اخبار و رویدادها: برگزاری نشست های تخصصی به مناسبت هفته پژوهش به صورت حضوری وبرخط با سخنرانان برگزیده

برگزاری نشست های تخصصی به مناسبت هفته پژوهش به صورت حضوری وبرخط با سخنرانان برگزیده
دوشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۱- ۰۹:۲۸:۲۶ 

 

Untixtled

 

 


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #هفته پژوهش #نشست...2
12345