آخرین بروزرسانی: 1399/9/23

آزمایشگاه آموزشی کنترل فرآیند در سال 1397 در پردیس فن آوری های نوین دانشگاه طراحی، تکمیل و  به بهره برداری رسیده است. تجهیزات این آزمایشگاه شامل:

 

1- دستگاه کنترل جریان (Flow Control)

 c-1

نام کشور سازنده: ایران

سال ساخت: 1397

کاربری: تحلیل رفتار ساختارهای کنترلی در کنترل جریان مایعات در خطوط لوله

مشخصات فنی دستگاه:

- المان اندازگیری جریان: سنسور جریان با خروجی 4 تا 20 میلی آمپر

- المان نهایی کنترل: شیر کنترل با ورودی 4 تا 10 ولت

 

2- دستگاه کنترل دما (Temperature Control)

c-2

نام کشور سازنده: ایران

سال ساخت: 1397

کاربری: تحلیل رفتار ساختارهای کنترلی در کنترل دمای سیال خروجی از یک مبدل حرارتی صفحه ای

مشخصات فنی دستگاه:

- المان اندازگیری دما: سنسور دما با خروجی 4 تا 20 میلی آمپر

- المان نهایی کنترل: شیر کنترل با ورودی 4 تا 10 ولت

 

3- دستگاه کنترل سطح (Level Control)

c-3

نام کشور سازنده: ایران

سال ساخت: 1397

کاربری: تحلیل رفتار ساختارهای کنترلی در کنترل ارتفاع مایع درون یک مخزن

مشخصات فنی دستگاه:

- المان اندازگیری سطح: سنسور ارتفاع با خروجی 4 تا 20 میلی آمپر

- المان نهایی کنترل: شیر کنترل با ورودی 4 تا 10 ولت

 

4- دستگاه کنترل فشار (Pressure Control)

c-4

نام کشور سازنده: ایران

سال ساخت: 1397

کاربری: تحلیل رفتار ساختارهای کنترلی در کنترل فشار یک مخزن تحت فشار

مشخصات فنی دستگاه:

- المان اندازگیری فشار: سنسور فشار با خروجی 4 تا 20 میلی آمپر

- المان نهایی کنترل: شیر کنترل با ورودی 4 تا 10 ولت

 

5- دستگاه کنترل pH  

c-5

نام کشور سازنده: ایران

سال ساخت: 1397

کاربری: تحلیل رفتار ساختارهای کنترلی در کنترل pH محفظه واکنش خنثی سازی اسید و باز

مشخصات فنی دستگاه:

- المان اندازگیری فشار: سنسور pH برند Lutron

- المان نهایی کنترل: پمپ پریستالتیک برند Etatron ایتالیا

آخرین بروزرسانی: 1399/9/23
آخرین بروزرسانی: 1399/9/23
آخرین بروزرسانی: 1399/9/23