دانشکده مهندسی برق

رئیس دانشکده: حسین خسروی

دانشکده مهندسی برق از بزرگترین دانشکده های دانشگاه شاهرود محسوب می گردد. هسته اولیه این دانشکده در سال ۱۳۶۶ بعنوان گروه برق شکل گرفت. در حال حاضر این دانشکده درگرایش های الکترونیک، مخابرات، کنترل، قدرت و مهندسی پزشکی در مقاطع مختلف کارشناسی و تحصیلات تکمیلی (ارشد ،دکتری) دانشجو می پذیرد. یکی از افتخارات این دانشکده پذیرش دانشجو در رشته مهندسی رباتیک برای اولین بار در ایران می باشد. در حال حاضر ۳۲ عضو هیات علمی مجرب شامل ۳ نفر استاد تمام، ۱۲ نفر دانشیار و ۱۷ نفر استادیار بصورت تمام وقت در این دانشکده فعالیت می نمایند. این دانشکده مجهز به ۲۷ آزمایشگاه آموزشی و تحقیقاتی می باشد. وجود امکانات آزمایشگاهی و اعضاء هیات علمی مجرب این دانشکده را به فضایی مناسب جهت تربیت دانشجویان در مقاطع تحصیلی مختلف تبدیل نموده است. آموزش کارشناسی: ۳۲۲۶ آموزش ارشد: ۳۲۲۳
تلفن تماس: 02332300240
تلفن داخلی: 3222
ایمیل: ee@shahroodut.ac.ir