اخبار و رویدادها: اطلاعیه تمدید سنوات نیمسال اول 1402-1401 دانشجویان ارشد

اطلاعیه تمدید سنوات نیمسال اول 1402-1401 دانشجویان ارشد
یکشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۱- ۱۰:۲۳:۰۱اطلاعیه تمدید سنوات ترم آینده برای دانشجویان ارشد  :

1-      دانشجویان ارشد که ترم آینده ترم 5می باشند (ترمی که بدون احتساب سنوات حذف کرده اید،شمارش نمی شود)،می بایست فرم ورد تمدید سنوات را پرکرده،امضا کنند و برای استاد راهنما ارسال کنند تا استاد راهنما بعد از امضا، برای خانم کیوانلو ارسال کنند یا به صورت دستی به خانم کیوانلو تحویل دهند(تا رسیدن به دست خانم کیوانلو پیگیر باشید)

2-      دانشجویان ارشد که ترم آینده ترم 6 آنها می شود، می بایست درخواست تمدید سنوات خود را در قسمت پیشخوان خدمت سیستم گلستان ارسال کنند تا استاد راهنما تایید کند.(تا تایید استاد راهنما پیگیر باشید)

3-      دانشجویان ارشد که ترم آینده ترم ۷ آنها یا بالاتر محسوب می شود، می بایست درخواست افزایش سنوات خود را در سایت کمیسیون موارد خاص ثبت کنند.(برای این منظور می بایست فرم گزارش پیشرفت تحصیلی (ممهور به به مهر دانشکده) خود را در سامانه کمیسیون آپلود کنند)

نکته: دانشجویانی که نیاز به فرم گزارش پیشرفت تحصیلی دارند، می بایست فرم ورد آن را تکمیل و امضا کرده، سپس برای استاد راهنما ارسال کرده تا ایشان بعد از امضا برای تصویب در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده به دست خانم کیوانلو برسانند. یا به صورت دستی به خانم کیوانلو تحویل دهند و بعد از تصویب میتوانند این فرم را از خانم کیوانلو گرفته و در سامانه کمیسیون آپلود کنند.

 زمان تحویل فرمهای تمدید سنوات و گزارش پیشرفت تا 4 تیر و همچنین ثبت درخواست در پیشخوان خدمت تا اول شهریور ماه تعیین گردید.به درخواستهای بعد از این تاریخ ترتیب اثر داده نمی شود.

 

12345