صنایع و مدیریتکارشناس مسئول آموزش مهدی جلالی 23839 - 32392204mehdi.jalali@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی مکانیکمسؤل دفتر ریاست دانشکده سعیده صفاری داخلی3340 02332300240
دانشکده فيزیک و مهندسی هسته ایکارشناس و مسئول دفتر رئیس دانشکده , کارشناس پژوهشی، کارشناس کمیته منتخب اعضاء هیئت علمی مهندس علی سعیدی داخلی 2648alisaeedi80@yahoo.com
دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیککارشناس آزمایشگاههای کانه آراییمحمد جعفری 2209
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشیکارشناس آموزشحسین رحیمیان 2598 داخلیشماره مستقیم:32395900
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشیکارشناسفاطمه خدایی 2392
دانشکده مهندسی شیمی و موادمسئول دفتر ریاست دانشکدهحسین حسنی 348332300257
دانشکده علوم ریاضیکارشناس فرهنگی، پژوهشی و کمیته منتخب- مسئول دفتر زهرا حسن ملکی 32300240-023داخلی 3330
دانشکده صنایع و مدیریتدفتر ریاست دانشکدهمیترا عباسی 238632390254mitraabbasi1398@gmail.com
دانشکده مهندسی کامپیوتر کارشناس آموزش (کارشناسی) نفیسه قزوینی 3240023-32300361 nafiseh.ghazvini@gmail.com
دانشکده فيزیک و مهندسی هسته ایکارشناس آزمایشگاه های آموزشی و پلاسما مهندس صادق سلطانی داخلی 2605soltani.137@gmail.com
دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیکارشناس آزمایشگاهمهندس مجید عرب ساغری 2498-32392205majidarabsaghari@shahroodut.ac.ir
دانشکده شیمیمسئول آزمایشگاه شیمی آلی و معدنیمهندس امیرحسین مومنی 02332395441
دانشکده شیمیمسئول آزمایشگاه شیمی فیزیک دکتر وحید کلی 02332395441
دانشکده مهندسی مکانیککارشناس کارگاه جوشکاری و ورقکاریامید خرم نیا
دانشکده شیمیمسئول آزمایشگاه شیمی تجزیهمهندس امین یزدانی 02332395441
دانشکده مهندسی عمرانکارشناس تحصیلات تکمیلی و کمیته منتخب دانشکده مهندسی عمرانمحبوبه جعفری 3308-32300240jafarimahboobe22@gmail.com
دانشکده مهندسی کشاورزیکارشناس آزمایشگاهحسن گلی داخلی 256hgoli88@gmail.com
دانشکده مهندسی مکانیککارشناس كارگاه ساخت و تولیداحمد حدادان
دانشکده مهندسی کشاورزیمدیر مزرعه و کارشناس آزمایشگاه گیاهشناسیمحمد حسین پور 023-32544015
دانشکده مهندسی کشاورزیکارشناس اصلاح نباتات و زراعتحسین مطهری نژاد داخلی 251hmotahhary1356@gmail.com
دانشکده مهندسی کشاورزیکارشناس امور باغبانیحسن آقاحسینی 023-32544023
دانشکده مهندسی کشاورزیکارشناس آزمایشگاهمهدیه آموزگار داخلی 253
دانشکده مهندسی کشاورزیکارشناس آزمایشگاه گیاهپزشکی و کمیته منتخبمحبوبه عبداللهی داخلی 252mahbobe.abdolahi@gmail.com
دانشکده مهندسی کشاورزیکارشناس آموزشموسی الرضا عرب اسدی 023-32544091
دانشکده مهندسی کشاورزیکارشناس آموزشمنصور بسطامی 023-32544014
دانشکده مهندسی کشاورزیمدیر امور عمومی و مسئول دفتر رئیس دانشکدهمهدی بیاری 023-32544021َّFAX: 023-32544020
دانشکده مهندسی شیمی و موادمسئول آموزش دانشکدهنفیسه میرزایی 32300240Nafisemirzaei01@gmail.com تلفن داخلی: 3456
دانشکده پردیس خوارزمی و آموزش های الکترونیکیکارشناسحبیب ترابی 264402332395440
دانشکده پردیس خوارزمی و آموزش های الکترونیکیکارشناس آموزش فاطمه نوری 263502332393580VU@SHAHROODUT.AC.IR
دانشکده مهندسی مکانیککارشناس پژوهش و کمیته منتخبمحمد نظری داخلی 341202332300240
دانشکده مهندسی معماری و شهرسازیمسئول دفتر دانشکدهمحمدجواد رنجی 244432393336-023javadr236@gmail.com
دانشکده شیمیکارشناس آموزش دانشکده شیمیمهندس محمود بخشی داخلی 269002332395441mahmoodbakhshi1360@gmail.com
دانشکده صنایع و مدیریتکارشناس پژوهشمسعود کربلائی باقری 23799 - 32392204
دانشکده علوم ریاضیکارشناس آموزشی (مقطع کارشناسی)حسن غریب 32300240-023 داخلی 3331
دانشکده مهندسی شیمی و موادکارشناس آزمایشگاههادی حیدری فر 3485
دانشکده مهندسی مکانیکسرپرست و مدرس کارگاه ماشین ابزار و ساخت و تولیدحسین طاهری
دانشکده علوم زمینمسئول کارگاه مقطع گیریمحسن محمدیان 256532396007-023
دانشکده علوم ریاضی ریاضی محضمهدی رضا خورسندی 332402332300241mr_khorsandi@yahoo.com
دانشکده علوم ریاضی ریاضی محضاحمد معتمدنژادa.motamedne@gmail.com
دانشکده مهندسی عمران گروه مهندسی ژئوتکنیک-راه و نقشه برداریرضا نادری
دانشکده مهندسی عمران گروه مهندسی آب و محیط زیستاحمد احمدی329902332300259a.ahmadi@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی عمران گروه مهندسی آب و محیط زیسترامین امینیweb2_ramin.amini@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی عمران گروه مهندسی سازه و زلزلهعلی کیهانیa_keyhani@hotmail.com
دانشکده مهندسی عمران گروه مهندسی آب و محیط زیستسید فضل الله ساغروانیsaghravani@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی عمران گروه مهندسی سازه و زلزلهوحید رضا کلات جاریv_kalatjari@shahroodut.ac.ir & v.kalatjari@gmail.c
دانشکده مهندسی عمران گروه مهندسی سازه و زلزلهفرنوش باسلیقه329132300259-023f_basaligheh@yahoo.com
دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی معماری و شهرسازیامیر محسن نیکزاد
دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی معماری و شهرسازیامیر مسعود جعفری2456mjafari32@yahoo.com-masoodjafari@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتاتمنوچهر قلی‌پورmanouchehr.gholipoor@gmail.com
دانشکده مهندسی کشاورزی آب و خاكهادی قربانی
دانشکده مهندسی کشاورزی باغبانی و گیاه پزشكیعلی درخشان شادمهریaderakhshan@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی کشاورزی آب و خاكخلیل اژدری023-32544016azhdary2015@yahoo.com
