اخبار و رویدادها: جذب نيروی امريه با تاريخ اعزام 14/04/01توسط پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ايران ( ايرانداك)

جذب نيروی امريه با تاريخ اعزام 14/04/01توسط پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ايران ( ايرانداك)
شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۲- ۱۱:۰۰:۲۶410


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #اطلاعیه جذب امریه...2
12345