اخبار و رویدادها: اطلاعیه برای کلاس حضوری دروس عملی دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک

اطلاعیه برای کلاس حضوری دروس عملی دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک
شنبه ۲۰ فروردین ۱۴۰۱- ۱۲:۰۷:۳۳ برای دریافت فرم پیوست شماره 1 بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

فرم درخواست خوابگاه_دروس عملی_ دانشکده مکانیک

 

12345