دانشکده مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر-نرم افزارمحسن رضوانی325202332300366mrezvani@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی (تحصیلات تکمیلی)محسن رضوانی325202332300366mrezvani@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی کامپیوتر شبکه و معماری کامپیوترمحسن رضوانی325202332300366mrezvani@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی عمران گروه مهندسی آب و محیط زیستبهناز دهرآزماbehnaz_dahrazma@shahroodut.ac.ir
دانشکده علوم زمین زمین شناسی کاربردیرمضان رمضانی اومالی2299023-32396007ramazani43@shahroodut.ac.ir--- ramazani43@gmail.co
دانشکده علوم زمین پترولوژی و زمین شناسی اقتصادیفرج الله فردوستfaraj_fardoost@yahoo.com
دانشکده علوم زمین اساتید پیشکسوتپرویز امیدی2299023-32396007pomidy@shahroodut.ac.ir
دانشکده فيزیک و مهندسی هسته ای فیزیک حالت جامدمحمد ابراهیم قاضیmghazi@shahroodut.ac.ir
دانشکده فيزیک و مهندسی هسته ای فیزیکمحمد ابراهیم قاضیmghazi@shahroodut.ac.ir
دانشکده شیمی گروه شیمی فیزیکحسین نیکوفرد5441-3239-023 hnikoofard@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی معماری و شهرسازیالهام سرکرده ئی2455023 32392205sarkardehi@shahroodut.ac.ir
دانشکده علوم ریاضی ریاضی کاربردی و علوم کامپیوترجعفر فتحعلی02332300235fathali@shahroodut.ac.ir
دانشکده علوم ریاضی ریاضی کاربردی و علوم کامپیوترحجت احسنی طهرانی
دانشکده مهندسی برق مهندسی مخابراتعلیرضا احمدی فردahmadyfard@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی برق مهندسی الکترونیک و مهندسی پزشکیعلیرضا احمدی فردahmadyfard@shahroodut.ac.ir
دانشکده صنایع و مدیریت زبان های خارجی و دروس عمومیسید علی استوار نامقیsaostovarnamaghi@yahoo.com
دانشکده صنایع و مدیریت مدیریتبزرگمهر اشرفیbozorgashrafi@ymail.com
دانشکده مهندسی عمران گروه مهندسی آب و محیط زیستصمد امامقلی زاده343502332300335s_gholizadeh517@Shahroodut.ac.it
دانشکده علوم ریاضی ریاضی محضسید حیدر جعفریshjafari@shahroodut.ac.ir
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی گروه علوم انسانی ورزشرضا اندام259832395900-023
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی گروه دروس عمومی تربیت بدنیرضا اندام259832395900-023
دانشکده صنایع و مدیریت گروه معارف اسلامیناصر انطیقه چی2541023-32394515naserantighechi@gmail.com
دانشکده مهندسی مکانیک گروه جامدات و طراحی کاربردیحمید رضا ایپک چی335902332300240 hamidre_2000@yahoo.com; web2-eipakchi@shahrood
دانشکده علوم ریاضی ریاضی محضمهدی ایرانمنشm.iranmanesh2012@gmail.com
دانشکده صنایع و مدیریت زبان های خارجی و دروس عمومیابوطالب ایرانمهر2701023-32392205a.iranmehr946@yahoo.com
دانشکده فيزیک و مهندسی هسته ای فیزیک حالت جامدمرتضی ایزدی فرد mizadifard@shahroodut.ac.ir; mizadifard@yahoo.co
دانشکده فيزیک و مهندسی هسته ای علوم و فناوری نانومرتضی ایزدی فرد mizadifard@shahroodut.ac.ir; mizadifard@yahoo.co
دانشکده فيزیک و مهندسی هسته ای فیزیکمرتضی ایزدی فرد mizadifard@shahroodut.ac.ir; mizadifard@yahoo.co
دانشکده شیمی گروه شیمی آلیمحمد باخردbakheradm@yahoo.com
دانشکده شیمی گروه شيمي تجزيهقدمعلی باقریان دهقیbagherian48@yahoo.com and gh_bagherian@shahroodut
دانشکده مهندسی برق مهندسی قدرتمهدی بانژادm.banejad@shahroodut.ac.ir, m.banejad@gmail.com
دانشکده شیمی گروه شيمي معدنيبهرام بهرامیانbahramian_bahram@yahoo.com
دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک نفت و ژئوفیزیکبهزاد تخم چی021-82084260tokhmechi@ut.ac.ir
دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک تونل و فضاهای زیرزمینیسیدمحمد اسماعیل جلالی262802332392204jalalisme@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی عمران گروه مهندسی سازه و زلزلهفرشید جندقی علائیfarshidja@yahoo.com
دانشکده مهندسی برق مهندسی کنترلمحمد حدادظریف3217023 -3300240mhzarif@ shahroodut.ac.ir
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی گروه علوم زیستی ورزشعلی حسنی259602332395520 خطhassani_3@yahoo.com
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی گروه دروس عمومی تربیت بدنیعلی حسنی259602332395520 خطhassani_3@yahoo.com
دانشکده علوم ریاضی ریاضی محضکوروش عدالت جمk.edalatjam@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی برق مهندسی قدرتاحمد دارابی321902332392204-9darabi_ahmad@hotmail.com
دانشکده مهندسی برق مهندسی قدرتعلی دستفان3216023-32300240dastfan@shahroodut.ac.ir
دانشکده علوم ریاضی آمارمحمدرضا ربیعیrabie.mr87@gmail.com
دانشکده مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتاتمهدی رحیمی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی گروه علوم زیستی ورزشمحمدحسین رضوانی32395900hrezvani2000@yahoo.com
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی گروه دروس عمومی تربیت بدنیمحمدحسین رضوانی32395900hrezvani2000@yahoo.com
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی گروه علوم زیستی ورزششیوا ساسانی مقدمsasani@shahroodut.ac.ir
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی گروه دروس عمومی تربیت بدنیشیوا ساسانی مقدمsasani@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک استخراج معدنفرهنگ سرشکیFarhang-sereshki@shahroodut.ac.ir,f.sereshki@gmail
دانشکده شیمی گروه شيمي معدنياسماعیل سلیمانی2261023-32395441essoleimani@shahroodut.ac.ir --- ssoleimani64@gmai
دانشکده مهندسی برق مهندسی الکترونیک و مهندسی پزشکیسید علی سلیمانی ایوریsolimani_ali@shahroodut.ac.ir
