آخرین بروزرسانی: 1401/6/22

دفتر استعدادهاي درخشان

دفتر استعدادهاي درخشان با هدف شناسايي ، حمايت و هدايت دانشجويان ممتاز دانشگاه و فراهم كردن امكانات رفاهي و آموزشي براي اعتلاي سطح علمي آنان زير نظر معاونت آموزشي دانشگاه فعاليت مي كند. مسئول دفتر استعدادهاي درخشان يكي از اعضاء هيات علمي دانشگاه است كه پيشنهاد معاون آموزشي و حكم رئيس دانشگاه منصوب ميشود.

وظائف:
شناسايي دانشجوياني كه در رشته هاي مختلف علمي مي توانند از آيين نامه ها و دستورالعملهاي مربوط به استعدادهاي درخشان استفاده كنند.
افزايش سطح علمي اين دانشجويان از طريق فراهم آوردن وسايل و امكانات لازم نظير تشكيل كلاس ، شركت در سمينارها و كارگاههاي آموزشي و ...
اقدام و پيگيري اجراي بخشنامه ها و آيين نامه هاي مربوط به اين دانشجويان
فراهم كردن امكانات رفاهي از جمله خوابگاه و كمك هزينه تحصيلي با شرايط بهتر براي اين دانشجويان
5 ـ پيگيري و نظارت بر هزينه كردن اعتبارت مربوط به استعدادهاي درخشان
فراهم كردن امكانات لازم براي شركت اين دانشجويان در كنفرانسهاي علمي و كارگاههاي آموزشي داخلي و خارجي
برگزاري دوره هاي آموزشي ويژه براي اين دانشجويان در زمينه زبان خارجي ، كامپيوتر و ...
فراهم كردن زمينه استفاده اين دانشجويان از امكانات مراكز اطلاع رساني و موسسات پژوهشي
هماهنگي لازم با معاونت پژوهشي دانشگاه به منظور حمايت از اجراي پژوهشهاي علمي توسط دانشجويان ممتاز
اطلاع رساني به دانشجويان ممتاز دانشگاه براي آشنايي با آيين نامه هاي مربوط
ارائه خدمات مشاوره اي به دانشجويان ممتاز دانشگاه
برنامه ريزي مناسب براي تشويق مادي و معنوي اين دانشجويان
فراهم آوردن امكان اعطاي بورس تحصيلي به استعدادهاي درخشان شاغل به تحصيل و دانش آموخته دانشگاهها.
معرفي و تقدير از دانشجويان داراي ابتكار، اختراع و نوآوريهاي علمي و فرهنگي در رسانه هاي گروهي
ساير امور مربوط به هدايت و حمايت از استعدادهاي درخشان

شماره تماس :    ----    02332300240-  داخلی 2516

پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی 1400-1399 (1399/3/7)

پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی 1400-1399

اطلاعیه (1399/2/9)

اطلاعیه بنیاد ملی نخبگان

فرم راتبه (1398/10/23)

قراردادهای آموزش یاری (1398/10/23)

قراردادهای آموزش یاری

قراردادهای تسهیلات (1398/10/23)

قراردادهای تسهیلات

شیوه نامه تسهیلات (1398/10/23)

شیوه نامه تسهیلات

مواد و برنامه امتحانی بيست و پنجمین دوره المپیاد دانشجویی کشور-سال 99 (1398/10/18)

مواد و برنامه امتحانی بيست و پنجمین دوره المپیاد دانشجویی کشور-سال 99

آخرین بروزرسانی: 1401/2/21

اطلاعیه بنیاد ملی نخبگان بنیاد ملی نخبگان

سطح بندی دانشگاههای کشوردانلود

اطلاعیه بدون ازمون دکتری سال 1401 دانلود

شیوه نامه

رشته گرایشهای استعدادهای درخشان در مقطع دکتری1401 دانلود