آخرین بروزرسانی: 1401/3/20

 

IMG_2813.

 

در این آزمایشگاه امکان اتصال قطعات فلزی به روشهای مختلف جوشکاری ذوبی وجود دارد. این آزمایشگاه جهت ارائه دروس آزمایشگاه جوشکاری مهندسی مواد، کارگاه جوشکاری مکانیک و صنایع و همچنین پروژه های دانشجویی در زمینه جوشکاری و اتصال فلزات مورد استفاده قرار می گیرد.

آخرین بروزرسانی: 1401/3/20

1- اینورتور سه فاز جوشکاری و متعلقات (CARRY EL504G) جهت جوشکاری قوس الکترود دستی

4c730702-72f6-4997-9690-9c15f7df90c2

 2- دستگاه جوش قوسی تنگستن - گاز و متعلقات (DIGI TIG AC/DC 250)

دستگاه-جوش-گام-مدل-digi-tig-psq-251-acdc-1

3- دستگاه جوشکاری قوسی فلز - گاز و متعلقات (MULTI ARC 451C)

1575-0157fMulti-ARC-451-C1575-1be46تورچ-جوشکاری-میگ-CO2-c3c9f432

 

4- دستگاه جوش مقاومتی نقطه ای

25KW

5- تجهیزات جوشکاری اکسی - گاز

 

6- تجهیزات برشکاری با هوا

 

7- الکترود خشک کن

 

8- سنگ رومیزی

 

9- دستگاه سنگ فرز

 

10- دریل ستونی

 

11- دریل دستی

 

آخرین بروزرسانی: 1401/3/20

دکتر حمید اشرفی

پست سازمانی: مسئول آزمایشگاه
تلفن:
  داخلی:    مستقیم:
پست الکترونیک: hashrafi@shahroodut.ac.ir
آخرین بروزرسانی: 1401/3/20

https://goo.gl/maps/dzZZ8RnRYN3keqnf8