رضا اندام

دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

دكتري مديريت و برنامه ريزي تربيت بدني

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه گيلان
زمینه ها و علایق پژوهشی: مدیریت منابع انسانی با رویکرد داوطلبان
عضویت در مجامع علمی: عضو انجمن علمی تربیت بدنی
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
لطفاً به CV مراجعه فرمایید.
تلفن تماس: 32395900-023
تلفن داخلی: 2598

علم سنجی

Google Scholar
(Update: 2024-Jan-20)
444

Citations

10

h-index

11

i10-index

18

Co-authors

Scopus
(Update: 2024-Jan-20)
11

Citations

1

h-index

20

Co-authors

11

Documents

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

دکتری

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 60
فائزه اسکندری (1402)، " تأثیر رهبری اخلاقی بر رفتار آوای معلمان تربیت‌بدنی با نقش تعدیلگر شخصیت فعال و میانجی تعهد عاطفی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام [استاد/ اساتید راهنما]، مجتبی رجبی [استاد/ اساتید مشاور]
زهرا کریمی (1402)، "طراحی الگوی معماری منابع انسانی داوطلب در ورزش با رویکرد دوسوتوانی"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام، حسن بحرالعلوم [استاد/ اساتید راهنما]،
هلن حسینی (1401)، " طراحی مدل ارزش‌آفرینی برند در باشگاه‌های ورزشی ایران"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن بحرالعلوم، رضا اندام [استاد/ اساتید راهنما]، علی اکبر حسنی، هادی باقری [استاد/ اساتید مشاور]
ناهید داروغه عارفی (1401)، "طراحی مدل اکوسیستم کارآفرینی در ورزش"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن بحرالعلوم، رضا اندام [استاد/ اساتید راهنما]، علی اکبر حسنی [استاد/ اساتید مشاور]
سمانه راستگو (1401)، "طراحی مدل هم آفرینی تجربه در گردشگری ورزشی ایران"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن بحرالعلوم، رضا اندام [استاد/ اساتید راهنما]، هادی باقری، سیده عذرا میرکاظمی [استاد/ اساتید مشاور]
مرجان امینی (1401)، "آینده‌پژوهی توسعه گردشگری پایدار ورزشی"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن بحرالعلوم، رضا اندام [استاد/ اساتید راهنما]، طاها ربانی [استاد/ اساتید مشاور]
مهدیه کوثری (1401)، " تاثیر سبک‌های رهبری بر رفتار شهروندی با نقش میانجی اشتیاق شغلی و زبان انگیزه دهنده در سازمان‌های ورزشی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام [استاد/ اساتید راهنما]، مجتبی رجبی [استاد/ اساتید مشاور]
فرشته اشرفی (1401)، " تأثیر امنیت شغلی بر عملکرد شغلی معلمان ‌تربیت بدنی با نقش میانجی در هم تنیدگی شغلی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام [استاد/ اساتید راهنما]، مجتبی رجبی [استاد/ اساتید مشاور]
سوگند پورکمالی (1401)، " تأثیر شیدایی ورزش اوقات فراغت بر رفتارحامی محیط زیستی افراد با نقش میانجی انگیزه درونی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام [استاد/ اساتید راهنما]، مجتبی رجبی [استاد/ اساتید مشاور]
عارفه علیمحمدی (1401)، "تأثیر محرک ها بر اعتیاد به اینستاگرام در بین ورزشکاران با نقش تعدیلگر بهزیستی روانشناختی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام [استاد/ اساتید راهنما]، مجتبی رجبی [استاد/ اساتید مشاور]
مریم رجبیان (1400)، "تأثیر نگرانی های کووید 19 بر افسردگی دانشجویان ورزشکار با نقش تعدیلگر ارتباط اجتماعی هم تیمی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام [استاد/ اساتید راهنما]، مجتبی رجبی [استاد/ اساتید مشاور]
همایون نصیری (1400)، "تاثیر کیفیت خدمات باشگاه های بدنسازی بر تبلیغات دهان به دهان مشتریان با نقش میانجی رضایتمندی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام [استاد/ اساتید راهنما]، مجتبی رجبی [استاد/ اساتید مشاور]
زینب اصفهانی (1400)، "تاثیر شفافیت سازمانی بر سکوت سازمانی با نقش میانجی اعتماد سازمانی درسازمان های ورزشی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام [استاد/ اساتید راهنما]، مجتبی رجبی [استاد/ اساتید مشاور]
فائزه عبدالله نژاد (1400)، "تاثیر نگرانی از بیماری کووید19 بر سلامت روان دانشجویان ورزشکار با نقش تعدیلگر حمایت اجتماعی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام [استاد/ اساتید راهنما]، مجتبی رجبی [استاد/ اساتید مشاور]
حسینعلی دهباشی (1400)، " تاثیر جامعه پذیری سازمانی بر بهره وری داوطلبان‌ورزشی با نقش واسطه ای رفتارشهروندی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام [استاد/ اساتید راهنما]، مجتبی رجبی [استاد/ اساتید مشاور]
زهرا روحانی (1399)، "ارائه مدل بازاریابی اجتماعی برای فعالیت بدنی سالمندان"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام، حسن بحرالعلوم [استاد/ اساتید راهنما]، ژاله معماری [استاد/ اساتید مشاور]
محمدرضا خلیلی (1399)، "تأثیر سبک رهبری اخلاقی بر بهزیستی شغلی معلمان تربیت‌بدنی با نقش میانجی تسهیل کار- خانواده و تعارض کار- خانواده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام [استاد/ اساتید راهنما]، مجتبی رجبی [استاد/ اساتید مشاور]
