چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰

درخشش عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک در بین برترین پژوهشگران جهان

دکتر محمد حسین احمدی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مكانيك و مکاترونیک دانشگاه صنعتی شاهرود با ۱۹۶ اثر به عنوان دانشمند ایرانی در بین برترین پژوهشگران جهان درخشید.