اخبار و رویدادها: لزوم شرکت در طرح مهتاب برای دانشجویان متقاضی کارآموزی

لزوم شرکت در طرح مهتاب برای دانشجویان متقاضی کارآموزی
سه شنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۱- ۱۱:۴۵:۱۳

لزوم شرکت در طرح مهتاب برای دانشجویان متقاضی کارآموزی

لزوم شرکت در طرح مهتاب برای دانشجویان متقاضی کارآموزی

به اطلاع دانشجویانی که درس کارآموزی 1 و 2 را اخذ نموده اند میرساند جهت تایید درخواست کارآموزی میبایست در طرح مهتاب که کلیات آن در فایل پیوست آمده است شرکت نمایند .
این دوره اجباری میباشد و از این پس کلیه دانشجویان متقاضی دوره کارآموزی میبایست حتما در این دوره شرکت نمایند تا با درخواست کارآموزی و معرفی آنها به واحد های صنعتی اقدام گردد.
ضمنا کلاس ها به صورت غیرحضوری و در بستر سامانه LMS برگزار خواهد شد.
 
جهت دریافت فایل پیوست (معرفی طرح مهتاب) بر روی لینک زیر کلیک نماید:
معرفی طرح مهتاب
12345