جمعه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

گفتگوی اختصاصی روابط عمومی با دکتر حسین خسروی معاون دانشجویی دانشگاه

دکتر حسین خسروی معاون دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود در گفتگوی اختصاصی که با کارشناس مسئول روابط عمومی دانشگاه انجام شد به تشریح برنامه های راهبردی این معاونت پرداخت.