رضا اندام

دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

دكتري مديريت و برنامه ريزي تربيت بدني

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه گيلان
زمینه ها و علایق پژوهشی: مدیریت منابع انسانی با رویکرد داوطلبان
عضویت در مجامع علمی: عضو انجمن علمی تربیت بدنی
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
لطفاً به CV مراجعه فرمایید.

تلفن تماس: 32395900-023
تلفن داخلی: 2598

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

دکتری

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 44
زهرا روحانی (1399)، "ارائه مدل بازاریابی اجتماعی برای فعالیت بدنی سالمندان"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام، حسن بحرالعلوم [استاد/ اساتید راهنما]، ژاله معماری [استاد/ اساتید مشاور]
محمدرضا خلیلی (1399)، "تأثیر سبک رهبری اخلاقی بر بهزیستی شغلی معلمان تربیت‌بدنی با نقش میانجی تسهیل کار- خانواده و تعارض کار- خانواده"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام [استاد/ اساتید راهنما]، مجتبی رجبی [استاد/ اساتید مشاور]
مریم خارکن (1399)، "طراحی مدل اقتصاد مقاومتی در ورزش دانشگاهی"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام، حسن بحرالعلوم [استاد/ اساتید راهنما]، حسین زارعیان [استاد/ اساتید مشاور]
علیرضا نظری (1399)، "تحلیل و مدل‌سازی فضیلت سازمانی در سازمان‌های ورزشی"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام، حسن بحرالعلوم [استاد/ اساتید راهنما]، حسین عیدی [استاد/ اساتید مشاور]
حسین طاهری (1399)، "طراحی مدل انتظامی مدیریت رفتار تماشاگران فوتبال در ایران"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام، حسن بحرالعلوم [استاد/ اساتید راهنما]، کیوان صالحی [استاد/ اساتید مشاور]
علی اکبر آقائی (1398)، "مدل‌سازی "مدیریت استعداد" معلمان تربیت بدنی کشور"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن بحرالعلوم، رضا اندام [استاد/ اساتید راهنما]،
سمیرا زمانیان یزدی (1398)، "مطالعه عوامل انگیزاننده هواداران ورزشی برای مشارکت در صفحات مجازی باشگاه های فوتبال"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی باقری [استاد/ اساتید راهنما]، رضا اندام [استاد/ اساتید مشاور]
وحید محمدی کاظم زاده (1398)، "شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر تعهد ورزشی ورزشکاران وابسته به نیروهای مسلح"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام [استاد/ اساتید راهنما]،
عباس سبحانی (1398)، "طراحی الگوی مدیریت امنیت گردشگری ورزشی در ایران"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام، حسن بحرالعلوم [استاد/ اساتید راهنما]، رسول فرجی [استاد/ اساتید مشاور]
محسن سالاری (1398)، "تدوین سند راهبردی آمایش سرزمین ورزش استان فارس"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن بحرالعلوم، رضا اندام [استاد/ اساتید راهنما]، رسول نظری [استاد/ اساتید مشاور]
آزیتا لکزیان (1398)، "بررسی عوامل شهری مؤثر بر فعالیت بدنی شهروندان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن بحرالعلوم [استاد/ اساتید راهنما]، رضا اندام [استاد/ اساتید مشاور]
مجتبی ظریفی (1397)، "طراحی و سنجش نظام ارزیابی عملکرد منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان "، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن بحرالعلوم، رضا اندام [استاد/ اساتید راهنما]، رضا شیخ [استاد/ اساتید مشاور]
رضا دلفانی (1397)، "ارتباط بین جو اخلاقی با رضایت مندی و تمایل به ماندن مشتریان در باشگاه های بدنسازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام [استاد/ اساتید راهنما]، هادی باقری [استاد/ اساتید مشاور]
سید هادی رضوی تبادکان (1397)، "ارتباط بین مشارکت ورزشی با هویت ورزشی و سرمایه اجتماعی دوچرخه سواران تفریحی شهر مشهد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام [استاد/ اساتید راهنما]، هادی باقری [استاد/ اساتید مشاور]
مریم نیازی تبار (1397)، "طراحی مدل مسئولیت اجتماعی فوتبال در ایران با رویکرد نگاشت شناختی"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام، حسن بحرالعلوم [استاد/ اساتید راهنما]، ژاله معماری، عباس رضایی پندری [استاد/ اساتید مشاور]
هانیه منصوری (1397)، "بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت ریسک رویدادهای ورزشی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام [استاد/ اساتید راهنما]،
میثم آذربیک (1396)، "بررسی وضعیت موجود داوری فوتبال استان سمنان با استفاده از تحلیل SWOT"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مرضیه پارسا اصل (1395)، "بررسی میزان رضایتمندی مشتریان اماکن ورزشی بر مبنای مدل اهمیت-عملکرد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید رضا حسینی نیا [استاد/ اساتید راهنما]، رضا اندام [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
جواد بارانی (1395)، "بررسی نقش برگزاری رویدادهای ورزشی خانوادگی در توسعه ورزش همگانی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام [استاد/ اساتید راهنما]، هادی باقری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
شهربانو امام وردی (1395)، "بررسی ارتباط هوش معنوی و سبک های هویت با عجین شدن کاری در داوطلبان ورزشی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام [استاد/ اساتید راهنما]، هادی باقری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
زهرا کریمی (1394)، "بررسی ارتباط بین اخلاق کار، رضایتمندی و تعهد سازمانی داوطلبان رویدادی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام [استاد/ اساتید راهنما]، امیر منتظری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
آسیه ابویسانی (1393)، "نقش اخلاق کاری و تعهد شغلی در عملکرد کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام [استاد/ اساتید راهنما]، امیر منتظری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مرتضی عسگری (1393)، "بررسی چالش های تغییر در دانشکده های تربیت بدنی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام [استاد/ اساتید راهنما]، آلیس خاچیان [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سهیلا روح پرور (1392)، "ارتباط درک از شایستگی مربی و رضایت‌مندی ورزشکاران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
امیر اکبری (1392)، "بررسی سرمایه اجتماعی داوطلبان و غیر داوطلبان در انجمن های ورزشی دانشگاه ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام [استاد/ اساتید راهنما]، رحیمه مهدی زاده [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مریم خارکن (1392)، "رابطه کمال گرایی و پرخاشگری در بین دانش آموزان ورزشکار"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام [استاد/ اساتید راهنما]، رحیمه مهدی زاده [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مژده متین (1391)، "بررسی عوامل استرس زا در داوران و مربیان رشته های مختلف ورزشی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام [استاد/ اساتید راهنما]، رحیمه مهدی زاده [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
لیلا مرتضایی (1391)، "بررسی انگیزه های مشارکت زنان در ورزش های تفریحی آبی مطالعه موردی : استان خراسان رضوی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام [استاد/ اساتید راهنما]، علی یونسیان [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-9:30 9:30-11 11-12:30 12:30-14 14-15:30 15:30-17 17-18:30 18:30-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

در حال حاضر پرسش و پاسخ از استاد غیرفعال می باشد.