اخبار و رویدادها: فرايند اجرايي ثبت پروپوزال و پايان نامه/رساله در سامانه ایرانداک

فرايند اجرايي ثبت پروپوزال و پايان نامه/رساله در سامانه ایرانداک
دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۰- ۰۸:۰۸:۳۰فرايند اجرايي ثبت پروپوزال و پايان نامه/رساله در سامانه ایرانداک

فرايند اجرايي ثبت پروپوزال  و پايان نامه/رساله در سامانه SABT.IRANDOC.IR  (سامانه ثبت) و همانندجوي پايان نامه و رساله در سامانه TIK.IRANDOC.IR  (سامانه همانندجو) جهت دانشجويان تحصيلات تكميلي

1- ثبت موضوع پروپوزال توسط دانشجو در سامانه ثبت  پس از تصويب موضوع پيشنهادي در دانشكده   و ارسال گواهي ثبت آن  به همراه  پروپوزال تاييد شده به تحصيلات تكميلي دانشگاه جهت درج در پرونده آموزشي دانشجو.

2- ثبت متن كامل پايان نامه/رساله توسط دانشجو در سامانه همانندجو قبل از درخواست دفاع و تاييد آن توسط استاد راهنماي مربوطه.

3- دانشجو موظف است گزارش همانندجويي پايان نامه /رساله  را هنگام ثبت درخواست مجوزدفاع در سيستم آموزشي گلستان(پيشخوان خدمت) بارگذاري نموده و درخواست خود را براي استاد راهنماي مربوطه ارسال نمايد.

4- استاد راهنماي مربوطه پس از بررسي گزارش همانندجويي بارگذاري شده توسط دانشجو در سيستم آموزشي گلستان و دارا بودن ساير شرايط دفاع، درخواست دانشجو را جهت انجام مراحل بعدي مطابق روال سابق براي آموزش دانشكده ارسال مي نمايد.

لازم به ذكر مي باشد كه جهت صدور مجوز دفاع از پايان نامه/رساله علاوه بر تكميل پرونده آموزشي دانشجو، داشتن گواهي ثبت پروپوزال و گزارش همانندجويي پايان نامه و رساله الزامي مي باشد.

5- كما في السابق دانشجو موظف است متن كامل پايان نامه/رساله خود را پس از دفاع و انجام اصلاحات در سامانه ثبت بارگذاري نمايد. اين امر جهت تسويه حساب نهايي و  فارغ التحصيلي  دانشجوضروري مي باشد.

12345