دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک

رئیس دانشکده: مهدی گردویی

دانشکده مهندسی مکانيک دانشگاه صنعتي شاهرود در سال 1378 با مقطع کارشناسی مکانيک_گرایش سيالات شروع بکار کرد. سال 1379 در گرایش جامدات دانشجو پذیرفت و در سالهای بعد، در مقاطع بالاتر و گرایشهای دیگر دانشجو پذیرش و تربیت نمود. دانشکده مهندسی مکانیک: 1- دارای 36 عضو هيأت علمي (35 عضو با مدرک دکترای تخصصی و یک عضو با مدرک کارشناسی ارشد) است که در سه گروه تخصصی جامدات، سیالات، و مکاترونیک در شاخه های تخصصی مختلف مشغول آموزش و پژوهش می باشند. 2- دارای 2 گرایش در مقطع دکتری و 7 گرایش در مقطع کارشناسی ارشد بوده و با توجه به برچیده شدن گرایش ها از مقطع کارشناسی، مشغول به آموزش دانشجویان در رشته مهندسی مکانیک در مقطع کارشناسی میباشد. 3- تعداد دانشجويان دانشکده در حال حاضر 869 نفر است که 72 دانشجو در مقطع دکتری، 291 دانشجو در مقطع ارشد و 506 دانشجو در مقطع کارشناسی تحصیل میکنند. آزمايشگاههاي موجود و فعال دانشکده در حال حاضر به شرح زير ميباشد: 1- آزمايشگاه ترموديناميك 2- آزمايشگاه مكانيك سيالات 3- آزمايشگاه ديناميك و ارتعاشات 4- آزمايشگاه مقاومت مصالح 5- كارگاه اتومكانيك 6- كارگاه ماشين ابزار و ابزارسازي 7- كارگاه جوشكاري و ورقكاري آزمايشگاه هاي پژوهشي دانشكده نيز به شرح ذيل است: 1- آزمايشگاه آشكارسازي و رديابي 2-آزمايشگاه تعيين خواص مكانيكي مواد 3- آزمايشگاه تونل باد 4- آزمایشگاه نیروگاه.
تلفن تماس: 023-32300258
تلفن داخلی: 3340
ایمیل: mechanical@shahroodut.ac.ir

مکانیک سیالات

محمدحسین احمدی
فناوریهای انرژی
رتبه علمی: استادیار

پوریا اکبرزاده
مهندسي مكانيك - تبديل انرژي
رتبه علمی: دانشیار

علی جباری مقدم
تبديل انرژي
رتبه علمی: دانشیار

محمود چهارطاقی
تبدیل انرژی
رتبه علمی: دانشیار
[ مدیر گروه]

علی خالقی
تبدیل انرژی
رتبه علمی: استادیار

علی سررشته داری
تبدیل انرژی (سیالات)
رتبه علمی: استادیار

محمد محسن شاه مردان
تبدیل انرژی
رتبه علمی: دانشیار

محمد ضامن
تبدیل انرژی- سیستمهای انرژی
رتبه علمی: استادیار

علی عباس نژاد
تبدیل انرژی
رتبه علمی: استادیار

محمد حسن کیهانی
حرارت و سیالات (Heat & Fluids)
رتبه علمی: استاد ( Professor)

احمد مددی
حرارت وسیالات
رتبه علمی: مربی

اکبر ملکی
مدلسازی انرژی
رتبه علمی: استادیار

احمد نظری
مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
رتبه علمی: استادیار

محسن نظری
مکانیک سیالات، تبدیل انرژی
رتبه علمی: دانشیار (Associate Professor)

محمود نوروزی
تبدیل انرژی
رتبه علمی: دانشیار

سیدمجید هاشمیان
تبدیل انرژی
رتبه علمی: استادیار

مکانیک جامدات

حبیب احمدی
مهندسي مكانيك/طراحي كاربردي
رتبه علمی: دانشیار
[ مدیر گروه]