دانشکده علوم ریاضی آمارداود شاهسونی02332300235dshahsavani@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی مکانیک گروه حرارت و سیالات و تبدیل انرژیمحمد محسن شاه مردان
دانشکده صنایع و مدیریت مدیریترضا شیخresheikh@shahroodut.ac.ir
دانشکده علوم زمین پترولوژی و زمین شناسی اقتصادیمحمود صادقیانsadeghianm1386@yahoo.com
دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک اکتشاف معدنمنصور ضیائیmziaii@shahroodut.ac.ir ; m.ziaii47@gmail
دانشکده علوم زمین زمین شناسی کاربردیعزیز الله طاهری2284ali.ataheri@gmail.com
دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی معماری و شهرسازیمسعود طاهری شهرآئینی244432393336mtaheri87@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک معدن و محیط زیستآرزو عابدیabedi.arezoo@gmail.com
دانشکده صنایع و مدیریت اقتصاد و حسابداریمجید عامری02332390254majid.ameri@yahoo.com
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی گروه علوم انسانی ورزشمجتبی رجبی259532395520 mrajabi35@gmail.com
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی گروه دروس عمومی تربیت بدنیمجتبی رجبی259532395520 mrajabi35@gmail.com
دانشکده مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتاتحمید عباس دخت
دانشکده صنایع و مدیریت گروه معارف اسلامیمحمود شریعتمدار طهرانی02332240803mshariatmadar_tehrani@yahoo.com
دانشکده صنایع و مدیریت زبان های خارجی و دروس عمومیحسن عرب2542h.arab@shaنhroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک اکتشاف معدنعلیرضا عرب امیریalirezaarabamiri@yahoo.com
دانشکده شیمی گروه شيمي تجزيهمنصور عرب چم جنگلیmarab@shahroodut.ac.ir
دانشکده فيزیک و مهندسی هسته ای فیزیک حالت جامدحسین عشقی h_eshghi@shahroodut.ac.ir
دانشکده فيزیک و مهندسی هسته ای علوم و فناوری نانوحسین عشقی h_eshghi@shahroodut.ac.ir
دانشکده فيزیک و مهندسی هسته ای فیزیکحسین عشقی h_eshghi@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک استخراج معدنمحمد عطائیataei@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک اقتصاد و مدیریت معدنیمحمد عطائیataei@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتاتاحمد غلامی
دانشکده مهندسی برق مهندسی کنترلمحمد مهدی فاتحmmfateh@shahroodut.ac.ir; gmmfateh@gmail.com
دانشکده مهندسی مکانیک گروه جامدات و طراحی کاربردیمهدی قنّاد کهتوئیmghannadk@shahroodut.ac.ir
دانشکده علوم ریاضی ریاضی کاربردی و علوم کامپیوترمهدی قوتمند mghovat@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک نفت و ژئوفیزیکابوالقاسم کامکار روحانیkamkarr@yahoo.com, kamkar@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی مکانیک گروه حرارت و سیالات و تبدیل انرژیمحمد حسن کیهانیh_kayhani@shahroodut.ac.ir & m_kayhani@yahoo.com
دانشکده شیمی گروه شيمي تجزيهناصر گودرزی226332395441goudarzi@shahroodut.ac.ir and goudarzi10@gma
دانشکده مهندسی برق مهندسی مخابراتحسین مروی
دانشکده مهندسی برق مهندسی الکترونیک و مهندسی پزشکیحسین مروی
دانشکده علوم ریاضی ریاضی کاربردی و علوم کامپیوترعلی مس فروش ali.mesforush@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی برق مهندسی مخابراتامیدرضا معروضی322432300250-023marouzi@shahroodut.ac.ir
دانشکده علوم ریاضی ریاضی محضسیدرضا موسوی331302332300241r_musawi@yahoo.com
دانشکده صنایع و مدیریت اقتصاد و حسابداریمحمدعلی مولائیmolaei@shahroodut.ac.ir
دانشکده علوم ریاضی آماراحمد نزاکتی رضازادهnezakati@shahroodut.ac.ir or anezakati591@yahoo.
دانشکده شیمی گروه شیمی آلیحسین نصراصفهانیNasrisfahani@yahoo.com Nasrisfahani@Shahroodut
دانشکده مهندسی مکانیک گروه حرارت و سیالات و تبدیل انرژیاحمد نظریanazari@shahroodut.ac.ir
دانشکده علوم ریاضی ریاضی محضابراهیم هاشمی331802332300241eb_hashemi@yahoo.com
دانشکده فيزیک و مهندسی هسته ای فیزیک حالت جامدحمید هراتی زادهhamid.haratizadeh@gmail.com
دانشکده فيزیک و مهندسی هسته ای علوم و فناوری نانوحمید هراتی زادهhamid.haratizadeh@gmail.com
دانشکده فيزیک و مهندسی هسته ای فیزیکحمید هراتی زادهhamid.haratizadeh@gmail.com
دانشکده صنایع و مدیریت اقتصاد و حسابداریمحمدمهدی یاوریyavarimd@yahoo.com
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی گروه علوم زیستی ورزشعلی یونسیانayounesian@yahoo.co.uk
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی گروه دروس عمومی تربیت بدنیعلی یونسیانayounesian@yahoo.co.uk
دانشکده شیمی گروه شیمی فیزیکزهرا کلانترکهدمی
دانشکده شیمی گروه شیمی آلیعلی کیوانلوkeivanloo@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتاتحمید رضا اصغریhamidasghari@gmail.com
دانشکده مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتاتمحمدرضا عامریانAmerianuk@yahoo.co.ukَ
دانشکده علوم زمین پترولوژی و زمین شناسی اقتصادیحبیب الله قاسمیh-ghasemi@shahroodut.ac.ir; habibghasemi45@gmail.c
دانشکده مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی (تحصیلات تکمیلی)مرتضی زاهدیzahedi@suigle.com
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی گروه علوم انسانی ورزشحسن بحرالعلوم2596bahrololoum@shahroodut.ac.ir
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی گروه دروس عمومی تربیت بدنیحسن بحرالعلوم2596bahrololoum@shahroodut.ac.ir
دانشکده فيزیک و مهندسی هسته ای فیزیک ذرات بنیادیکاظم بی تقصیر فدافن247102332332204-9kbitaghsir@gmail.com
دانشکده فيزیک و مهندسی هسته ای فیزیک هسته ای و مهندس هسته ایحسین توکلی عنبران265832392205 (2658)anbaran2001@yahoo.com & tavakoli.anbaran@gmail.
