دانشکده مهندسی مکانیک

رئیس دانشکده: حبیب احمدی

دانشکده مهندسی مکانيک دانشگاه صنعتي شاهرود در سال 1378 با مقطع کارشناسی مکانيک، گرایش سيالات شروع بکار کرد. سال 1379 در گرایش جامدات دانشجو پذیرفت و در سال های بعد، در مقاطع بالاتر و گرایش‌های دیگر دانشجو پذیرش و تربیت نمود. گروه‌هاي آموزشي دانشکده شامل 1- گروه مهندسی حرارت و سيالات، 2- گروه مهندسی طراحی جامدات 3- گروه مهندسی ساخت و توليد است. در حال حاضر اين دانشکده دارای 35 عضو هيأت علمي با مدرک دکترای تخصصی از دانشگاه‌هاي معتبر داخل و خارج از کشور است که در گرايش‌هاي تخصصي تبديل انرژي، طراحي کاربردي، ساخت و توليد، مکاترونيک، سیستم‌هاي انرژي و هوافضا (سازه‌هاي هوايي و آيروديناميک) مشغول آموزش و پژوهش می باشند. اين دانشکده دارای 3 گرایش در مقطع دکتری، 8 گرایش در مقطع کارشناسی ارشد و همچنين 2 رشته مهندسی مکانيک (عمومي) و مهندسی ساخت و تولید در مقطع کارشناسی می‌باشد. تعداد دانشجويان دانشکده در حال حاضر 787 نفر است که 115 دانشجو در مقطع دکتری، 270 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و 402 دانشجو در مقطع کارشناسی تحصیل می‌کنند. تعداد دانش‌آموختگان اين دانشکده در مقطع دکتري 50 نفر، کارشناسی ارشد 653 نفر و کارشناسی 1417 نفر مي باشد. آزمايشگاه‌ها و کارگاه‌هاي آموزشي موجود و فعال دانشکده در حال حاضر به شرح زير مي‌باشد: 1- آزمايشگاه ترموديناميك 2- آزمايشگاه مكانيك سيالات 3- آزمايشگاه انتقال حرارت 4- آزمايشگاه ديناميك و ارتعاشات 5- آزمايشگاه اندازه‌گيري دقيق و کنترل کيفي 6- كارگاه اتومكانيك 7- كارگاه ماشين ابزار 8- كارگاه جوش‌كاري و ورق‌كاري، کارگاه تخصصي ساخت و تولید. همچنين آزمايشگاه‌هاي پژوهشي دانشكده نيز به شرح ذيل است: 1- آزمايشگاه آشكارسازي و رديابي 2- آزمايشگاه تونل باد 3- آزمایشگاه نیروگاه 4- آزمايشگاه سيالات پيچيده 5- آزمايشگاه انرژي 6- آزمايشگاه تعيين خواص مکانيکي مواد 7- آزمايشگاه ماشين‌هاي کنترل عددي (CNC) 8- آزمايشگاه مکانيک شکل‌دهي فلزات 9- آزمايشگاه سيستم‌هاي ديناميکي 10- آزمايشگاه مکانيک مواد مرکب 11- آزمايشگاه مکاترونيک 12- آزمايشگاه حرکات اصلاحی و توانبخشی 13- آزمايشگاه مکانيک محاسباتي
تلفن تماس: 023-32300258
تلفن داخلی: 3340
ایمیل: mechanical@shahroodut.ac.ir