حمید رضا ایپک چی
طراحي كاربردي
رتبه علمی: دانشیار

مهدی بامداد
طراحی کاربردی
رتبه علمی: استادیار

هادی پروز
ساخت و تولید
رتبه علمی: استادیار

محمد جعفری
جامدات
رتبه علمی: دانشیار

امیر جلالی
مهندسي مكانيك/طراحي كاربردي
رتبه علمی:

سید وحید حسینی
ساخت و تولید
رتبه علمی: استادیار

مهدی حیدری
ساخت و تولید
رتبه علمی: استادیار

علیرضا شاطرزاده
طراحی کاربردی
رتبه علمی: دانشیار

سید هادی قادری
ساخت و تولید
رتبه علمی: استادیار

مهدی قنّاد کهتوئی
طراحی کاربردی
رتبه علمی: دانشیار

اردشیر کرمی محمدی
طراحی کاربردی
رتبه علمی: دانشیار

مهدی گردویی
ساخت و توليد
رتبه علمی: استاديار
[رئیس دانشکده]

مسعود مهدی زاده رخی
طراحی کاربردی
رتبه علمی: استادیار

محمد باقر نظری
طراحی کاربردی
رتبه علمی: استادیار

مهدی وحدتی
ساخت و تولید
رتبه علمی: استادیار

مکاترونیک

وحید ابوالقاسمی
الکترونیک - پردازش سیگنال
رتبه علمی: استادیار

حبیب احمدی
مهندسي مكانيك/طراحي كاربردي
رتبه علمی: دانشیار

علیرضا احمدی فرد
الکترونیک
رتبه علمی: دانشیار

مهدی بامداد
طراحی کاربردی
رتبه علمی: استادیار

حسین خسروی
الکترونیک - پردازش تصویر
رتبه علمی: استادیار

ناصرالدین سپهری

رتبه علمی: استادیار

محمد مهدی فاتح
کنترل (رباتیک)
رتبه علمی: استاد

سعیده فردوسی
الکترونیک - پردازش سیگنالها و تصاویر پزشکی
رتبه علمی: استادیار

مسعود مهدی زاده رخی
طراحی کاربردی
رتبه علمی: استادیار

امیر حسین نایبی آستانه
کنترل
رتبه علمی: استادیار

مصطفی نظری
مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی
رتبه علمی: استادیار

سید مجتبی واردی کولایی
طراحی کاربردی
رتبه علمی: استادیار

هوا فضا

حسین توزنده جانی
هوافضا- سازه های هوایی
رتبه علمی: استادیار

سید مهدی حسینی فراش
مکانیک
رتبه علمی: استادیار

رامین ذاکری
مهندسی هوافضا-آیرودینامیک
رتبه علمی: استادیار

سید علی سینا
مهندسی هوافضا
رتبه علمی: استادیار

مسلم صبوری
مهندسی هوافضا
رتبه علمی: استادیار

اساتید پیشکسوت

احمد مددی
حرارت وسیالات
رتبه علمی: مربی

مدعو

حمید آریس
مهندسی مکانیک/طراحی کاربردی
رتبه علمی: مربی

مهدی نیک زاد

رتبه علمی: مربی

مکانیک سیالات

گروه سیالات با 1 گرایش دکتری (تبدیل انرژی) و 3 گرایش ارشد (تبدیل انرژی، سیستمهای انرژی - سیستم های انرژی و سیستم های انرژی - تکنولوژی انرژی) و 1 گرایش کارشناسی (حرارت و سیالات) فعالیت دارد.

عنوان توضیحات مقطع
حرارت و سیالات کارشناسی
تبدیل انرژی کارشناسی ارشد
تبدیل انرژی دکترای تخصصی
سیستمهای انرژی-سیستمهای انرژی کارشناسی ارشد

مکانیک جامدات

گروه جامدات با 2 گرایش دکتری (طراحی کاربردی - مکانیک جامدات) و (طراحی کاربردی - دینامیک، کنترل و ارتعاشات) و 3 گرایش ارشد (طراحی کاربردی، ساخت و تولید، سازه های هوافضا) و 1 گرایش کارشناسی (طراحی جامدات) فعالیت دارد.

