اخبار و رویدادها: انتصاب آقاي دكتر رضاكاظمي به عنوان نماينده انجمن مهندسي گاز ایران

انتصاب آقاي دكتر رضاكاظمي به عنوان نماينده انجمن مهندسي گاز ایران
سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸- ۰۹:۳۳:۳۳

 انتصاب آقاي دكتر رضاكاظمي به عنوان نماينده انجمن مهندسي گاز ایران

آقاي دكترماشاالله رضاكاظمي به عنوان نماينده انجمن مهندسي گاز ايران در دانشگاه صنعتی شاهرود منصوب شدند.

آقاي دكترماشاالله رضاكاظمي به عنوان نماينده انجمن مهندسي گاز ايران در دانشگاه صنعتی شاهرود منصوب شدند.
12345