دانشکده شیمی

رئیس دانشکده: مهدی میرزایی

رشته تحصيلي شيمي از سال 1373 تاسيس گشته و فعاليت آموزشي خود را در دانشكده علوم تا سال 1383 بصورت گروه شيمي ادامه داد، تا اينكه در سال تحصيلي 84 -83 دانشكده شيمي بصورت مجزا از دانشكده علوم تاسيس گرديد. هم اكنون اين دانشكده داراي گروه هاي شيمي آلي، شيمي تجزيه، شيمي فيزيك، شيمي معدني مي باشد. در حال حاضر بیش 200 نفر دانشجوي كارشناسي و بيش از 100 نفر دانشجوی كارشناسي ارشد در اين دانشكده مشغول به تحصيل مي باشند و سالانه تقريبا“ 60 نفر دانشجو در مقطع كارشناسي و 50 نفر دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد وارد اين دانشكده مي شوند. به علاوه مجوز پذیرش دانشجوی دکتری شیمی در سال تحصیلی 1390 اخذ شده و از بهمن ماه سال تحصیلی 1391-1390 در دو گرایش شیمی تجزیه و شیمی آلی، دوره دکتری با 4 دانشجو فعالیت خود را آغاز نمود. در حال حاضر 14 نفر دانشجوی دکتری در گرایش شیمی آلی و 12نفر در گرایش شیمی تجزیه در این دانشکده مشغول به تحصیل هستند. در مهر ماه 1392 در گرایش معدنی هم اقدام به پذیرش ذانشجوی دکتری گردید و در حال حاضر 11 دانشجوی دکتری نیز در این گرایش تحصیل می کنند. تعداد اعضاي هئيت علمي در حال حاضر 16 نفر مي باشد (2نفر با درجه استاد تمام ،7 نفر با درجه دانشیاری، 6 نفر با درجه استادياري و 1 نفر با درجه مربي). مجموعه آزمايشگاهي جابر ابن حيان اين دانشكده، داراي دو آزمايشگاه‌ آموزشي و هفت آزمايشگاه تحقيقاتي از جمله آزمايشگاه‌ شيمي محاسباتي می باشد. آزمايشگاه هاي دانشكده مجهز به دستگاه هاي آناليز مدرن از قبيل: NMR، اسپكتروفوتومتر UV-Vis، جذب اتمي، HPLC، کوره افقی و باکس هر دو با قابلیت برنامه ریزی، GC، FT-IR، IR و هموژنایزر اولتراسوند، آسیاب گلوله ای ماهواره ای و ... مي باشد. تلفکس دانشكده: 32395441-23-98+
تلفن تماس: 02332395441
تلفن داخلی: -
ایمیل: chemistry[AT]shahroodut[DOT]ac[DOT]ir

گروه شيمي تجزيه

قدمعلی باقریان دهقی
شیمی تجزیه
رتبه علمی: دانشیار

منصور عرب چم جنگلی
شیمی تجزیه
رتبه علمی: استاد

ناصر گودرزی
شيمي تجزيه
رتبه علمی: استاد

فاطمه مصدرالامور

رتبه علمی: استادیار

گروه شيمي معدني

بهرام بهرامیان
شیمی معدنی
رتبه علمی: دانشیار

اسماعیل سلیمانی
شیمی معدنی
رتبه علمی: دانشیار

مهدی میرزایی
شيمي معدني
رتبه علمی: دانشیار
[رئیس دانشکده]