عنوان توضیحات مقطع
طراحی جامدات کارشناسی
طراحی کاربردی کارشناسی ارشد
طراحی کاربردی - مکانیک جامدات دکترای تخصصی
ساخت و تولید کارشناسی ارشد
طراحی کاربردی-کنترل و ارتعاشات دکترای تخصصی

مکاترونیک

گروه مکاترونیک در مقطع کارشناسی ارشد فعالیت دارد.

عنوان توضیحات مقطع
مهندسی مکاترونیک کارشناسی ارشد

هوا فضا

گروه هوا فضا در مقطع کارشناسی ارشد فعالیت دارد.

عنوان توضیحات مقطع
هوا فضا - آئرودینامیک کارشناسی ارشد
هوا فضا - سازه های هوایی کارشناسی ارشد

مدعو

عنوان توضیحات مقطع

آزمايشگاه مکانیک سيالات

اين آزمايشگاه با فضای 250 متر مربع دارای قابليتهای آموزشی وسيع و متنوع و از لحاظ پژوهشی دارای قابليت های محدود مي‌باشد. در دوره کارشناسی دانشجويان ضمن فرا گيری علوم نظری که بعضا در دروس نظری مطالعه و فرا گرفته بودند به طور تجربی هم آزمايشات مختلف را انجام مي‌دهند و لذا علاوه بر تطبيق و بررسی دروس نظری با داده های تجربی به علت آزمايشات موجود به علوم نظری آنها هم افزوده خواهد شد. لذا آزمايشات ذيل توسط دانشجويان کارشناسی در گروههای مختلف انجام می گردد. 1- جت سيال 2- سرريز 3- مرکز فشار 4- ونتوريمتر 5- پرش هيدروليکی 6- افت اصطکاک 7- اوريفيس 8- پمپ سانتريفوژ 9- پمپ سری و موازی 10- بررسی پمپهاي سانتويفوژ ، توربيني ، چرخدنده‌ای و محوری 11- پمپ رفت و برگشتی 12- بررسی رينولدز و مشاهده جريان آرام و درهم 13- کاويتاسيون

آزمایشگاه ترمودینامیک

اين آزمايشگاه با فضای 150 متر مربع شامل تجهيزات زير مي‌باشد : 1ـ سيكل تبريد تراكمي ( سيكل تبريد يخچال ) 2ـ ديگ مارست 3ـ سيكل استرلينگ 4ـ بمب كالريمتر 5ـ دستگاه تست موتور بنزيني ( سيكل اتو ) 6- دستگاه تست موتور دیزل (سیکل دیزل) 7ـ تست كمپرسور 8ـ تست نازلها

آزمایشگاه تونل باد

این آزمایشگاه شامل یک دستگاه تونل باد و جریان سنج سیم داغ (Hot Wire) با دقت بالا و ساخت یکی از شرکت های داخلی می باشد. با قرار دادن نمونه های مختلف می توان پارامتر های مختلف جریان از جمله سرعت لحظه ای ، فشار و ... را در هر نقطه از نمونه اندازه گیری نمود و با استفاده از نرم افزار کامپیوتری مناسب می توان سرعت متوسط ، اغتشاش های جریان سیال ، نقش های لینولدز ، زاویه جریان ، جهت حرکت سیال و ... را اندازه گیری نمود. این آزمایشگاه علاوه بر کاربرد های آموزشی برای دانشجویان کارشناسی می تواند جهت انجام پروژه های کارشناسی ارشد و دکتری نیز مورد استفاده قرار گیرد.

