ماشین مجازی

کلیه اساتید و دانشجویان می‌توانند از ماشین مجازی دانشگاه (از طریق شبکه داخلی و اینترنت ) استفاده نمایند.

دسترسی به سامانه  ماشین های مجازی   https://vms.shahroodut.ac.ir

مزایا :

  • عدم نیاز به اتصال از طریق ریموت دسکتاپ و ssh

  • شخصی سازی ماشین مجازی

  • نصب برنامه های مورد نظر دانشجو با هماهنگی مرکز

  • در دسترس بودن از طریق شبکه داخلی و اینترنت (موبایل ،لپ تاپ و کامپیوتر شخصی)

 درخواست :

https://ccitticket.shahroodut.ac.ir/

پرداخت آنلاین:

https://shahroodut.ac.ir/fa/sec/index.php?id=5&index=1095