دانشکده شیمی

رئیس دانشکده: مهدی میرزایی

رشته تحصيلي شيمي از سال 1373 تاسيس گشته و فعاليت آموزشي خود را در دانشكده علوم تا سال 1383 بصورت گروه شيمي ادامه داد، تا اينكه در سال تحصيلي 84 -83 دانشكده شيمي بصورت مجزا از دانشكده علوم تاسيس گرديد. هم اكنون اين دانشكده داراي گروه هاي شيمي آلي، شيمي تجزيه، شيمي فيزيك، شيمي معدني مي باشد. در حال حاضر بیش 200 نفر دانشجوي كارشناسي و بيش از 100 نفر دانشجوی كارشناسي ارشد در اين دانشكده مشغول به تحصيل مي باشند و سالانه تقريبا“ 60 نفر دانشجو در مقطع كارشناسي و 50 نفر دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد وارد اين دانشكده مي شوند. به علاوه مجوز پذیرش دانشجوی دکتری شیمی در سال تحصیلی 1390 اخذ شده و از بهمن ماه سال تحصیلی 1391-1390 در دو گرایش شیمی تجزیه و شیمی آلی، دوره دکتری با 4 دانشجو فعالیت خود را آغاز نمود. در حال حاضر 14 نفر دانشجوی دکتری در گرایش شیمی آلی و 12نفر در گرایش شیمی تجزیه در این دانشکده مشغول به تحصیل هستند. در مهر ماه 1392 در گرایش معدنی هم اقدام به پذیرش ذانشجوی دکتری گردید و در حال حاضر 11 دانشجوی دکتری نیز در این گرایش تحصیل می کنند. تعداد اعضاي هئيت علمي در حال حاضر 16 نفر مي باشد (2نفر با درجه استاد تمام ،7 نفر با درجه دانشیاری، 6 نفر با درجه استادياري و 1 نفر با درجه مربي). مجموعه آزمايشگاهي جابر ابن حيان اين دانشكده، داراي دو آزمايشگاه‌ آموزشي و هفت آزمايشگاه تحقيقاتي از جمله آزمايشگاه‌ شيمي محاسباتي می باشد. آزمايشگاه هاي دانشكده مجهز به دستگاه هاي آناليز مدرن از قبيل: NMR، اسپكتروفوتومتر UV-Vis، جذب اتمي، HPLC، کوره افقی و باکس هر دو با قابلیت برنامه ریزی، GC، FT-IR، IR و هموژنایزر اولتراسوند، آسیاب گلوله ای ماهواره ای و ... مي باشد. تلفکس دانشكده: 32395441-23-98+
تلفن تماس: 02332395441
تلفن داخلی: -
ایمیل: chemistry[AT]shahroodut[DOT]ac[DOT]ir