آزمایشگاه نیروگاه

اين آزمايشگاه با فضای 60 متر مربع شامل يكدستگاه مدل نيروگاه بخار Mini Steam Power Plant مدل P7690 شركت CUSSONS انگلستان ( سال ساخت 2001 ) مي باشد . اجزاي مختلف اين دستگاه شامل: بويلر، توربين بخار، دينامومتر جهت اندازه‌گيري توان خروجي توربين،كندانسور ، برج خنك كننده ، تله بخار و ... بوده و داراي سيستم كنترل مركزي بر روي صفحه (Control Panel) مي‌باشد كه با استفاده از آن مي‌توان دما و فشار سيال فعال را در نقاط مختلف سيكل اندازه گيري نمود .

آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات

این آزمایشگاه با فضای 150 متر مربع شامل دستگاه هایی برای آزمايش و نشان‌دادن مفاهيم ارائه شده در دروس ديناميک و ارتعاشات و ديناميک ماشين و همچنين دستگاه‌هايی نيز برای بيان کاربردهای عملی مبتنی بر مفلاهيم دروس فوق می‌باشد که عبارتند از: دستگاه‌های: دوبحرانی ، پاندول ساده ، پاندول مرکب ، مرکز ضربه ، کاتر پاندول ، تعادل بيفيلا و سيستم جرم و فنر ، ارتعاشات پيچشی همراه با ويکسوز، ژيروسکوپ ، معادل کار مکانيکی ، ارتعاش عرض تيرها با جاذب ارتعاش غير ويسکوز ، سيستم جسم صلب و فنر همراه با استهلاک ويسکوز با قابليت ارتعاش اجباری ، چرخدنده های ساده و خورشيدی ، گاورنر ، نيروی گريز از مرکز ، بادامک ، بالانسينگ

آزمايشگاه مقاومت مصالح

عکس موجود نيست.

این آزمایشگاه با فضای 180 متر مربع دارای دستگاه های آزمایشگاهی لازم برای درس مقاومت مصالح می باشد از جمله دستگاه های موجود در آزمایشگاه می توان به موارد زیر اشاره نمود. 1- دستگاه پلاريزکوپ 2- دستگاه سختی سنجی 3- دستگاه تست خمش 4- دستگاه تست کمانش 5- دستگاه تست کشش 6- دستگاه تست فشار 7- دستگاه تست خرپا 8- دستگاه تست پيچش‌الاستيک 9- دستگاه تست تيرهای خميده

آزمايشگاه تعيين خواص مكانيكي مواد

عکس موجود نيست.

این آزمایشگاه با فضای 60 متر مربع شامل تجهیزات مربوط به تعيين خواص مکانيکی مواد ، از جمله يک دستگاه سروهيدروليک INSTRON 8802 وجود دارد که به کمک آن می‌توان رفتار استاتيکی ، ديناميکی و خستگی مواد را به طور دقيق بررسی و اندازه گرفت از جمله آزمايشهايی که در اين آزمايشگاه می توان انجام داد عبارت است از: آزمايش کشش ، فشار ، خمش ، پيچش ، ضربه و خستگي اين آزمايشگاه برای دانشجويان کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا قابل استفاده می باشد.

کارگاه اتومکانیک

اين کارگاه با فضاي 100 متر مربع شامل اتومبيل‌های برش خورده‌ای مثل پرايد ، پيکان و ... همچنين يک پيکان مدل 62 برای آشنايی و آموزش دانشجويان مي باشد . همچنين در اين كارگاه انواع ماکت‌های آموزشی خارجی مثل سيستم فرمان ، گيربکس ، سيستم انژکتور ، موتور وانکل و مدلهای مختلف مدارهاي آب ، برق ، بنزين و ....... موجود است.