دانشکده فيزیک و مهندسی هسته ای فیزیک هسته ای و مهندس هسته ایحسن (Hassan) حسن آبادی (Hassanabadi)h.hasanabadi@shahroodut.ac.ir;hha1349@gmail.com
دانشکده فيزیک و مهندسی هسته ای فیزیک هسته ای و مهندس هسته ای محمد رضا شجاعی2655
دانشکده شیمی گروه شيمي تجزيهفاطمه مصدرالامورmasdar@shahroodut.ac.ir
دانشکده فيزیک و مهندسی هسته ای فیزیک حالت جامدسعید حسامی پیله رودhessami@shahroodut.ac.ir, hessami.sp@gmail.com
دانشکده فيزیک و مهندسی هسته ای فیزیکسعید حسامی پیله رودhessami@shahroodut.ac.ir, hessami.sp@gmail.com
دانشکده فيزیک و مهندسی هسته ای فیزیک ذرات بنیادیمصطفی عنابستانی2651annabestani@shahroodut.ac.ir , annabestani@yahoo.c
دانشکده فيزیک و مهندسی هسته ای فیزیک نظری-اطلاعات و محاسبات کوانتومیمصطفی عنابستانی2651annabestani@shahroodut.ac.ir , annabestani@yahoo.c
دانشکده مهندسی کشاورزی آب و خاكعلی عباسپورabbaspour2008@gmail.com; abbaspourali@yahoo.com; a
دانشکده مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتاتمهدی برادران فیروزآبادیm.baradaran.f@gmail.com
دانشکده علوم ریاضی ریاضی محضکامران شریفیsharifi.kamran [@] gmail.com
دانشکده فيزیک و مهندسی هسته ای فیزیک اتمی مولکولی-پلاسمامهدی مومنی265232395270momeni@shahroodut.ac.ir
دانشکده فيزیک و مهندسی هسته ای فیزیکمهدی مومنی265232395270momeni@shahroodut.ac.ir
دانشکده علوم ریاضی محمد آرشیm_arashi_stat@yahoo.com
دانشکده مهندسی عمران گروه مهندسی ژئوتکنیک-راه و نقشه برداریعباس محمدی
دانشکده مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتاتشاهرخ قرنجیکgharanjik@shahroodut.ac.ir or gharanjik.sh@gmail.c
دانشکده مهندسی مکانیک گروه ساخت و تولیدسید هادی قادریs.h.ghaderi@shahroodut.ac.ir;s.h.ghaderi@gmail.com
دانشکده شیمی گروه شيمي معدنيمهدی میرزاییdoctormirzaee@gmail.com, doctormirzaee@yahoo.com,
دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک مکانیک سنگاحمد رمضان زاده267002332391439aramezanzadeh@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک تونل و فضاهای زیرزمینیاحمد رمضان زاده267002332391439aramezanzadeh@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک ژئومکانیک نفتاحمد رمضان زاده267002332391439aramezanzadeh@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی برق مهندسی کنترلعلیرضا الفی32300250a_alfi(at)shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتاتحسن مکاریان20202332544016h.makarian@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی (تحصیلات تکمیلی)حمید حسن پور325302332300251h.hassanpour@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی شیمی و مواد مهندسی موادمجتبی قطعی2749mghatee@shahroodut.ac.ir, mghatee@yahoo.com
دانشکده مهندسی مکانیک گروه حرارت و سیالات و تبدیل انرژیعلی جباری مقدمalijabari@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی مکانیک گروه جامدات و طراحی کاربردیمحمد جعفریm_jafari821@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک مکانیک سنگشکراله زارع244232395509zare@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک تونل و فضاهای زیرزمینیشکراله زارع244232395509zare@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک اکتشاف معدنسوسن ابراهیمیebrahimisusan@gmail.com
دانشکده مهندسی برق مهندسی قدرتمحسن اصیلی3206982332300240assili.m@gmail.com; m.assili@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی مکانیک گروه حرارت و سیالات و تبدیل انرژیعلی سررشته داریsarreshtehdari@gmail.com
دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک کانه آرایی و فرآوری مواد معدنیمحمد کارآموزیان2511m.karamoozian@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی برق مهندسی کنترلحسین قلی زاده نرمgholizade@shahroodut.ac.ir
دانشکده علوم ریاضی ریاضی کاربردی و علوم کامپیوترعلیرضا ناظمی326602332300241nazemi20042003@gmail.com
دانشکده مهندسی برق مهندسی مخابراتحسین خسروی320132396009hosseinkhosravi@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی برق مهندسی الکترونیک و مهندسی پزشکیحسین خسروی320132396009hosseinkhosravi@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی برق مهندسی مخابراتهادی گرایلوgrailu@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی برق مهندسی الکترونیک و مهندسی پزشکیهادی گرایلوgrailu@shahroodut.ac.ir
دانشکده شیمی گروه شیمی فیزیکزینب موسوی تکیهmoosavi@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی مکانیک گروه ساخت و تولیدمهدی گردوییGerdooei.at.shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک نفت و ژئوفیزیکحمید آقاجانی023-32396000haghajani@shahroodut.ac.ir & aghajani_hamid@yahoo
دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک نفت و ژئوفیزیکمهرداد سلیمانی منفردmsoleimani@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی کامپیوتر شبکه و معماری کامپیوترمحسن فرهادیmfarhadi@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک نفت و ژئوفیزیکعلی نجاتی کلاته09126025941nejati@shahroodut.ac.ir
دانشکده علوم زمین پترولوژی و زمین شناسی اقتصادیمریم شیبیsheibi@shahroodut.ac.ir
دانشکده علوم زمین آب شناسی و زمین شناسی زیست محیطیگیتی فرقانی تهرانی
دانشکده علوم زمین آب شناسی و زمین شناسی زیست محیطیافشین قشلاقی273332396007-023qishlaqi@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی برق مهندسی کنترلعلی اکبرزاده کلاتakbarzadeh@shahroodut.ac.ir ; aliakkalat@yahoo.com
دانشکده مهندسی مکانیک گروه حرارت و سیالات و تبدیل انرژیمحسن نظری3370mnazari@shahroodut.ac.ir, nazari_me@yahoo.com
دانشکده فيزیک و مهندسی هسته ای فیزیک حالت جامدطیبه مولارویtayebeh.movlarooy@gmail.com
دانشکده فيزیک و مهندسی هسته ای فیزیکطیبه مولارویtayebeh.movlarooy@gmail.com
