رضا اندام

دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

دكتري مديريت و برنامه ريزي تربيت بدني

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه گيلان
زمینه ها و علایق پژوهشی: مدیریت منابع انسانی با رویکرد داوطلبان
عضویت در مجامع علمی: عضو انجمن علمی تربیت بدنی
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
لطفاً به CV مراجعه فرمایید.

تلفن تماس: 32395900-023
تلفن داخلی: 2598

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

جلسه نهم مجازی (1399/2/14)

قابل توجه دانشجویان دانشکده تربیت بدنی (1399/1/14)

کلیه دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تا اطلاع ثانوی به دلیل عدم تشکیل کلاسها فقط از صفحه شخصی اساتید قسمت محتوای الکترونیک مطالب درسی را دریافت و مطالعه نمایند.

زمینه‌های تدریس

دکتری

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 37
علی اکبر آقائی (1398)، "مدل‌سازی "مدیریت استعداد" معلمان تربیت بدنی کشور"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن بحرالعلوم، رضا اندام[استاد/ اساتید راهنما]،
سمیرا زمانیان یزدی (1398)، "مطالعه عوامل انگیزاننده هواداران ورزشی برای مشارکت در صفحات مجازی باشگاه های فوتبال"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، هادی باقری[استاد/ اساتید راهنما]، رضا اندام[استاد/ اساتید مشاور]
وحید محمدی کاظم زاده (1398)، "شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر تعهد ورزشی ورزشکاران وابسته به نیروهای مسلح"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام[استاد/ اساتید راهنما]،
عباس سبحانی (1398)، "طراحی الگوی مدیریت امنیت گردشگری ورزشی در ایران"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام، حسن بحرالعلوم[استاد/ اساتید راهنما]، رسول فرجی[استاد/ اساتید مشاور]
محسن سالاری (1398)، "تدوین سند راهبردی آمایش سرزمین ورزش استان فارس"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن بحرالعلوم، رضا اندام[استاد/ اساتید راهنما]، رسول نظری[استاد/ اساتید مشاور]
مجتبی ظریفی (1397)، "طراحی و سنجش نظام ارزیابی عملکرد منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان "، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، حسن بحرالعلوم، رضا اندام[استاد/ اساتید راهنما]، رضا شیخ[استاد/ اساتید مشاور]
رضا دلفانی (1397)، "ارتباط بین جو اخلاقی با رضایت مندی و تمایل به ماندن مشتریان در باشگاه های بدنسازی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام[استاد/ اساتید راهنما]، هادی باقری[استاد/ اساتید مشاور]
سید هادی رضوی تبادکان (1397)، "ارتباط بین مشارکت ورزشی با هویت ورزشی و سرمایه اجتماعی دوچرخه سواران تفریحی شهر مشهد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام[استاد/ اساتید راهنما]، هادی باقری[استاد/ اساتید مشاور]
مریم نیازی تبار (1397)، "طراحی مدل مسئولیت اجتماعی فوتبال در ایران با رویکرد نگاشت شناختی"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام، حسن بحرالعلوم[استاد/ اساتید راهنما]، ژاله معماری، عباس رضایی پندری[استاد/ اساتید مشاور]
هانیه منصوری (1397)، "بررسی عوامل مؤثر بر مدیریت ریسک رویدادهای ورزشی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام[استاد/ اساتید راهنما]،
میثم آذربیک (1396)، "بررسی وضعیت موجود داوری فوتبال استان سمنان با استفاده از تحلیل SWOT"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام[استاد/ اساتید راهنما]،
محمد فتحی (1396)، "ارتباط بین سرمایه های فکری و اجتماعی با رضایت شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام[استاد/ اساتید راهنما]،
محسن رضوی (1396)، "بررسی ارتباط بین شفافیت نقش، رضایتمندی و تعهد داوطلبان سیزدهمین دوره المپیاد ورزشی دانشجویان پسر"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام[استاد/ اساتید راهنما]، هادی باقری[استاد/ اساتید مشاور]
میترا مهتاب (1395)، "بررسی نقش عناصر قیمت، کیفیت خدمات وشواهد فیزیکی در وفاداری مشتریان(مطالعه موردی:استخرهای خصوصی شهر شیراز)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام[استاد/ اساتید راهنما]، ژاله معماری[استاد/ اساتید مشاور]
مرضیه پارسا اصل (1395)، "بررسی میزان رضایتمندی مشتریان اماکن ورزشی بر مبنای مدل اهمیت-عملکرد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید رضا حسینی نیا[استاد/ اساتید راهنما]، رضا اندام[استاد/ اساتید مشاور]
