چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

تجلیل از اساتید نمونه آموزشی دانشکده مهندسی مکانیک

همزمان با گرامیداشت یاد و خاطره استاد شهید مطهری و هفته معلم؛ طی مراسمی در دانشگاه صنعتی شاهرود از استادان نمونه آموزشی دانشگاه تجلیل به عمل آمد.