دانشکده فيزیک و مهندسی هسته ای فیزیک هسته ای و مهندس هسته ایمسلم سوهانی272932392204sohani@sahroodut.ac.ir
دانشکده علوم ریاضی ریاضی کاربردی و علوم کامپیوترمیثم علیشاهیmeysam_alishahi[at]shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی مکانیک گروه حرارت و سیالات و تبدیل انرژیعلی عباس نژادabbasnejad@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک نفت و ژئوفیزیکامین روشندل کاهو252632392204-023roshandel@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی مکانیک گروه حرارت و سیالات و تبدیل انرژیمحمود نوروزی336902332392204mnorouzi@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی مکانیک گروه حرارت و سیالات و تبدیل انرژیمحمود مهرگان335102332300240m.mehregan.mech@gmail.com ; mehregan@shahroodut.ac
دانشکده فيزیک و مهندسی هسته ای فیزیک حالت جامدمحمدباقر رحمانی247302332392204-9mbrahmani@gmail.com
دانشکده فيزیک و مهندسی هسته ای علوم و فناوری نانومحمدباقر رحمانی247302332392204-9mbrahmani@gmail.com
دانشکده فيزیک و مهندسی هسته ای فیزیکمحمدباقر رحمانی247302332392204-9mbrahmani@gmail.com
دانشکده مهندسی کشاورزی باغبانی و گیاه پزشكیاحمد رجایی23302332524621ahmadrajaei@gmail.com
دانشکده علوم زمین پترولوژی و زمین شناسی اقتصادیفردین موسیوند
دانشکده مهندسی کشاورزی باغبانی و گیاه پزشكیمهدی رضاییmhrezaei@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی مکانیک گروه جامدات و طراحی کاربردیمهدی بامدادbamdad@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی کشاورزی باغبانی و گیاه پزشكیحسن خوش قلب
دانشکده علوم زمین آب شناسی و زمین شناسی زیست محیطیهادی جعفری 227302332392204h_jafari@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی مکانیک گروه حرارت و سیالات و تبدیل انرژیپوریا اکبرزادهp.akbarzadeh@shahroodut.ac.ir; akbarzad@ut.ac.ir
دانشکده مهندسی مکانیک گروه جامدات و طراحی کاربردیعلیرضا شاطرزاده335302332300240ar.shaterzadeh@gmail.com
دانشکده علوم ریاضی آمارحسین باغیشنی327202332300241 hbaghishani@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی عمران گروه مهندسی آب و محیط زیستامیر عباس عابدینیaabedini@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی عمران گروه مهندسی آب و محیط زیستمهدی عجمی3298023-32300259adjami@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی عمران گروه مهندسی آب و محیط زیستSaeed Golian گلیانs.golian@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی برق مهندسی قدرتمرتضی رحیمیانMorteza.Rahimiyan@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی عمران معماری و شهرسازیحسین قاسم زاده طهرانیh_ghasemzadeh@sharoodut.ac.ir
دانشکده مهندسی عمران گروه مهندسی ژئوتکنیک-راه و نقشه برداریحسین قاسم زاده طهرانیh_ghasemzadeh@sharoodut.ac.ir
دانشکده مهندسی عمران گروه مهندسی ژئوتکنیک-راه و نقشه برداریمهدی گلیgoli.meh@gmail.com; Goli@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی عمران گروه مهندسی سازه و زلزلهسید مهدی توکلی3283023-32300259mtavakkoli@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی مکانیک گروه جامدات و طراحی کاربردیحبیب احمدیhabibahmadif@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی کشاورزی باغبانی و گیاه پزشكیمسعود حکیمی تبارhakimitabar@yahoo.com
دانشکده مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتاتمهدیه پارسائیانmahparsa@shahroodut.ac.ir
دانشکده علوم ریاضی ریاضی محضسید رضا حجازیra.hejazi@gmail.com
دانشکده صنایع و مدیریت زبان های خارجی و دروس عمومینوید فیروزی239132392205navidfirouzi@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی مکانیک گروه جامدات و طراحی کاربردیمحمد باقر نظریmbnazari@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی برق مهندسی مخابراتجواد قالیبافان330402332300240jghalibafan@shahroodut.ac.ir
دانشکده علوم زمین آب شناسی و زمین شناسی زیست محیطیرحیم باقریr.bagheri@shahroodut.ac.ir , rahim.bagheri86@gmai
دانشکده مهندسی کشاورزی آب و خاكروزبه موذن زادهromo_sci@shahroodut.ac.ir
دانشکده فيزیک و مهندسی هسته ای فیزیک اتمی مولکولی-پلاسماسمیه مهرابیانs_mehrabian@shahroodut.ac.ir
دانشکده فيزیک و مهندسی هسته ای فیزیکسمیه مهرابیانs_mehrabian@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی کشاورزی آب و خاكحسین میرزایی مقدمhosseinsg@yahoo.com
دانشکده صنایع و مدیریت مدیریتسعید آیباغی اصفهانی2393s.aibaghi@shahroodut.ac.ir
دانشکده صنایع و مدیریت مدیریتمجتبی غیاثیmog@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک کانه آرایی و فرآوری مواد معدنیاصغر عزیزیaazizi@shahroodut.ac.ir
دانشکده علوم ریاضی ریاضی کاربردی و علوم کامپیوترمحمدهادی نوری اسکندریnooriskandari@shahroodut.ac.ir
دانشکده علوم زمین زمین شناسی کاربردیعلی اکبر مومنیali_moomeni@yahoo.com
دانشکده فيزیک و مهندسی هسته ای فیزیک حالت جامدمهدی انصاری راد2589mehdi.ansari.rad@gmail.com
دانشکده فيزیک و مهندسی هسته ای فیزیکمهدی انصاری راد2589mehdi.ansari.rad@gmail.com
دانشکده صنایع و مدیریت زبان های خارجی و دروس عمومیحمید پولادی
دانشکده مهندسی کشاورزی باغبانی و گیاه پزشكیکامبیز جهان بین02332544021-260k.Jahanbin@shahroodut.ac.ir
دانشکده علوم زمین پترولوژی و زمین شناسی اقتصادیمهدی رضایی رضایی کهخائی275502332392204-9rezaei@shahroodut.ac.ir
دانشکده علوم ریاضی ریاضی محضالهام دسترنجdastranj.e@gmail.com
دانشکده مهندسی کشاورزی آب و خاكمحمد هادی موحدنژادmhmovahed@yahoo;mhmovahed@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی عمران گروه مهندسی ژئوتکنیک-راه و نقشه برداریامیر بذرافشان مقدمbazrafshan.uni@gmail.com
دانشکده علوم ریاضی ریاضی کاربردی و علوم کامپیوترمریم قرآنی3337maryamghorani@gmail.com
دانشکده علوم ریاضی ریاضی کاربردی و علوم کامپیوترمهرداد غزنوی3263mehrghaznavi@gmail.com