گروه شیمی آلی

امیرحسین امین
NMR Spectroscopy (شیمی آلی)
رتبه علمی: مربی

محمد باخرد
شیمی آلی
رتبه علمی: استاد

علی کیوانلو
شیمی آلی
رتبه علمی: استاد

حسین نصراصفهانی
شيمي آلي
رتبه علمی: دانشيار

گروه شیمی فیزیک

محسن سرگلزایی
بیوشیمی فیزیک
رتبه علمی: استادیار

زهرا کلانترکهدمی
شیمی فیزیک
رتبه علمی: استادیار

زینب موسوی تکیه
شیمی فیزیک
رتبه علمی: استادیار

حسین نیکوفرد
شیمی فیزیک
رتبه علمی: دانشیار

اساتید پیشکسوت

سید علینقی طاهری
شیمی آلی
رتبه علمی: -

مدعو

مطهره سادات اشرفی

رتبه علمی: مربی

رضا امیدیان

رتبه علمی: مربی

علی اکبر دهنو خلجی

رتبه علمی: مربی

امید طاهری

رتبه علمی: مربی

ناهید فرزانه

رتبه علمی: مربی

محمد قاضی

رتبه علمی: مربی

وحید کلی

رتبه علمی: مربی

نصرت اله محمودی

رتبه علمی: مربی

زینب مظفری

رتبه علمی: مربی

امیرحسین مومنی

رتبه علمی: مربی

سیده نسرین مهماندوست

رتبه علمی: مربی

آندیا نعمتی

رتبه علمی: مربی

امین یزدانی

رتبه علمی: مربی

مرضیه یعقوبی بریجانی
شیمی معدنی
رتبه علمی: مربی

شیمی محض

اين رشته در سال 1373تاسيس شده است و در حال حاضر بيش از 150 دانشجو در مقطع كارشناسي در اين رشته مشغول به تحصيل هستند.

عنوان توضیحات مقطع
شیمی محض کارشناسی

گروه شيمي تجزيه

اين گروه در سال 1383 همزمان با ایجاد دوره کارشناسی ارشد شيمي تجزیه تاسيس شده است. گروه علاوه بر مشاركت در تدوين دروس تخصصي نظري و عملي رشته شيمي محض در مقطع کارشناسی، از بدو تاسيس در مقطع كارشناسي ارشد نيز فعال بوده است. به علاوه این گروه از بهمن ماه 1390 اقدام به پذیرش دانشجوی دکتری نیز نموده است.

عنوان توضیحات مقطع
شيمي تجزيه کارشناسی ارشد
شیمی تجزیه دکترای تخصصی

گروه شيمي معدني

اين گروه در سال 1387 همزمان با ایجاد دوره کارشناسی ارشد شيمي معدني تاسيس شده است. گروه علاوه بر مشاركت در تدوين دروس تخصصي نظري و عملي رشته شيمي محض در مقطع کارشناسی، از بدو تاسيس در مقطع كارشناسي ارشد نيز فعال بوده است. به علاوه این گروه از مهر ماه 1392 اقدام به پذیرش دانشجوی دکتری نیز نموده است.

عنوان توضیحات مقطع
شيمي معدني کارشناسی ارشد
شیمی معدنی دکترای تخصصی

گروه شیمی آلی

اين گروه در سال 1384 همزمان با ایجاد دوره کارشناسی ارشد شيمي آلی تاسيس شده است. گروه علاوه بر مشاركت در تدوين دروس تخصصي نظري و عملي رشته شيمي محض در مقطع کارشناسی، از بدو تاسيس در مقطع كارشناسي ارشد نيز فعال بوده است. به علاوه این گروه از بهمن ماه 1390 اقدام به پذیرش دانشجوی دکتری نیز نموده است.

عنوان توضیحات مقطع
شیمی آلی کارشناسی ارشد
شیمی آلی دکترای تخصصی

گروه شیمی فیزیک

اين گروه در سال 1385 همزمان با ایجاد دوره کارشناسی ارشد شيمي فیزیک تاسيس شده است. گروه علاوه بر مشاركت در تدوين دروس تخصصي نظري و عملي رشته شيمي محض در مقطع کارشناسی، از بدو تاسيس در مقطع كارشناسي ارشد نيز فعال بوده است.

عنوان توضیحات مقطع
شیمی فیزیک کارشناسی ارشد

مدعو

عنوان توضیحات مقطع

آزمايشگاه های تحقيقاتي شماره 5 و 6

عکس موجود نيست.

این آزمایشگاه ها جهت انجام امور تحقیقاتی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری شیمی آلی طراحی شده است.

