آخرین بروزرسانی: 1401/12/9

آزمایشگاه آموزشی عملیات واحد در مهندسی شیمی در سال 1397 در پردیس فن آوری های نوین دانشگاه ها طراحی، تکمیل و به به بهره برداری رسیده است.

IMG_۲۰۲۳۰۲۱۱_۱۷۰۸۲۷

آخرین بروزرسانی: 1401/12/9

1- برج تقطیر سینی دار (Sieve Tray Distillation Tower)

1

نام کشور سازنده: ایران

سال ساخت: 1397

کاربری: جداسازی مخلوط های مایع

مشخصات فنی دستگاه:

       - جنس: شیشه و استیل

       - ارتفاع:  30/3  متر

       - طول:    00/2  متر

       - عرض:    30/1 متر

فرایند بهره برداری: جداسازی مخلوط آب و اتانول

 

 

2- برج جذب گاز پرشده (Gas Absorption Packed Tower)

2

نام کشور سازنده: ایران

سال ساخت: 1397

کاربری: جذب گاز توسط جریان مایع با عبور از روي یک بستر پر شده

مشخصات فنی دستگاه:

       - جنس: شیشه و استیل به همراه پرکن های نوع Raschig Ring

       - ارتفاع:  90/2  متر

       - طول:    40/1  متر

       - عرض:    00/1 متر

فرایند بهره برداری: جذب فیزیکی گاز CO2 از هوا توسط آب

 

3- برج استخراج مایع-مایع (Liquid-Liquid Extraction Tower)

 3

نام کشور سازنده: ایران

سال ساخت: 1397

کاربری: جداسازی یک جزء حل شده در مخلوطی مایع، توسط حلال مایع

مشخصات فنی دستگاه:

       - جنس: شیشه و استیل

       - ارتفاع:  30/3  متر

       - طول:    00/2  متر

       - عرض:    30/1 متر

فرایند بهره برداری: جداسازی اسید بنزوئیک از کروسن توسط حلال آب

 

4- تبخیر کننده دو مرحله ای (Double Effect Evaporator)

4

نام کشور سازنده: ایران

سال ساخت: 1397

کاربری: تغلیظ محلول هاي رقیق در محیط خلاء

مشخصات فنی دستگاه:

       - جنس: استیل

       - ارتفاع:  20/2  متر

       - طول:    70/2  متر

       - عرض:    50/1 متر

فرایند بهره برداری: تغلیط محلول شکر در آب جهت آماده سازی برای فرایند کریستالیزاسیون

 

5- راکتور همزن دار پنج مرحله ای (Multi-Stage CSTR)

5

نام کشور سازنده: ایران

سال ساخت: 1397

کاربری: مطالعه واکنش هاي شیمیایی و زیستی

مشخصات فنی دستگاه:

       - جنس: شیشه و  استیل و مجهز به Coil حرارتی

       - ارتفاع:  20/2  متر

       - طول:    60/2  متر

       - عرض:    50/1 متر

فرایند بهره برداری: واکنش هیدروکسید سدیم و اتیل استات

آخرین بروزرسانی: 1399/9/23

آزمایشگاه عملیات واحد مهندسی شیمی در سال 1396 در پردیس فن آوری های نوین دانشگاه ها طراحی، تکمیل و به به بهره برداری رسیده است. تجهیزات این آزمایشگاه شامل:

 

1- برج تقطیر سینی دار (Sieve Tray Distillation Tower)

1

نام کشور سازنده: ایران

سال ساخت: 1397

کاربری: جداسازی مخلوط های مایع

مشخصات فنی دستگاه:

       - جنس: شیشه و استیل

       - ارتفاع:  30/3  متر

       - طول:    00/2  متر

       - عرض:    30/1 متر

فرایند بهره برداری: جداسازی مخلوط آب و اتانول

 

 

2- برج جذب گاز پرشده (Gas Absorption Packed Tower)

2

نام کشور سازنده: ایران

سال ساخت: 1397

کاربری: جذب فیزیکی و شیمیایی یک گاز توسط جریان مایع با عبور از

روي یک بستر پر شده

مشخصات فنی دستگاه:

       - جنس: شیشه و استیل به همراه پرکن های نوع Raschig Ring

       - ارتفاع:  90/2  متر

       - طول:    40/1  متر

       - عرض:    00/1 متر

فرایند بهره برداری: جذب فیزیکی گاز CO2 از هوا توسط آب

 

3- برج استخراج مایع-مایع (Liquid-Liquid Extraction Tower)

 

آخرین بروزرسانی: 1399/9/23