دانشکده علوم ریاضی

رئیس دانشکده: مهدی قوتمند

رشته ریاضی در گرایش های دبیری ریاضی، ریاضی محض و ریاضی کاربردی از سال 1373 فعاليت آموزشي خود را در دانشكده علوم تا سال 1384 بصورت گروه ریاضی ادامه داد. در سال 1384 با تصويب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانشكده‌ علوم‌ رياضي دانشگاه‌ صنعتی شاهرود (با تفكيك از دانشكده علوم پايه) متشكل از دو گروه آموزشي رياضي محض و ریاضی کاربردی،آمار تشكيل شد. اين دانشكده با گذشت بیست و پنج سال و دایر نمودن رشته های مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و جذب هیات علمی مورد نیاز از پتانسیل علمی و تحقیقاتی مناسبی برخوردار می باشد. هم اكنون 28 عضو هيات علمي (3 استاد، 13 دانشيار، 11استاديار و 1 مربی) به تربيت و آموزش بیش از 400 دانشجوي كارشناسي، بیش از 50 دانشجوي كارشناسي ارشد و 70 دانشجوي دكتري مشغول مي باشند. رشته هاي تحصيلي موجود در دانشكده علوم رياضي عبارتند از، 1- ریاضیات و کاربردها(کارشناسی) 2-ریاضی محض(کارشناسی ارشد-دکتری) 3-ریاضی کاربردی(کارشناسی-کارشناسی ارشد-دکتری) 4- آمار ریاضی(کارشناسی - کارشناسی ارشد-دکتری) 5- علوم کامپیوتر (کارشناسی). دانشکده ریاضی طی سال های گذشته در مسابقات ریاضی دانشجویی زیر نظر انجمن ریاضی ایران حضور شایسته و فعال داشته و همواره موفق به کسب مدال های نقره و برنز گردیده و از نظر تیمی نیز در بین بیش از 36 دانشگاه کشور موفق به کسب رتبه هشتم تا دهم گردیده است. میزبانی موفق کنفرانس های ریاضی، آمار و تحقیق در عملیات از افتخارات این دانشکده است. در حال حاضر مجله دانشکده ریاضی با عنوان Journal of Algebraic Systems با درجه "علمی-پژوهشی" در دانشگاه شاهرود منتشر می گردد.
تلفن تماس: 32300235-023
تلفن داخلی: 3330
ایمیل: math[AT]shahroodut[DOT]ac[DOT]ir