جواد بارانی (1395)، "بررسی نقش برگزاری رویدادهای ورزشی خانوادگی در توسعه ورزش همگانی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام[استاد/ اساتید راهنما]، هادی باقری[استاد/ اساتید مشاور]
شهربانو امام وردی (1395)، "بررسی ارتباط هوش معنوی و سبک های هویت با عجین شدن کاری در داوطلبان ورزشی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام[استاد/ اساتید راهنما]، هادی باقری[استاد/ اساتید مشاور]
سید حمید ابراهیمی (1394)، "نقش ارزش های کاری و فرهنگ سازندۀ سازمانی بر رضایت کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان یزد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام[استاد/ اساتید راهنما]، امیر منتظری[استاد/ اساتید مشاور]
سیروس ملک بالا (1394)، "بررسی ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینانه در بین دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه‌های دولتی استان خراسان رضوی و سمنان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام[استاد/ اساتید راهنما]، عباس سبحانی[استاد/ اساتید مشاور]
زهرا کریمی (1394)، "بررسی ارتباط بین اخلاق کار، رضایتمندی و تعهد سازمانی داوطلبان رویدادی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام[استاد/ اساتید راهنما]، امیر منتظری[استاد/ اساتید مشاور]
مهناز اسعدی (1393)، "بررسی ارتباط بین تقاضاهای شغلی، کنترل شغلی و حمایت اجتماعی با فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی شهر مشهد"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام[استاد/ اساتید راهنما]، رحیمه مهدی زاده[استاد/ اساتید مشاور]
رحمان جوانمردی (1393)، "بررسی ارتباط کیفیت خدمات با رضایت مندی و وفاداری در مشتریان مدارس فوتبال استان خوزستان"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام[استاد/ اساتید راهنما]، محمدحسین رضوانی[استاد/ اساتید مشاور]
آسیه ابویسانی (1393)، "نقش اخلاق کاری و تعهد شغلی در عملکرد کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام[استاد/ اساتید راهنما]، امیر منتظری[استاد/ اساتید مشاور]
مرتضی عسگری (1393)، "بررسی چالش های تغییر در دانشکده های تربیت بدنی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام[استاد/ اساتید راهنما]، آلیس خاچیان[استاد/ اساتید مشاور]
میترا سلیمی (1393)، "شناسایی عوامل مؤثر در بهبود رفتار هواداران ورزشی: مطالعه موردی هواداران لیگ برتر هندبال"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام[استاد/ اساتید راهنما]،
سهیلا روح پرور (1392)، "ارتباط درک از شایستگی مربی و رضایت‌مندی ورزشکاران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام[استاد/ اساتید راهنما]،
امیر اکبری (1392)، "بررسی سرمایه اجتماعی داوطلبان و غیر داوطلبان در انجمن های ورزشی دانشگاه ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام[استاد/ اساتید راهنما]، رحیمه مهدی زاده[استاد/ اساتید مشاور]
محمود رمضانی نوده (1392)، "برنامه ریزی راهبردی توسعه ورزش دانشگاهی (مطالعه موردی: مدیریت تربیت بدنی دانشگاه شاهرود)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام[استاد/ اساتید راهنما]، علی اکبر آقایی[استاد/ اساتید مشاور]
مریم خارکن (1392)، "رابطه کمال گرایی و پرخاشگری در بین دانش آموزان ورزشکار"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام[استاد/ اساتید راهنما]، رحیمه مهدی زاده[استاد/ اساتید مشاور]
مژده متین (1391)، "بررسی عوامل استرس زا در داوران و مربیان رشته های مختلف ورزشی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام[استاد/ اساتید راهنما]، رحیمه مهدی زاده[استاد/ اساتید مشاور]
مژگان علی آبادی (1391)، "مقایسه کیفیت خدمات، رضایت مندی و وفاداری مشتریان باشگاه های آمادگی جسمانی و ایروبیک خصوصی و دولتی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام[استاد/ اساتید راهنما]، رحیمه مهدی زاده[استاد/ اساتید مشاور]
لیلا مرتضایی (1391)، "بررسی انگیزه های مشارکت زنان در ورزش های تفریحی آبی مطالعه موردی : استان خراسان رضوی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، رضا اندام[استاد/ اساتید راهنما]، علی یونسیان[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ

در حال حاضر پرسش و پاسخ از استاد غیرفعال می باشد.