آخرین بروزرسانی: 1401/12/9

 آزمایشگاه آموزشی انتقال حرارت مهندسی شیمی در سال 1396 در پردیس فن اوریهای نوین دانشگاه ها طراحی، تکمیل و با خرید تجهیزات مناسب به بهره برداری رسیده است . علاوه بر دانشجویان کارشناسی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیز با توجه به فضای مناسب،  از این آزمایشگاه  استفاده میکنند.

IMG_۲۰۲۳۰۲۱۱_۱۷۰۹۳۴

آخرین بروزرسانی: 1399/9/4

1

دستگاه جوشش

Boiling Unit

2

تبادلگر حرارتی دو لوله ای

Concentric Double Pipe Heat Exchanger

3

دستگاه میعان

Condensation Unit

4

دستگاه جابجایی آزاد و اجباری

Free & force convection Unit

5

هدایت حرارتی در جامدات

Heat Conduction in Solids

6

تبادلگر حرارتی صفحه‌ای

Plate Heat Exchanger

7

تبادلگر حرارتی پوسته و لوله

Shell & Tube Heat Exchanger

8

دستگاه انتقال حرارت تشعشعی

Radiation Heat Transfer Unit

9

دستگاه بررسی توزیع دما در فین ها

Temperature distribution on Fins unit

10

دستگاه تولید بخار

Steam Generator unit

آخرین بروزرسانی: 1399/9/4

مصطفی کاهانی

پست سازمانی:
تلفن:
  داخلی:    مستقیم:
پست الکترونیک: mostafa.kahani@shahroodut.ac.ir
آخرین بروزرسانی: 1399/9/4