یکشنبه ۱ دی ۱۳۹۸

هیات علمی دانشگاه به عنوان «پژوهشگر جوان برجسته مهندسی شیمی»

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، دکتر ماشاءالله رضاكاظمی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی و مواد این دانشگاه به عنوان «پژوهشگر جوان برجسته مهندسی شیمی» سال 1398 گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران منتخب شد.