اخبار و رویدادها: بازدید دانشجویان دانشکده مهندسی مکانیک از کارخانه سیمان شاهرود تحت نظارت دکتر احمد نظری

بازدید دانشجویان دانشکده مهندسی مکانیک از کارخانه سیمان شاهرود تحت نظارت دکتر احمد نظری
شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲- ۱۲:۴۱:۰۷

بازدید دانشجویان دانشکده مهندسی مکانیک از کارخانه سیمان شاهرود تحت نظارت دکتر احمد نظری

دانشجویان دانشکده مهندسی مکانیک از کارخانه سیمان شاهرود بازدید کردند.

در روز دوشنبه 25 اردیبهشت، دانشجویان درس کنترل آلودگی محیط زیست تحت نظارت و راهنمایی آقای دکتر احمد نظری از کارخانه سیمان شاهرود بازدید کردند.

12345