اخبار و رویدادها: اولین جشنواره ملی سلامت دانشجویان

اولین جشنواره ملی سلامت دانشجویان
یکشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱- ۰۸:۰۰:۰۱

اولین جشنواره ملی سلامت دانشجویان

اولین جشنواره ملی سلامت دانشجویان

با فهم ضرورت و اهمیت موضوع سلامت در جمعیت دانشجویی و دانشگاه های کشور، دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان نخستین "جشنواره ملی سلامت دانشجویان کشور" را در حوزه سلامت روان و جسم و تعهد به تلاش جهت ارتقاء شاخص های سلامت برگزار می کند.

جشنواره ملی سلامت دانشجویان کشور با شعار «سلامت برای همه دانشجویان در همه ی دانشگاه ها» فرهنگ مراقبت فردی و اجتماعی را نیز نهادینه خواهد کرد.

این جشنواره با تاکید بر اهمیت موضوع سلامت، دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور را به مشارکت فرا میخواند، فراخوانی که از همه دانشجویان دعوت می کند تا با اندیشه های خلاقانه و مهارت های خود در حیطه های مختلف علمی و فرهنگی به خلق آثاری بپردازند که در زمره اشاعه فرهنگ سواد سلامت روان و جسم، خود مراقبتی، همدلی، نشاط اجتماعی، مسئولیت پذیری و تاب آوری است.

جشنواره ملی سلامت دانشجویان کشور بستری است برای مشارکت فعال و یک اقدام جمعی در حوزه سلامت برای ارائه ایده ها، دستاوردها و کشف استعدادهای برتر و معرفی، تقدیر و بهره برداری از این ظرفیت های کم نظیر دانشجویی.

https://festival.saorg.ir/fa/

12345