دانشکده علوم ریاضی ریاضی محضعلیرضا خدّامی۳۳۲۹khoddami.alireza@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی کشاورزی باغبانی و گیاه پزشكیحجت اله بداقیh.bodaghi@yahoo.com, hbodaghi@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی برق مهندسی مخابراتمحمدرضا جوانjavan1378@yahoo.com
دانشکده مهندسی کشاورزی باغبانی و گیاه پزشكیمریم عجم حسنیshahroodm@gmail.com
دانشکده مهندسی کشاورزی باغبانی و گیاه پزشكیحمیدرضا صمدلوییhsamadlouie@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی شیمی و مواد مهندسی موادمجید محمدی2427majid.mohammadi80@gmail.com
دانشکده مهندسی شیمی و مواد مهندسی موادرضا طاهریانrezataherian@gmail.com
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی گروه علوم انسانی ورزشسید رضا حسینی نیاrhosseininia@gmail.com
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی گروه دروس عمومی تربیت بدنیسید رضا حسینی نیاrhosseininia@gmail.com
دانشکده مهندسی برق مهندسی الکترونیک و مهندسی پزشکیاحسان رحیمی۳۲۲۱erahimi@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی برق مهندسی الکترونیک و مهندسی پزشکیسعیده فردوسیsferdowsi@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی مکانیک گروه جامدات و طراحی کاربردیمسعود مهدی زاده رخی3486mmrokhi@shahroodut.ac.ir
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی گروه علوم زیستی ورزشعادل دنیائی2593023-32395900adelldonyai@yahoo.com
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی گروه دروس عمومی تربیت بدنیعادل دنیائی2593023-32395900adelldonyai@yahoo.com
دانشکده مهندسی کشاورزی آب و خاكمهدی دلقندیdelghandi@gmail.com
دانشکده مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر-نرم افزارهدی مشایخی325602332300240hmashayekhi@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی عمران گروه مهندسی ژئوتکنیک-راه و نقشه برداریایمان آقایانiman.aghayan@shahroodut.ac.ir
دانشکده شیمی گروه شیمی فیزیکمحسن سرگلزاییmohsen.sargolzaei@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی مکانیک گروه حرارت و سیالات و تبدیل انرژیعلی خالقیkhaleghi79@yahoo.com , Khaleghi@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتاتمصطفی حیدریhaydari2005@gmail.com
دانشکده صنایع و مدیریت اقتصاد و حسابداریعلی دهقانیdehghani30@gmail.com
دانشکده مهندسی شیمی و مواد مهندسی مواد آرش یزدانی3466۳۲۳۰۰۲۴۰ayazdani@shahroodut.ac.ir , ayazdani@shirazu.ac.ir
دانشکده صنایع و مدیریت اقتصاد و حسابداریمحمدرضا آرمان مهر2393arman1212002@gmail.com
دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک مکانیک سنگمجید نیکخواهm.nikkhah@shahroodut.ac.ir و madjid.nikkhah@gmail
دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک تونل و فضاهای زیرزمینیمجید نیکخواهm.nikkhah@shahroodut.ac.ir و madjid.nikkhah@gmail
دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک ژئومکانیک نفتمجید نیکخواهm.nikkhah@shahroodut.ac.ir و madjid.nikkhah@gmail
دانشکده مهندسی مکانیک گروه ساخت و تولیدسید وحید حسینی336402332300240v_hosseini@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی برق مهندسی الکترونیک و مهندسی پزشکیعماد ابراهیمی3381ebrahimi_em@yahoo.com
دانشکده علوم ریاضی آمارنگار اقبالn.eghbal@shahroodut.ac.ir
دانشکده فيزیک و مهندسی هسته ای فیزیک اتمی مولکولی-پلاسماسید ایمان حسینیimanhosseini@shahroodut.ac.ir
دانشکده فيزیک و مهندسی هسته ای فیزیکسید ایمان حسینیimanhosseini@shahroodut.ac.ir
دانشکده علوم زمین پترولوژی و زمین شناسی اقتصادیمسعود علی پور اصل228732396007- 023masoodalipour@shahroodut.ac.ir
دانشکده فيزیک و مهندسی هسته ای فیزیک نظری-اطلاعات و محاسبات کوانتومیمرتضی رفیعی247902332392204m.rafiee@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی برق مهندسی مخابراتنیما آزادی طینت3386+982332300240ni.azadi@gmail.com
دانشکده فيزیک و مهندسی هسته ای فیزیک اتمی مولکولی-پلاسمامجتبی هاشم زاده2484hashemzade@gmail.com
دانشکده فيزیک و مهندسی هسته ای فیزیکمجتبی هاشم زاده2484hashemzade@gmail.com
دانشکده مهندسی کشاورزی آب و خاكاسمعیل محمودیesmail.mahmoodi@gmail.com
دانشکده مهندسی کشاورزی باغبانی و گیاه پزشكیزیبا قسیمی حق26702332524618z_ghasimi@yahoo.com
دانشکده علوم زمین زمین شناسی کاربردیمهدی جعفرزادهjafarzadeh25@gmail.com
دانشکده صنایع و مدیریت مهندسی صنایعسید محمد حسن حسینیsh.hosseini@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی برق مهندسی مخابراتسید مسعود میررضایی320702332300240sm.mirrezaei@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک نفت و ژئوفیزیکمعصومه کردی masoumeh.kordi@shahroodut.ac.ir
دانشکده صنایع و مدیریت زبان های خارجی و دروس عمومیفاطمه مظفریmozafari.ut@gmamozafari.ut@gmail.com
دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی معماری و شهرسازیمتین باستان فردm.bastanfard@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی برق مهندسی الکترونیک و مهندسی پزشکیعلی فتاح حصاری3383a.fattah@shahroodut.ac.ir
دانشکده علوم ریاضی ریاضی کاربردی و علوم کامپیوترسمیه مغاریs.moghari@shahroodut.ac.ir
دانشکده صنایع و مدیریت مدیریتسید مجتبی میرلوحیmirlohism@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک معدن و محیط زیستکیومرث سیف پناهی شعبانیseifpanahi@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی معماری و شهرسازیمنصوره محسنیmnsmohseni@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی عمران گروه مهندسی آب و محیط زیسترمضان واقعی329002332392204rvagheei@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی کشاورزی آب و خاكزهرا گنجی نوروزیz_ganji@shahroodut.ac.ir
دانشکده صنایع و مدیریت مهندسی صنایععلی اکبر حسنی237702332392204aa.hasani@shahroodut.ac.ir, Hasani.aliakbar@gmail.
