جمعه ۱ مرداد ۱۴۰۰

کانال دانشکده برق در پیام رسان سروش

راه اندازی کانال اطلاع رسانی دانشکده برق دانشگاه صنعتی شاهرود در آدرس https://splus.ir/ee_sut

اطلاعیه ها

رویدادها