اخبار و رویدادها: گزارش تصویری جلسه هيات امناي بنياد خيرين دانشگاه

گزارش تصویری جلسه هيات امناي بنياد خيرين دانشگاه
چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۲- ۱۴:۱۷:۳۳12345