آزمایشگاه تحقیقاتی شماره 2

عکس موجود نيست.

جهت انجام امور تحقیقاتی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری گروه شیمی معدنی طراحی شده است و مجهز به دستگاه های زیر است: میکروسکوپ نوری دو چشمی، هموزنایزر اولتزاسونیک، سانتریفوژ، اسپکتروفوتومتر مرئی-فرابنفش، آسیاب گلوله ای ماهواره ای، کوره تیوپی و کوره معمولی هردو با قابلیت برنامه ریزی، دستگاه GC، Glove Box، Schilenk line، اتوکلاو و انکوباتور یخچال دار.

آزمايشگاه شيمي محاسباتي

عکس موجود نيست.

اين آزمايشگاه جهت انجام پروژه هاي تحقيقاتي نظري دانشجويان كارشناسي ارشد و دکتری، در حوزه هاي مختلف شيمي در نظر گرفته شده و مجهز به رايانه هاي مدرن جهت انجام پروژه هاي محاسباتي است.

آزمايشگاه های تحقيقاتي شماره 3 و 4

اين آزمايشگاه ها جهت انجام پروژه هاي تحقيقاتي دانشجويان كارشناسي ارشد و دکتری گروه شيمي تجزيه در نظر گرفته شده است.

آزمايشگاه تحقيقاتي شماره 1

اين آزمايشگاه جهت انجام پروژه هاي تحقيقاتي دانشجويان كارشناسي ارشد و دکتری گروه های شيمي معدني و شيمي فيزيك در نظر گرفته شده است.

آزمایشگاه تخصصی شیمی دستگاهی

دستگاه هاي موجود در اين آزمایشگاه كه مورد استفاده دانشجويان كارشناسي ارشد دانشكده نيز قرار مي گيرد عبارتست از : Atomic Spectroscopy - Flame Photometr - Spectrophotometer Visible - Spectrophotometer U.V. Vis - HPLC - Ultrasonic

آزمایشگاه شیمی عمومی 1, 2

اصولاً آزمايشگاه شيمي عمومي در سطح مقدماتي ارائه مي شود. دانشجو در اين مرحله بايد طرز كار و شيوه صحيح استفاده وسايل، ادوات، ابزار و لوازم شيشه اي مورد نياز آزمايش هاي شيمي را بدرستي بداند و شناخت نسبي از مواد شميايي مورد استفاده در آزمايش هاي گوناگون و خطرات احتمالي آنها آشنا شود. اين آزمايشگاه داراي كليه وسايل و مواد مورد نياز انجام آزمايش هايي است كه تقريباً بطور يكسان در كليه واحدهاي آموزش عالي در سراسر كشور تدريس مي گردند و توانايي سرويس دهي آن در حد بسيار مطلوب مي باشد. از جمله تجهيزات اين آزمايشگاه مي توان به اين موارد اشاره كرد: ميزهاي مجهز آزمايشگاه و قفسه بندي هاي كافي، انواع ترازوهاي دقيق آزمايشگاهي، انواع اجاق و شعله آزمايشگاهي گازي و برقي، انواع حمام هاي آب و بسياري لوازم شيشه اي است.

آزمایشگاه تخصصی گروه شیمی آلی

اين آزمايشگاه مجهز به دستگاه ها و امكانات مناسبي در جهت تدريس و انجام پروژه هاي تحقيقاتي مي باشد. تدريس در كليه سطوح و مقاطع آموزشي رشته هاي مربوطه با توجه به امكانات موجود اين آزمايشگاه به سهولت قابل انجام مي باشد. از جمله تجهيزات و وسايل موجود در اين آزمايشگاه موارد زير مي باشند: دستگاه گاز كروماتوگراف جهت آناليز كمي و كيفي، دستگاه خشك كن مجهز به فن، حمام هاي گوناگون آب مورد نياز آزمايشات شيمي آلي، همزن الكتريكي، هموزنایزر و حمام اولتراسونیک و دستگاه یخساز. کارشناس اين آزمایشگاه آقاي امیر حسین مومنی بوده و آزمايشگاه هاي شيمي آلي 1، 2 و 3 در آن ارائه مي شود.