مریم خارکن (1399)، "طراحی مدل اقتصاد مقاومتی در ورزش دانشگاهی"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام، حسن بحرالعلوم [استاد/ اساتید راهنما]، حسین زارعیان [استاد/ اساتید مشاور]
علیرضا نظری (1399)، "تحلیل و مدل‌سازی فضیلت سازمانی در سازمان‌های ورزشی"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام، حسن بحرالعلوم [استاد/ اساتید راهنما]، حسین عیدی [استاد/ اساتید مشاور]
حسین طاهری (1399)، "طراحی مدل انتظامی مدیریت رفتار تماشاگران فوتبال در ایران"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام، حسن بحرالعلوم [استاد/ اساتید راهنما]، کیوان صالحی [استاد/ اساتید مشاور]
عباس سبحانی (1398)، "طراحی الگوی مدیریت امنیت گردشگری ورزشی در ایران"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام، حسن بحرالعلوم [استاد/ اساتید راهنما]، رسول فرجی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محسن سالاری (1398)، "تدوین سند راهبردی آمایش سرزمین ورزش استان فارس"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن بحرالعلوم، رضا اندام [استاد/ اساتید راهنما]، رسول نظری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
آزیتا لکزیان (1398)، "بررسی عوامل شهری مؤثر بر فعالیت بدنی شهروندان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن بحرالعلوم [استاد/ اساتید راهنما]، رضا اندام [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
رضا دلفانی (1397)، "ارتباط بین جو اخلاقی با رضایت مندی و تمایل به ماندن مشتریان در باشگاه های بدنسازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام [استاد/ اساتید راهنما]، هادی باقری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
هانیه منصوری (1397)، "بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت ریسک رویدادهای ورزشی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
میثم آذربیک (1396)، "بررسی وضعیت موجود داوری فوتبال استان سمنان با استفاده از تحلیل SWOT"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مرضیه پارسا اصل (1395)، "بررسی میزان رضایتمندی مشتریان اماکن ورزشی بر مبنای مدل اهمیت-عملکرد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید رضا حسینی نیا [استاد/ اساتید راهنما]، رضا اندام [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
جواد بارانی (1395)، "بررسی نقش برگزاری رویدادهای ورزشی خانوادگی در توسعه ورزش همگانی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام [استاد/ اساتید راهنما]، هادی باقری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
شهربانو امام وردی (1395)، "بررسی ارتباط هوش معنوی و سبک های هویت با عجین شدن کاری در داوطلبان ورزشی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام [استاد/ اساتید راهنما]، هادی باقری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
زهرا کریمی (1394)، "بررسی ارتباط بین اخلاق کار، رضایتمندی و تعهد سازمانی داوطلبان رویدادی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام [استاد/ اساتید راهنما]، امیر منتظری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
آسیه ابویسانی (1393)، "نقش اخلاق کاری و تعهد شغلی در عملکرد کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام [استاد/ اساتید راهنما]، امیر منتظری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مرتضی عسگری (1393)، "بررسی چالش های تغییر در دانشکده های تربیت بدنی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام [استاد/ اساتید راهنما]، آلیس خاچیان [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سهیلا روح پرور (1392)، "ارتباط درک از شایستگی مربی و رضایت‌مندی ورزشکاران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
امیر اکبری (1392)، "بررسی سرمایه اجتماعی داوطلبان و غیر داوطلبان در انجمن های ورزشی دانشگاه ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام [استاد/ اساتید راهنما]، رحیمه مهدی زاده [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مریم خارکن (1392)، "رابطه کمال گرایی و پرخاشگری در بین دانش آموزان ورزشکار"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام [استاد/ اساتید راهنما]، رحیمه مهدی زاده [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مژده متین (1391)، "بررسی عوامل استرس زا در داوران و مربیان رشته های مختلف ورزشی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام [استاد/ اساتید راهنما]، رحیمه مهدی زاده [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
لیلا مرتضایی (1391)، "بررسی انگیزه های مشارکت زنان در ورزش های تفریحی آبی مطالعه موردی : استان خراسان رضوی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام [استاد/ اساتید راهنما]، علی یونسیان [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

در حال حاضر پرسش و پاسخ از استاد غیرفعال می باشد.