اخبار و رویدادها: طرح شبانه اینترنت دانشگاه

طرح شبانه اینترنت دانشگاه
پنج شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۱- ۱۱:۵۱:۲۳قابل توجه دانشجویان عزیز،

در طرح شبانه اینترنت دانشگاه، حجم مصرفی  دانشجویان از ساعت ۱۲ شب تا ۶ صبح با ضریب یک دوم محاسبه می گردد.

12345