اخبار و رویدادها: قابل توجه دانشجويان متقاضي استفاده از سهميه رتبه اول 1402

قابل توجه دانشجويان متقاضي استفاده از سهميه رتبه اول 1402
دوشنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۲- ۱۰:۵۵:۵۷استفاده از سهمیه رتبه اول در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد

12345