اخبار

دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳

برگزاری یکی از معتبر ترین رقابت های برنامه نویسی جهانی در دانشگاه

به نقل از دکتر هدی مشایخی عضو هیات علمی و مشاور انجمن علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر: به همت انجمن علمی مهندسی کامپیوتر با حمایت پارک علم و فناوری استان سمنان سومین دوره مسابقه برنامه نویسی در دانشگاه با استقبال گرم دانشجویان از دانشکده های مختلف برگزار شد و در مجموع ۲۴ تیم ۲ تا ۳ نفره در این مسابقه به رقابت پرداختند.