اخبار و رویدادها: به مناسبت هفته پژوهش برگزاری کارگاه اموزشی برای دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه صنعتی شاهرود

به مناسبت هفته پژوهش برگزاری کارگاه اموزشی برای دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه صنعتی شاهرود
شنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۱- ۱۵:۳۶:۴۷

به مناسبت هفته پژوهش برگزاری کارگاه اموزشی  برای دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه صنعتی شاهرود

به مناسبت هفته پژوهش برگزاری کارگاه اموزشی برای دانشجويان تحصيلات تكميلی دانشگاه صنعتی شاهرود

كارگاه آموزشی استفاده از  امكانات كتابخانه جهت تامين منابع علمي الكترونيكی برای دانشجويان دانشگاه صنعتی شاهرود  (ارائه دهنده: دكتر صمد امامقلی زاده).

  • ربات ها و جريان سازی خبری (ارائه دهنده:  دانشجويان دوره دكتر هوش مصنوعي).
  • تقدير از دانشجويان منتخب پژوهشی دانشگاه صنعتي شاهرود.

زمان: روز دوشنبه مورخ 21/09/1401  زمان:  9:45-11:45

مكان: پرديس مهندسی و فناوری، ساختمان كتابخانه، طبقه همكف، سالن آمفی تئاتر  ابولحسن خرقانی

Poster_New

 


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #هفته پژوهش #کارگاه آموزشی #دانشجویان تحصیلات تکمیلی...1
12345