آزمایشگاه تخصصی گروه شیمی فیزیک

کارشناس اين آزمایشگاه آقاي دکتر وحید کلی بوده و آزمایشگاه هاي شیمی فیزیک 1 و 2 در آن ارائه مي شود.

آزمایشگاه تخصصی گروه شیمی تجزیه

اين آزمايشگاه مجــهز به مـدرن ترين دستـــگاه هاي آزمايـش در اين زمـــينه مي باشد. در اين آزمايشگاه نيز مي توان با استفاده از فن آوري جديد اين تجهيزات دروس آزمايشگاهي و كاربردي در زمينه تجزيه را تا سطوح بسيار بالا تدريس نمود. از جمله تجهيزات اين آزمايشگاه مي توان به اين اقلام اشاره كرد: اسپكترومتر با سل آناليز اسپكتروفتومتر، پتانسيومتر، كنداكتومتر ، حمام آب و شيكر و كليه لوازم شيشه اي آزمايشگاهي و مواد شيميايي مورد نياز، دستگاه كولومتر - بي آمپرومتر و pH- meter و هموزنایزر و حمام اولتراسونیک و دستگاه HPLC. - Conductometer - Electrogravimeter - Polarimeter - Spectrophotometer Visible - Spectrophotometer U.V. Vis کارشناس اين آزمایشگاه آقای یزدانی می باشد، و آزمایشگاه هاي تجزيه 1 و 2 در آن ارائه مي شود.

آزمایشگاه تخصصی گروه شیمی معدنی

کارشناس اين آزمایشگاه آقاي طاهری بوده و آزمایشگاه هاي شیمی معدنی 1 و 2 در آن ارائه مي شود.

گروه شيمي معدني - شيمي معدني - کارشناسی ارشد (1395/12/15)

کارشناسی ارشد شیمی معدنی

گروه شیمی آلی - شیمی آلی - کارشناسی ارشد (1395/12/15)

کارشناسی ارشد شیمی آلی

شیمی محض - شیمی محض - کارشناسی (1395/12/15)

کارشناسی شیمی محض

گروه شیمی فیزیک - شیمی فیزیک - کارشناسی ارشد (1395/12/15)

کارشناسی ارشد شیمی فیزیک

گروه شيمي تجزيه - شيمي تجزيه - کارشناسی ارشد (1395/12/15)

کارشناسی ارشد شیمی تجزیه

فرم های تمدید سنوات ترم 5 و 6 دانشجویان دکتری (1398/11/8)

فرم های تمدید سنوات ترم 5 و 6 دانشجویان دکتری

برنامه ترم بندی کارشناسی شیمی کاربردی ورودی 98 (1398/9/16)

برنامه ترم بندی کارشناسی شیمی کاربردی ورودی 98

فرم درخواست برگزاری سمینار کارشناسی ارشد (0.5 واحدی) (1397/8/12)

دانشجویان متقاضی برگزاری سمینار 2 کارشناسی ارشد (0.5 واحدی) لطفا مطابق فرم و فلوچارت پیوست عمل نمایند.

فرآیند تسویه حساب دانشجویان تحصیلات تکمیلی با کتابخانه دانشگاه (1397/7/23)

فرآیند تسویه حساب دانشجویان تحصیلات تکمیلی با کتابخانه دانشگاه

لیست دروس کارشناسی شیمی محض ورودی 1396 به بعد (1396/8/2)

لیست دروس کارشناسی شیمی محض ورودی 1396 به بعد با قید پیشنیاز و همنیاز

برنامه ترم بندی دانشجویان کارشناسی ارشد1396 (1396/8/2)

برنامه ترم بندی دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 96

لیست مجلات علمی (1396/2/10)

لیست مجلات علمی موجود در دفتر دانشکده

اخذ مجوز دفاع از رساله دکتری (1395/12/14)

فرم و فلوچارت داخلی دانشکده شیمی برای اخذ مجوز برگزاری دفاع از رساله دکتری

فرم انتخاب استاد راهنما برای دانشجویان ارشد (1395/7/26)

