اخبار و رویدادها: بازدید آموزشی دانشجویان دانشکده مهندسی شیمی و مواد از شرکت ریخته گری دقیق پارس

بازدید آموزشی دانشجویان دانشکده مهندسی شیمی و مواد از شرکت ریخته گری دقیق پارس
شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲- ۱۰:۱۱:۱۲

بازدید آموزشی دانشجویان دانشکده مهندسی شیمی و مواد از شرکت ریخته گری دقیق پارس

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود و به نقل از دکتر حاجیان ، دانشجویان گروه مهندسی مواد، بیست و سوم اردیبهشت ماه از شرکت ریخته گری دقیق پارس شاهرود بازدید کردند.

موضوع این بازدید بررسی تست های غیر مخرب در قطعات ریخته گری شده شرکت دقیق پارس شاهرود بوده است.

IMG_20230610_075454_909

12345