کارگاه ماشین ابزار

اين كارگاه با فضاي 100 متر مربع شامل تجهيزات زير مي باشد 1- تراش يک متری تبريز 7 دستگاه 2- تراش يک و نيم متری تبريز 1 دستگاه 3- تراش دو متری تبريز 1 دستگاه 4- فرز يونيورسال تبريز 2 دستگاه 5- صفحه‌تراش 1 دستگاه 6- دريل ستونی 2 دستگاه 7- دريل پايه‌دار 1 دستگاه 8- اره لنگ 1 دستگاه 9- سنگ دوقلو پايه‌دار 1 دستگاه 10- سنگ دوقلو رو ميزی 1 دستگاه

کارگاه جوشکاری و ورقکاری

اين كارگاه با فضاي 65 متر مربع شامل تجهيزات زير مي باشد: 1 دستگاه جوش 600 آمپر - 4 دستگاه جوش 400 آمپر - 4 دستگاه جوش 300 آمپر - 1 دستگاه جوش 180 آمپر - 2 دستگاه نقطه جوش - 1 دستگاه گيوتين - 1 دستگاه خمکاري - 1 دستگاه پرس ضربه - 2 دستگاه دستگاه دريل پايه‌دار - 1 دستگاه سنگ فرز - 1 دستگاه اره عمود بر - 1 دستگاه دريل دستی - 1 دستگاه مشعل هوا برش - 1 دستگاه مشعل کاربيد

فرم نهائی پروپوزال (حاوی درصد مشارکت، نوآوری و گانت چارت) (1398/11/10)

فرم پروپوزال کارشناسی ارشد حاوی درصد مشارکت، نوآوری و گانت چارت، در دو فرمت word و PDF به پیوست است.

فرم های جدید دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد (1398/10/19)

به فایل ضمیمه مراجعه شود.

آزمون جامع دكتري آبان 98 و ثبت درخواست شركت در امتحان از طريق سيستم گلستان (1398/8/4)

دانشجویان محترم به فایل پیوست مراجعه فرمایند.

فرایند درخواست اتاق برای دانشجویان دکتری (1398/2/24)

به فایل پیوست مراجعه شود.

فلوچارت پیشنهادی انتخاب دروس کارشناسی مهندسی مکانیک (1397/11/3)

فلوچارت پیشنهادی انتخاب دروس کارشناسی مهندسی مکانیک

راهنماي ثبت درخواست افزايش سنوات نيمسال ششم در سامانه گلستان (1397/9/11)

اين اطلاعيه مربوط به دانشجويان كارشناسي ارشدي مي باشد كه تقاضاي تمديد سنوات براي نيمسال ششم را دارند

سرفصل مصوب وزارت علوم - کارشناسی ارشد هوافضا (1397/7/14)

این سرفصل آخرین نسخه مصوب وزارت علوم مرتبط با کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا بوده و شامل تمام شاخه های تخصصی این رشته می باشد.

عناوين فارسي و انگليسي رشته گرايش ها (1396/11/3)

از اساتید و دانشجویان محترم تقاضا می شود که نسبت به درج صحیح نام دانشکده و رشته-گرایش ها در پایان نامه ها، مطابق با فایل پیوست، دقت لازم را مبذول فرمایند.

عناوین فارسی و انگلیسی دانشکده های دانشگاه (1396/10/24)

از اساتید و دانشجویان محترم تقاضا می شود که نسبت به درج صحیح نام دانشکده و دانشگاه در مقالات و انتشارات طبق فایل پیوست اقدامات لازم را مبذول فرمایند.

فرم های گزارش پیشرفت و تمدید سنوات (1396/9/27)

فرم های تمدید سنوات دانشجویان ارشد و گزارش پیشرفت دانشجویان ارشد (برای دانشجویان ترم هفت به بعد جهت ارایه به کمیسیون) و گزارش پیشرفت دکتری

لیست دروس رشته مهندسی مکاترونیک - کارشناسی ارشد (1396/8/6)

برای انتخاب واحدهای مناسب با مدیر گروه محترم این رشته مشورت گردد.

چارت آموزشی رشته مهندسی مکاترونیک - کارشناسی (1396/8/6)

برای هماهنگی بیشتر جهت اخذ دروس و واحدهای مناسب با مدیر گروه محترم مکاترونیک مشورت شود.