فرم انتخاب استاد راهنما برای دانشجویان ارشد

اخذ مجوز برگزاری آزمون کتبی جامع دکتری (1394/9/4)

فرم و فلوچارت داخلی دانشکده شیمی برای اخذ مجوز برگزاری آزمون کتبی جامع دکتری

فرم شماره 1 و 2 کارشناسی ارشد/رساله دکتری (1394/8/16)

فرم شماره 1 و 2 کارشناسی ارشد/رساله دکتری

شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی دانشگاه شاهرود (1394/7/19)

شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی دانشگاه شاهرود مصوب 24/3/1394

برنامه ترم بندی دانشجویان کارشناسی (1394/7/19)

برنامه ترم بندی دانشجویان کارشناسی شیمی محض

اخذ مجوز دفاع از پیشنهاد رساله دکتری (1394/7/13)

فرم و فلوچارت داخلی دانشکده شیمی برای اخذ مجوز دفاع از پیشنهاد رساله دکتری

اخذ مجوز دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد (1394/7/13)

فرم و فلوچارت داخلی دانشکده شیمی برای اخذ مجوز دفاع ارشد

جدول تعرفه های خدمات آزمایشگاهی دانشکده شیمی دانشگاه شاهرود (1394/2/27)

لیست خدمات آموزشی و آزمایشگاهی دانشکده شیمی دانشگاه شاهرود

فرایند درخواست صدور مجوز برگزاري آزمون ارزیابي جامع كتبي، درخواست دفاع از پیشنهاد رساله(پروپوزال) (1393/10/28)

فرایند درخواست صدور مجوز برگزاري آزمون ارزیابي جامع كتبي، درخواست دفاع از پیشنهاد رساله(پروپوزال) و درخواست دفاع از رساله دكتري ازطریق سیستم آموزشي گلستان

پرسشنامه طرح پژوهشی (1393/8/26)

فایل پرسشنامه طرح پژوهشی نوع 1 تا 4

برنامه ترم بندی دانشجویان کارشناسی ارشد (1393/6/17)

برنامه ترم بندی دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 94 و 95

فرم مشخصات دانشجویان مهمان از دانشکده های دیگر در آزمایشگاههای دانشکده شیمی دانشگاه شاهرود (1393/3/24)

کلیه دانشجویان سایر دانشکده ها جهت استفاده از امکانات آزمایشگاه های شیمی لازم است این فرم را تکمیل نمایند

فلوچارت پروسه صدور مجوز دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد بصورت الكترونيكي (1393/3/10)

مراحل صدور اخذ مجوز دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد(به دانشجویان کارشناسی ارشد که قصد دفاع از پایان نامه خود را دارند موکداً توصیه می گردد این فلوچارت را به همراه راهنمای درخواست الکترونیکی اخذ مجوز مطالعه فرمایند)

راهنمای درخواست اخذ مجوز دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد به صورت الکترونیکی (جدید) (1393/3/10)

قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد که قصد دفاع از پایان نامه خود را دارند(فایل پیوست را مطالعه فرمائید)

مشخصات دروس کارشناسی شیمی محض ورودی قبل از 1394 (1392/9/17)

لیست دروس عمومی ، پایه ، اصلی ، تخصصی ، اختیاری برای ورودی های قبل 1394

فایل راهنمای نحوه تکمیل نمودن پروپوزال (1392/7/23)

فایل راهنمای نحوه تکمیل نمودن پروپوزال

عنوان فارسی و انگلیسی پروپوزال (1392/7/23)

کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری همزمان با تکمیل پروپوزال لازم است این فرم را تکمیل و به صورت فایل ورد به آدرس ایمیل دانشکده شیمی ارسال نمایند.