دانشکده مهندسی برق مهندسی قدرتامیر حسن نیا323302332300241amir.hassannia@shahroodut.ac.ir , amir.hassannia@g
دانشکده علوم ریاضی ریاضی کاربردی و علوم کامپیوترعبدالله آل‌هوزa.alhevaz@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی شیمی و مواد مهندسی شیمیمصطفی کاهانیmostafa.khn2004@gmail.com
دانشکده مهندسی عمران گروه مهندسی سازه و زلزلهمحمد شامخی امیری328232300259shamekhi@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی شیمی و مواد مهندسی موادمصطفی حاجیان حیدری۳۴۶۵۳۲۳۰۰۲۴۰-۰۲۳hajian@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی مکانیک گروه حرارت و سیالات و تبدیل انرژیمحمد ضامنzamen@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی (تحصیلات تکمیلی)منصور فاتحmansoor_fateh@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی شیمی و مواد مهندسی موادمریم شجاعی بهاآباد334332300240mshojaieb@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی مکانیک گروه جامدات و طراحی کاربردیسید مجتبی واردی کولاییvaredi@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی کشاورزی آب و خاكسید حسین حسینی236hosseinhosseini@shahroodut.ac.ir
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی گروه علوم انسانی ورزشهادی باقریbagherihadi25@yahoo.com
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی گروه دروس عمومی تربیت بدنیهادی باقریbagherihadi25@yahoo.com
دانشکده مهندسی کشاورزی باغبانی و گیاه پزشكیشیده موجرلو264shideh.mojerlou@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی عمران گروه مهندسی سازه و زلزلهجلیل شفائیjs.shafaei@gmail.com
دانشکده مهندسی شیمی و مواد مهندسی موادمحسن کریمیm.karimi@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی مکانیک گروه جامدات و طراحی کاربردیمصطفی نظریnazari_mostafa@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی برق مهندسی الکترونیک و مهندسی پزشکیمحمد رضا اشرف3215m.r.ashraf@shahroodut.ac.ir; m.r.ashraf@chmail.ir
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی گروه علوم زیستی ورزشفرهاد غلامیgholami-fa@shahroodut.ac.ir
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی گروه دروس عمومی تربیت بدنیفرهاد غلامیgholami-fa@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی کشاورزی آب و خاكوجیهه درستکار264vdorostkar@shahroodut.ac.ir
دانشکده صنایع و مدیریت گروه معارف اسلامیعلی اصغر آخوندی09373251933ali15as51@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک استخراج معدنرامین رفیعی2580raminrafiee@shahroodut.ac.ir, raminlamezi@gmail.co
دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک اقتصاد و مدیریت معدنیرامین رفیعی2580raminrafiee@shahroodut.ac.ir, raminlamezi@gmail.co
دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک استخراج معدنمهدی نوروزیmehdi.noroozi@shahroodut.ac.ir / mnoroozi.mine@g
دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک کانه آرایی و فرآوری مواد معدنیمحمد جهانی چگنی2439m.jahani@shahroodut.ac.ir
دانشکده صنایع و مدیریت زبان های خارجی و دروس عمومیفرهاد معزی پور fmp59i@gmail.com
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی گروه علوم انسانی ورزشمنصوره مکبریانmokaberian@shahroodut.ac.ir
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی گروه دروس عمومی تربیت بدنیمنصوره مکبریانmokaberian@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی شیمی و مواد مهندسی شیمیعلیرضا ارجمندزادهalirezaarjomand@shahroodut.ac.ir
دانشکده فيزیک و مهندسی هسته ای فیزیک هسته ای و مهندس هسته ایاحسان ابراهیمی27312731e.ebrahimi@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی عمران گروه مهندسی ژئوتکنیک-راه و نقشه برداریمحسن کرامتی3311023-32300240keramati@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی عمران گروه مهندسی سازه و زلزلهحسین پهلوان329602332392204pahlavan@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتاتامین ابراهیمی234aminebrahimi@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتاتپرویز حیدریheidarip@shahroodut.ac.ir
دانشکده صنایع و مدیریت مهندسی صنایعمحمد فتاحی mohammadfattahy@shahroodut.ac.ir
دانشکده صنایع و مدیریت زبان های خارجی و دروس عمومیسید حمزه موسویmousavi.hamzeh@shahroodut.ac.ir
دانشکده صنایع و مدیریت اقتصاد و حسابداریعاطفه مزینانیshut.mazinani@gmail.com
دانشکده مهندسی عمران گروه مهندسی سازه و زلزلهابراهیم زمانی بیدختی344032300240-023zamani.eb@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی برق مهندسی قدرتیاسر دامچیdamchi@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی معماری و شهرسازیدانیال منصفی پراپری245102332393336parapari@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی مکانیک گروه ساخت و تولیدمهدی وحدتی334032392204vahdati@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی شیمی و مواد مهندسی شیمیماشاءالله رضاکاظمی3463+98233230024mashalah.rezakazemi@gmail.com; rezakazemi@shahrood
دانشکده مهندسی کشاورزی آب و خاكیاسر صفریyaser.safari@shahroodut.ac.ir
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی گروه علوم زیستی ورزشعین اله نادریay.naderi@shahroodut.ac.ir
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی گروه دروس عمومی تربیت بدنیعین اله نادریay.naderi@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی عمران گروه مهندسی ژئوتکنیک-راه و نقشه برداریعبدالاحد چوپانی3422023-32300240ahadchoupani@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی برق مهندسی الکترونیک و مهندسی پزشکیمهدی کفائیkafaee@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی عمران گروه مهندسی ژئوتکنیک-راه و نقشه برداریسعید قره چلو3445sgharachelo@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی مکانیک گروه ساخت و تولیدهادی پروز3349023-32300240h.parvaz@shahroodut.ac.ir
دانشکده فيزیک و مهندسی هسته ای فیزیک ذرات بنیادیسید علی حسینی منصوریshosseini@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی عمران گروه مهندسی سازه و زلزلهمیثم جلالیmjalali@shahroodut.ac.ir
دانشکده صنایع و مدیریت زبان های خارجی و دروس عمومیمصطفی مرادی مقدم mmoghaddam@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی (تحصیلات تکمیلی)فاطمه جعفری نژادjafarinejad@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک نفت و ژئوفیزیکمحمد ردادmradad@shahroodut.ac.ir
