سه شنبه ۱ شهریور ۱۴۰۱

مجله RERA موفق به کسب نمایه معتبر EWOS شد

مجله Renewable Energy Research and Applications=RERAموفق به كسب نمايه معتبر EWOS (مجلات نوظهور) شد.