اخبار و رویدادها: جذب نیرو توسط شبکه استانی سمنان با مدرک مهندسی سخت افزار و شبکه و مهندسی امنیت سایبری

جذب نیرو توسط شبکه استانی سمنان با مدرک مهندسی سخت افزار و شبکه و مهندسی امنیت سایبری
یکشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۲- ۱۳:۰۰:۵۶13990


کلمات کلیدی: #اطلاعیه #جذب نیرو #شبکه استانی سمنان...2
12345