دانشکده صنایع و مدیریت اقتصاد و حسابداریمحمد میرباقری جمm.mirbagherijam@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک نفت و ژئوفیزیکسجاد نگهبانs.negahban@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی برق مهندسی قدرتسید میثم سید برزگر341802332300240seyyedbarzegar@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک مکانیک سنگمرتضی جوادی اصطهباناتیmortezjavadi@gmail.com
دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک تونل و فضاهای زیرزمینیمرتضی جوادی اصطهباناتیmortezjavadi@gmail.com
دانشکده مهندسی برق مهندسی قدرتمجتبی شیوایی320902332300240shivaie@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی عمران گروه مهندسی آب و محیط زیستعماد محجوبی3320emahjoobi@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی شیمی و مواد مهندسی مواداسماعیل سلیمی3456e.salimi@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی شیمی و مواد مهندسی موادمنصور بزرگ348302332392204-9m.bozorg@shahroodut.ac.ir, bozorg.mansoor@gmail.co
دانشکده مهندسی مکانیک گروه جامدات و طراحی کاربردیناصرالدین سپهریnaser(dot)sepehry(at)shahroodut(dot)ac(dot)ir
دانشکده صنایع و مدیریت مدیریتعبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی2393abdolbaghi@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی مکانیک گروه هوا فضاسید مهدی حسینی فراش3493farrash@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی مکانیک گروه حرارت و سیالات و تبدیل انرژیمحمدحسین احمدیmhosein.ahmadi@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی عمران گروه مهندسی ژئوتکنیک-راه و نقشه برداریبهناز بیگدلیbigdeli@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی مکانیک گروه هوا فضاسید علی سیناa.sina@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی عمران گروه مهندسی ژئوتکنیک-راه و نقشه برداریسید علی حسینیahosseini@shahroodut.ac.ir
دانشکده صنایع و مدیریت اقتصاد و حسابداریدکتر مهدی ملاییMahdi.Mollaie@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی برق مهندسی قدرتمحمد حسین تبار مرزبالیm.hoseintabar@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی کشاورزی آب و خاكسید ایمان ساعدیisaedi@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی برق مهندسی مخابراتولی الله مشایخی338702332300240vmashayekhi@shahroodut.ac.ir
دانشکده علوم ریاضی ریاضی کاربردی و علوم کامپیوترابوالفضل پورعیدی332202332300241 a.poureidi@gmail.com
دانشکده مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر - سخت افزاراسماعیل طحانیانe.tahanian@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی کامپیوتر شبکه و معماری کامپیوتراسماعیل طحانیانe.tahanian@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی عمران گروه مهندسی آب و محیط زیستساقی سعیدطهرانیsaghy.saeidt@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی شیمی و مواد مهندسی موادمحمدجعفر مولایی345902332300240m.molaei@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی (تحصیلات تکمیلی)مرضیه رحیمی3455Marziea.rahimi@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک اکتشاف معدناحمد واعظیانa.vaezian@shahroodut.ac.ir
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی گروه علوم زیستی ورزشالهام وسدیe.vosadi@shahroodut.ac.ir
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی گروه دروس عمومی تربیت بدنیالهام وسدیe.vosadi@shahroodut.ac.ir
دانشکده صنایع و مدیریت گروه معارف اسلامیعلی اصغر نصیریa.nasiri@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر-نرم افزارعلیرضا تجریtajary@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر - سخت افزارعلیرضا تجریtajary@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی معماری و شهرسازیساجده خراباتی245202332392205s.kharabati@shahroodut.ac.ir
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی گروه علوم انسانی ورزشحوریه دهقان پوری259402332395520 h.dehghanpouri@shahroodut.ac.ir
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی گروه دروس عمومی تربیت بدنیحوریه دهقان پوری259402332395520 h.dehghanpouri@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی مکانیک گروه هوا فضارامین ذاکریr_zakeri@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی شیمی و مواد مهندسی شیمیعلیرضا افشارپور347532300240-023a.afsharpour@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی شیمی و مواد مهندسی شیمیسید حمید اسماعیلی فرج3474h.esmaeili@shahroodut.ac.ir , h.esmaeili97@yahoo.
دانشکده مهندسی برق مهندسی کنترلمحسن قلعه نوئی320532300240ghalehnoie@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک نفت و ژئوفیزیکیوسف شیریyousefshiri@shahroodut.ac.ir
دانشکده صنایع و مدیریت اقتصاد و حسابداریمحسن لطفیmohsenlotfi@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی مکانیک گروه حرارت و سیالات و تبدیل انرژیاکبر ملکیa_maleki@shahroodut.ac.ir
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی گروه علوم زیستی ورزشمینا حقیقی۲۵۳۹۳۲۳۹۲۵۳۹minahaghighi@shahroodut.ac.ir
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی گروه دروس عمومی تربیت بدنیمینا حقیقی۲۵۳۹۳۲۳۹۲۵۳۹minahaghighi@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی معماری و شهرسازیسارا دادپور245002332392204srdadpour@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی مکانیک گروه ساخت و تولیدمهدی حیدری336302332300240heidari@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر-نرم افزارمریم خدابخش3245m_khodabakhsh@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی کامپیوتر مهندسی کامپیوتر-نرم افزارحسین مرشدلو3452morshedlou@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی شیمی و مواد مهندسی شیمیجعفر عبدی3462 023 32300240 jafar.abdi@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی مکانیک گروه هوا فضامسلم صبوری335202332300240sabouri@shahroodut.ac.ir
دانشکده صنایع و مدیریت مهندسی صنایعمحمد رستمیrostami_m@shahroodut.ac.ir ; m.rostami.iust@gmail.
دانشکده مهندسی شیمی و مواد مهندسی موادمحمد احمدی دریاکناریdariakenari@shahroodut.ac.ir
دانشکده مهندسی برق مهندسی الکترونیک و مهندسی پزشکیمریم سعیدی
دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی معماری و شهرسازیاحمد جامعیahmadjameei@ut.ac.ir
واحد پست سازمانی نام و نام خانوادگی شماره داخلی شماره مستقیم پست الکترونیک