دانشکده مهندسی شیمی و مواد

رئیس دانشکده: منصور بزرگ

دانشکده مهندسی شیمی و مواد دانشگاه صنعتي شاهرود در سال 1392 با مقطع کارشناسی ارشد سرامیک (مهندسی مواد) شروع به‌کار کرد. پس از آن در سال 1393 در مقطع کارشناسی مهندسی مواد و کارشناسی ارشد مهندسی مواد گرایش مواد مرکب به جذب دانشجو پرداخت. سپس در سال 1394 با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی مهندسی شیمی به کار خود ادامه داد. پس از آن در سال 1399 موفق به پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی در گرایش فرایندهای جداسازی گردید. در حال حاضر این دانشکده با 18 عضو هیات علمی، در مجموع 352 دانشجو مشغول به تحصیل دارد که از این تعداد 171 نفر در مقطع کارشناسی مهندسی شیمی، 20 نفر در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، 131 نفر در مقطع کارشناسی مهندسی مواد، 4 نفر در مقطع ارشد مهندسی مواد (گرایش مواد مرکب)، 16 نفر در مقطع ارشد مهندسی مواد (گرایش سرامیک) و 14 نفر در مقطع ارشد مهندسی مواد (گرایش شناسایی) مشغول به تحصیل می‌باشند. شایان ذکر است این دانشکده تاکنون بالغ 107 فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی شیمی، 103 فارغ التحصیل کارشناسی مواد و 41 فارغ التحصیل ارشد مواد را در کارنامه خود دارد. آزمايشگاه‌هاي موجود و فعال دانشکده در حال حاضر به شرح زير می‌باشد: - آزمايشگاه متالوگرافی و ریزساختار مواد - آزمايشگاه عملیات حرارتی - کارگاه مدلسازی و ریخته‌گری - آزمايشگاه خواص مکانیکی مواد و شکل دادن فلزات - آزمایشگاه تحقیقاتی سرامیک پیشرفته - آزمایشگاه جوشکاری و اتصال فلزات - آزمایشگاه خوردگی و پوشش - آزمایشگاه عملیات واحد مهندسی شیمی - آزمایشگاه انتقال حرارت مهندسی شیمی - آزمایشگاه کنترل فرآیندها در مهندسی شیمی. -آزمایشگاه فرایندهای جداسازی. کانال تلگرامی آموزش دانشکده: ChemMatEng@
تلفن تماس: 32300240
تلفن داخلی: 3456
ایمیل: support@shahroodut.ac.ir