آيين نامه آموزشي دوره‌هاي كارداني ،كارشناسي پيوسته و ناپيوسته براي ورودي‌هاي 1391 به بعد (1392/6/6)

آيين نامه آموزشي دوره‌هاي كارداني ،كارشناسي پيوسته و ناپيوسته براي ورودي‌هاي 1391 به بعد

فرم اطلاعیه زمان و مکان دفاع (1392/3/26)

فرم اطلاعیه زمان و مکان دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد که زمان دفاع می بایست به همراه فرم اخذ مجوز و فرم داور به تحصیلات تکمیلی دانشگاه ببرند

دروس کارشناسی ارشد شیوه آموزش محور رشته شیمی (1392/3/12)

کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش محور لازم است ابتدا فایل پیوست را مطالعه و بر اساس آن انتخاب واحد نمایند.

اطلاعیه مهم در خصوص تغییر فرم های مربوط به دفاع پایان نامه ارشد و دکتری (1392/3/1)

با عنایت به تغییر فرم های مربوط به دفاع از پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری از دانشجویان محترم تقاضا میشود جهت دریافت کلیه فرم ها به سایت معاونت آموزشی و قسمت تابلو اعلانات مدیریت تحصیلات تکمیلی مراجعه نمایند. لازم به ذکر است به فرم های ناقص و قدیمی ترتیب اثرداده نخواهد شد.ضمنا متن نامه مدیریت تحصیلات تکمیلی در خصوص تغییر فرم ها و تعداد صفحات مجاز پایان نامه به پیوست قابل دانلود می باشد.

فایل راهنمای نحوه پر کردن فرم های 10 گانه دفاع دانشجویان ارشد (1391/6/27)

فایل راهنمای نحوه پر کردن فرم های 10 گانه دفاع دانشجویان ارشد(حتما قبل از پر کردن فرم ها مطالعه کنید)

اطلاعات مربوط به داوران و استاد راهنما و مشاور (1391/6/21)

اطلاعات مربوط به داوران و استاد راهنما و مشاور

نمونه فرم اطلاعیه دفاع از پایان نامه (1391/6/20)

کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد فرم اطلاعیه دفاع از پایان نامه را دانلود و مشابه فرم نمونه اطلاعات را تکمیل نمایند

فرم تسويه حساب/ هزینه طرح‌هاي پايان‌نامه‌ (1391/6/19)

فرم تسويه حساب/ هزینه طرح‌هاي پايان‌نامه‌اي دانشجويان كارشناسي ارشد

آئين نامه جامع دوره دکتري Ph.D (1391/6/19)

آئين نامه جامع دوره دکتري Ph.D

آئين نامه آموزشي ويژه دانشجويان کارشناسي ورودی قبل از مهر ماه 1391 (1391/6/19)

آئين نامه آموزشي ويژه دانشجويان کارشناسي ورودی قبل از مهر ماه1391

آئين نامه آموزشي ويژه دانشجويان کارشناسي ارشد (1391/6/19)

آئين نامه آموزشي ويژه دانشجويان کارشناسي ارشد

سايت هاي مفيد (1387/9/23)

سايت هاي مفيد شيمي جهت جستجوي مقالات علمي

اساتيد راهنماي دانشجويان كارشناسي (1387/9/18)

اساتيد راهنماي دانشجويان به تفكيك سال ورود

150نكته درباره روش مطالعه (1387/9/17)

تاليف جناب آقاي رياحي مشاور دانشگاه صنعتي شاهرود

امین یزدانی

پست سازمانی: کارشناس آزمایشگاه شیمی تجزیه
تلفن: 023-32395441
پست الکترونیک:

امیرحسین مومنی

پست سازمانی: کارشناس آزمایشگاه شیمی آلی
تلفن: 023-32395441
پست الکترونیک:

وحید کلی

پست سازمانی: کارشناس آزمایشگاه شیمی فیزیک
تلفن: 023-32395441
پست الکترونیک:

امید طاهری

پست سازمانی: کارشناس آزمایشگاه شیمی معدنی
تلفن: 023-32395441
پست الکترونیک:

احمد خدابخشیان

پست سازمانی: کارشناس آموزش دانشکده شیمی
تلفن: 32392204-2690
پست الکترونیک: