اخبار و رویدادها: برگزاری همایش ملی مسئله باز

برگزاری همایش ملی مسئله باز
شنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۱- ۱۲:۲۰:۱۹انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع و مدیریت دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار میکند:

همایش ملی دانشجویی مسئله‌باز

12345