سرفصل مصوب وزارت علوم - کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی مکانیک (1396/8/6)

این سرفصل آخرین نسخه مصوب وزارت علوم مرتبط با کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی مکانیک بوده و شامل تمام شاخه های تخصصی این رشته می باشد.

سرفصل مصوب وزارت علوم - کارشناسی مهندسی مکانیک (1396/8/6)

این سرفصل، آخرین نسخه مصوب وزارت علوم برای رشته مهندسی مکانیک در مقطع کارشناسی (بدون گرایش) است. جدول شماره1(دروس عمومی) در سرفصل مصوب وزارت علوم مقطع کارشناسی مهندسی مکانیک حذف و چارت دروس عمومی جدید در همین فایل جایگزین گردیده است. تعداد کل واحدها: 140 1.مجموع واحدهای عمومی: 22 2. دروس پایه: 25 3. دروس اصلی: 61 4. دروس تخصصی الزامی: 12 5. دروس تخصصی انتخابی 13 6. دروس کارگاه، پروژه و کارآموزی: 7

فرم تعیین موضوع پروژه - کارشناسی (1391/8/3)

دانشجو ورودی 89 به بعد پس از گذراندن105 واحد ،قبل از زمان انتخاب واحد ترم می بایست فرم تعیین موضوع پروژه را کامل و تحویل آموزش نماید. در غیر اینصورت قادر به اخذ نخواهد بود

فرم حذف تکدرس - کارشناسی (1391/8/3)

دانشجویان می توانند در یک ترم تحصیلی یک درس نظری خود را با شرایط ذیل حذف نمایند *عدم غیبت غیر مجاز کلاسی *موافقت استاد درس و مدیر گروه *ارائه برگه با امضاء های کامل تا تاریخ مندرج در تقویم دانشگاه

حسین طاهری

پست سازمانی: مسؤل و مدرس كارگاه ماشین ابزار
تلفن: 023-32392204
پست الکترونیک:

محمدحسين احسانپور

پست سازمانی: مسؤل و مدرس كارگاه جوشکاری و ورقکاری
تلفن: 023-32392204
پست الکترونیک:

مسعود حیدری

پست سازمانی: مسؤل و مدرس كارگاه اتومکانیک، آزمایشگاه سیالات و انتقال حرارت
تلفن: 023-32392204
پست الکترونیک:

مهدی نیکزاد

پست سازمانی: کارشناس آموزش دوره کارشناسی و مسؤل آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات
تلفن: داخلی 3375
پست الکترونیک: 02332300240

محمّد عرب احمدی

پست سازمانی: کارشناس آموزش دوره تحصیلات تکمیلی
تلفن: داخلی 3408
پست الکترونیک: mohammadarab41@yahoo.com

سعیده صفاری

پست سازمانی: مسؤل دفتر ریاست دانشکده
تلفن: داخلی3340
پست الکترونیک: 02332300240
مجله مکانیک سازه ها و شاره ها آمادگی انتشار مقالات تخصصی در کلیه زمینه های مهندسی مکانیک و مباحث میان رشته ای مرتبط با این شاخه علمی را دارا است. لذا از کلیه اساتید، دانشجویان، پژوهشگران و فعالین صنعت دعوت می شود که حاصل تحقیقات جدید، پژوهش های بنیادین و ایده های نو خود را جهت انتشار به این نشریه ارسال نمایند. شایان ذکر است که این مجله دارای رویکرد یکسان در دعوت از تحقیقات دارای جنبه عددی، تحلیلی و آزمایشگاهی است. همچنین امکان انتشار مقالات جدید در زمینه روشهای عددی و تحلیلی (شامل هر دو دیدگاه معین و تصادفی) در مهندسی مکانیک فراهم شده است. در پایان خاطر نشان می شود که سیاست اصلی این مجله بر تسریع فرآیند داوری و تعیین تکلیف مقالات در حداقل زمان ممکن استوار شده است. پژوهشگران محترم می توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی مجله به نشانی jsfm.shahroodut.ac.ir مراجعه فرمایند.